In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Więźniowie Dachau

Wspomnienia o Dachau

Album ze zdjęciami Obozu Dachau po wyzwoleniu
Prezentujemy Album ze zdjęciami zrobionymi w Obozie Koncentracyjnym w Dachau przez żołnierzy amerykańskich po wyzwoleniu Obozu.

Wspomnienia byłego więźnia obozu w Dachau
Rodzinom Jeżów, Grabowskich, Głowinkowskich, Wieczorków i tym wszystkim Najdroższym, którzy przez słowa serdecznej pociechy podtrzymywali na duchu, a przez żywnościową pomoc ratowali od śmierci głodowej, kartki te poświęcam... (więcej...)

jezNoc między dwoma dniami
Rozmawiać z Księdzem Biskupem Ignacym Jeżem to tak, jakby słuchać kogoś, kto przeżył cały XX wiek. Urodził się Ksiądz Biskup dokładnie w dzień przed I wojną światową, która dla części historyków oznacza początek minionego wieku. (więcej...)

martyrologiumMartyrologium polskiego Duchowieństwa
Świadectwo abpa Kazimierza Majdańskiego przekazane 22 listopada 2003 roku na KUL podczas XXVIII Dni Duchowości nt. „Świadek Jezusa”. (więcej...)

stefZiemia obozów koncentracyjnych jest święta
Z ks. Stefanem Treuchlem SAC rozmawia Leszek Malewicz SAC (Wywiad ukazał się w "Naszej Rodzinie" - 12 (531) 1988, s. 15-17) (więcej...)

Ciągle na nowo trzeba nawoływać do pokoju
jez2Rozmowa z Księdzem Biskupem Seniorem  Ignacym Jeżem, więźniem Dachau, nr 37196. Rozmawiała Teresa Nowak. (więcej...)

Historia docet
kazWspomnienie abpa Kazimierza Majdańskiego. Historia ma prawo uczyć. Przypomnienie dni 6 i 7 listopada 1939 roku stanowi sposobną ku temu okazję. Niech więc nas uczą dzieje przeżyte w XX wieku, wyjątkowym w dziejach Polski, bogatym w niezwykłe świadectwa. (więcej...)

Wspomienie ks. Konrada Szwedy
euLudzie w obozach koncentracyjnych szukali Boga i drogi do Niego. Odnajdywali Go szczególnie wśród katuszy, kiedy pomoc drugich była zakazana. W chwilach tortur i załamań duchowych jedynym ratunkiem dla wierzących była modlitwa. (więcej...)

 

leon

 

Przeżyć dzień... Historia ks. Leona Stępniaka

"Jeśli Bóg zechce mnie ocalić, ocaleję - myślałem - jeśli nie, taki dopust Boży. Moim zadaniem było przeżyć szczęśliwie dzień dzisiejszy. Jutro oddawałem Bogu..." (więcej...)

 

List dziękczynny Panu Bogu i Bliźnim

Ks. Leon Stępniak. Dowody opatrzności Bożej w życiu księdza Leona Stępniaka, syna Jana i Pelagii z Grześkowiaków - urodzonego 29 marca 1913 roku w Czarnotkach k. Zaniemyśla (Wielkopolska) - podczas uwięzienia w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau i Gusen w latach 1940-1945 pod numerami obozowymi 11424 i 22036. Wiara w Opatrzność Bożą dawała mi nadzieję przetrwania piekła jakim był obóz koncentracyjny. (Więcej...)

 

Wspomnienie o Księdzu Leonie Stępniaku

Anna Jagodzińska. Ksiądz kanonik Leon Stępniak 29 marca 2013 r. w Wielki Piątek, dzień Męki Pańskiej skończył 100 lat życia, w tym 74 lata kapłaństwa. Już na początku swego powołania poddany został wielkiej próbie, jaką było wieloletnie więzienie w niemieckich obozach  koncentracyjnych w Dachau i Gusen. (Więcej...)

 

jez3Wspomnienia z Vernichtungslager
Rozmowa z Bpem Ignacym Jeżem. Najpierw trzeba powiedzieć, że był to tzw. Vernichtungslager, czyli obóz zagłady. A więc ludzie byli skazani faktycznie na śmierć. Tak były obliczone dzienne dawki jedzenia. Można powiedzieć, że utrzymywały życie. Jak przyszła trudniejsza praca, niepogoda, gorączka to oczywiście one nie wystarczały. (więcej...)

 

List do Księży z Obozu w Dachau.

d5Moi Kochani Księża! Otrzymaliście moją depeszę z 30 maja? Był to pierwszy krzyk radości, który wyrwał mi się z duszy po otrzymaniu konkretnych informacji o Waszym wyzwoleniu. Trudno słowami wyrazić moje szczęście i to głębokie uczucie ulgi. Jakże dziękowałem Bogu i Matce Najświętszej, że przynajmniej Wasza garstka przebyła okropności obozu! (więcej...)

 

Obozowe wigilie ks. Frelichowskiego

Wojciech Wielgoszewski. Wśród ponurych nocy wielu różnych zbrodni w obozie widziałem wspaniałe światła, które rozpraszały ciemności tej nocy i wśród tego, co zbrodnicze i podłe, ukazywało nam to, co było prawdą, dobrem i pięknem. [Ks. Stefan Frelichowski] ten miły kapłan, cichy bohater, (…) niby promienna gwiazda jaśniał wśród nocy zbrodniczej. (więcej...)

 

 

Wielkanoc w Dachau

Anna Jagodzińska. W Wielki Piątek jeden z esesmanów upatrzył sobie więźnia, katolickiego księdza. - Wiesz, że Chrystus musiał dzisiaj umrzeć? - zapytał. - Tak, wiem - odpowiedział ksiądz. - No, to klękaj! - wrzasnął Niemiec. Ksiądz posłuchał i uklęknął. - Wiesz, że Chrystus był biczowany? - ciągnął esesman. - Tak - zgodnie z regulaminem odparł ksiądz, bo więzień musiał odpowiedzieć na pytanie. - No, to ściągaj koszulę! - i esesman kazał sobie przynieść kawałek drutu kolczastego. (więcej...)

 

W obronie krzyża

Anna Jagodzińska. Na bloku KL Dachau młody jezuita oznajmił księżom, że będzie walczył o krzyż do końca i jest gotów w obronie Cjrystusa zginąć. Przy drodze prowadzącej z KL Dachau do majątku rolnego Polnhof stał trzymetrowej wysokości krzyż. Każdego dnia obok krzyża przechodzili więźniowie - alumni jezuiccy z Włocławka, wyznaczeni do pracy w folwarku. Aby oddać cześć Chrystusowi, zdejmowali nakrycie głowy. Nie podobało się to eskortującym ich esesmanom i pewnego czerwcowego dnia 1944 r. niemieccy strażnicy postanowili zniszczyć krzyż. (więcej...)

 

 Kapłani w pasiakach

Anna Jagodzińska. „Dachau, 1933-1945 pozostanie na zawsze jako jeden z najstraszliwszych w historii symboli barbarzyństwa. Oddziały nasze zastały tam widoki tak straszne, że aż nie do uwierzenia, okrucieństwa tak ogromne, że aż niepojęte dla normalnego umysłu. Dachau i śmierć są synonimami” - William W. Quinn, oficer U.S. Army, po wyzwoleniu obozu. (więcej...)

 

Ksiądz Milan Kwiatkowski - więzień KL Dachau, numer obozowy 28246

Anna Jagodzińska. „Amerykanie byli przerażeni tym, co zobaczyli przy krematorium, mianowicie stosami trupów, szczególnie wygłodzonych okropnie muzułmanów, jak ich nazywano językiem obozowym. A do tego znaleźli w wagonach, które dotarły do Dachau, całe masy ludzi, którzy zmarli z głodu i z braku czegokolwiek do picia” - ks. Milan Kwiatkowski. (więcej...)

 

Kardynał z afrykańskiego Buszu w stulecie urodzin

Anna Jagodzińska. „Gdybym nie wierzył w istnienie szatana, Niemcy przekonaliby mnie o jego istnieniu. To zło dla zła, ta nienawiść dla nienawiści, ta przemoc pełna okrucieństwa, pogardy, kłamstwa i obłudy. Tutaj wszyscy, kapo, oficerowie, dosłownie wszyscy biją i kopią jeszcze człowieka, który już upadł pod ich ciosami… ta skłonność do zadawania bólu i upokarzania... (więcej...)

 

 

Ksiądz Marian Wacław Szczerkowski - więzień Dachau

Anna Jagodzińska. Ks. Marian Wacław Szczerkowski rodził się 15 kwietnia 1908 r. w Wolsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 czerwca 1932 r. Do chwili aresztowania był proboszczem parafii Oporowo w powiecie leszczyńskim. Aresztowany przez Gestapo 15 lutego 1940 r. został przewieziony do klasztoru franciszkanów, obozu przejściowego dla polskiego duchowieństwa rzymsko-katolickiego w Miejskiej Górce na Gruszkach. W refektarzu, do którego zapędzono także zakonników Gruszek dokonano spisu aresztowanych księży. (Więcej...)

 

Ksiądz Gustaw Jan Bombicki - więzień KZ Dachau

Anna Jagodzińska. Po przyjęciu do obozu, Häftling numer 28424 został skierowany do grupy starszych księży. Wkrótce władze obozowe uznały, iż nie nadaje się do żadnej pracy i zapisano Go na „listę inwalidów”. „Numery” już nieproduktywne nie miały prawa żyć. (Więcej...)

 

„Marsz śmierci” Hersbruck-Dachau.

Marian Główka. W nocy z 7 na 8.03.1945 r. zarządzono alarmową zbiórkę na placu apelowym. Nakazano zabrać koc i menażkę. Wyszły grupy więźniów. Moja liczyła 1800 ludzi. Zabraliśmy koc i menażkę. Ja niosłem na brzuchu worek naładowany wytłokami buraczanymi – kupiłem za ostatnie marki od cywila Niemca na pracy. Szliśmy na południe. Domyślaliśmy się, że do Dachau. Ale żeby tam dojść trzeba było przejść Dunaj a mosty zbombardowane! (Więcej...)

 

 Księża polscy w Dachau, 1939-1945

Agnieszka Gerwel. Wielu polskich księży katolickich znalazło się podczas okupacji hitlerowskiej w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie doświadczyli tragicznego losu. Tekst jest wynikiem korespondencji z moim wujkiem Jędrkiem Gerwelem, mieszkającym w Poznaniu. W październiku zeszłego roku wujek przesłał mi zdjęcie poniższego listu, napisanego do niego przez księdza Jana Żelaźnickiego, który przeżył Dachau. Trudno było list rozszyfrować, ponieważ zdjęcie (scan) było bardzo niewyraźne. Po kilkunastu minutach skupienia ukazał się przed oczami mojej wyobraźni straszny obraz. (Więcej...)

 

Sonderaktion Krakau. Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6 - 10 listopada 1939 roku)

Zygmunt Starachowicz. 6 listopada 1939 roku Niemcy podstępnie uwięzili profesorów Uniwersytetu Jagielońskiego. Wydarzenie to przeszło do historii jako Sonderaktion Krakau. (więcej...)