In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / O Sanktuarium

Zabytki

 

Prace konserwatorskie XVIII-wiecznej Kaplicy pw. Świętego Józefa w kościele Wniebowzięcia NMP – Narodowe Sanktuarium Św. Józefa dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 400 000,00 zł.
Prace konserwatorskie XVIII-wiecznej Kaplicy pw. Świętego Józefa w kościele Wniebowzięcia NMP - Narodowe Sanktuarium Św. Józefa dofinansowane zostały z budżetu Miasta Kalisza w 2020 roku.
Wysokość dofinansowania 120.000,00 zł.

 

1. Kolegiata Wniebowzięcia NMP w Kaliszu

Krzysztof Włoszczyński, Andrzej Drewicz

W panoramie Kalisza, obok Ratusza i katedry św. Mikołaja wyróżnia się bryła kaliskiej kolegiaty. Ta kaliska świątynia, ogłoszona w roku 1978 Bazyliką Mniejszą, nosi imię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, lecz bardziej znana jest ona ogółowi mieszkańców miasta pod nazwą kościoła św. Józefa. Więcej...

 

 

2.O XIX-wiecznym wystroju kościoła Wniebowzięcia NMP (Sanktuarium św. Józefa)

 Anna Tabaka, Maciej Błachowiczwystroj1

Architektoniczna historia kolegiaty kaliskiej przypomina wieloelementową układankę. W barwnym obrazie zabrakło sztuki końca XIX i początku XX w. Modernizacje lat 50. minionego stulecia, dokonane pod hasłem powrotu do pierwotnego stanu cennego zabytku, bezpowrotnie zniszczyły większość wystroju, który nosił znamiona historycyzmu, eklektyzmu i secesji. Więcej...

 

3.Kaplica Świętego Józefa

kaplica1Anna Tabaka, Maciej Błachowicz

 Na tle wieków zapisanych w murach średniowiecznego prezbiterium dzieje barokowej kaplicy św. Józefa wydają się nieodległe. Aż do 1783 r. obraz św. Rodziny był umieszczony na jednym z filarów kościoła. Katastrofa budowlana z tego samego roku zniszczyła co prawda dawną postać świątyni, ale jednocześnie otworzyła nowy rozdział w dziejach kolegiaty i kultu św. Józefa. Więcej... 

    

4.Krypta w podziemiach Bazyliki

Maciej Błachowicz, ks. Łukasz Przybyła

Ponieważ krypty kościelne są w większości niedostępne, jedynym miejscem w Kaliszu, gdzie można zobaczyć jak dawniej chowano ludzi są podziemia Kolegiaty Wniebowzięcia NMP, czyli Kościoła Św. Józefa. Kiedy ogląda się te podziemia, można przeżyć wielkie rozczarowanie, ponieważ jest to niewielkie pomieszczenie. Znajduje się tam tylko kilka trumien. Tak pierwotnie nie było. Więcej...

 

5. Kapitularz i zakrystia

MATERIAŁ W PRZYGOTWANIU

 

 

 

 

6. Kanonickie Stalle z Kolegiaty

 Anna Tabaka, Maciej Błachowiczstalle1

 Gdzie szukać najlepszych przykładów dawnej sztuki stolarskiej? W kościele pw. WNMP (bazylika św. Józefa), gdzie stoją zdobione malowanymi scenami z życia Jezusa i Maryi stalle, wykonane w kaliskiej fabryce Jana Mohra. Stalle, umieszczone w prezbiterium ławy, przeznaczone dla uczestniczącego w liturgii duchowieństwa. Więcej...

 

7. Tajemnica Poliptyku Mistrza z Gościszowic

 AnnaMistrz1 Tabaka, Maciej Błachowicz

Przed każdym Bożym Narodzeniem chce się patrzeć w tamtą stronę. W północnej nawie Bazyliki św. Józefa stoi ołtarz z malowanymi skrzydłami. Są wyjątkowe, piękne i wyjątkowe inne niż wszystko, co je otacza. Przez specjalistów ta kreacja jest zaliczana do najlepszych przykładów malarstwa tablicowego późnego gotyku Europy Środkowej. Więcej...

- O renowacji Poliptyku w 2002 roku przeczytasz TUTAJ.

- Wybrane zagadnienia pracy doktorskiej Ewy Marxen-Wolskiej TUTAJ.

 

 8. Wotywny obraz matki Bożej Ab Igne

Ks. Łukasz Przybyła

Obraz Madonna ab igne umieszczony w ołtarzu głównym w prezbiterium jest cudownym wizerunkiem Matki Bożej, zwanym "od ognia". To najstarsze zachowane w Wielkopolsce dzieło gotyckiego malarstwa tablicowego (według tradycji wizerunek ten miał moc chronienia od klęski ognia). Więcej...

 

 

9.Zdobyć wieżę

 Anna Tabaka, Maciej Błachowiczwieza1

Konstrukcja ma 60 metrów. Dopiero na tej wysokości osadzono gałkę, a na niej krzyż. Pokonanie trzech kondygnacji jeszcze nie gwarantuje sukcesu. Ostra jazda zaczyna się dopiero wyżej, tam gdzie w słońcu błyszczy hełm; pokryty blachą, wygląda jak kunsztownie wyprofilowana zjeżdżalnia dla amatorów mocnych wrażeń. Więcej...

Galeria zdjęć zrobionych z Wieży Bazyliki św. Józefa.

 

10.Historia tkana jedwabem

 ornat1Anna Tabaka, Maciej Błachowicz

Nawet jeśli dotychczas mieliśmy świadomość istnienia tych skarbów, trudno było sprecyzować, na czym polega ich wartość. Dzięki badaniom dr Ewy Andrzejewskiej znakomity zbiór tkanin, przede wszystkim szat liturgicznych, z kolegiaty WNMP został rozpoznany. Więcej...

Galeria ornatów Bazyliki św. Józefa.

 

11.Perypetie królewskiego kielicha

 Anna Tabaka, Maciej Błachowiczkielich

Wśród wielu cennych dzieł przechowywanych w kaliskiej kolegiacie, jednym z najważniejszych jest kielich ufundowany w 1363 r. przez króla Kazimierza Wielkiego. Ukryty przed oczyma ciekawskich – w skarbcu – jest on jednym ze sztandarowych zabytków miasta. Więcej...

 

 

12. Patena Mieszka III Starego z XII wieku

Bartłomiej Kranc, Marek Stachowiakpatena1

Romańska patena kaliska Mieszka III Starego, wykonana przed 1200, fundowana przez księcia dla klasztoru cystersów w Lądzie. Na rewersie przedstawione są postacie św. Mikołaja, Mieszka III Starego, Opata Szymona z Lądu i popiersia złotnika Konrada z Lądu. Obecnie znajduje się w skarbcu katedry w Kaliszu. Więcej...

 

13. Nieznany Kodeks fundacji Prymasa Łaskiego

gradual1Piotr Szukiel

Prymas Jan Łaski podobnie jak wielu możnych i znaczących ludzi swej epokiprowadził działalność fundacyjną, fundując parafie czy uposażając już istniejące. Działalność ta powodowana była z jednej strony aktem natury religijnej, Dla pomnożenia chwały Bożej, z drugiej strony podkreślała prestiż osoby fundatora. Więcej...

 

 

14. Drewniany gotycki krycyfiks

 

W odrestaurowanej zakrystii znajduje się gotycki drewniany rzeźbiony krucyfiks, którego data powstania nie do końca jest znana. Rzeźba Pana Jezusa jest pokryta wtórnymi powłokami malarskimi, z których ostatnia, olejna pochodzi zapewne z lat 80. XX w. Więcej...

 

 

 15. Ołtarze boczne

Ewa Andrzejewska

W Bazylice Kaliskiej znajdują się cztery ołtarze boczne ustawione przy filarach międzynawowych kościoła, noszących wezwania: św. Alojzego Gonzagi, św. Stanisława Kostki, Matki Boskiej Bolesnej i Męki Pańskiej. Więcej...

 

 

 

16. Zabytkowa Ambona

Anna Tabaka, Maciej Błachowicz

W Kaliszu najbogatsza [ambona] znajduje się w kolegiacie NMP (Bazylika św. Józefa). I od niej zaczniemy naszą wędrówkę po kościołach. Już od pierwszego spojrzenia maumoryzowana ambona w kolegiacie przyciąga wdziękiem swoich form. Więcej...

 

 

17. Baszta Dorotka

 Baszta Dorotka znajduje się za kolegiatą, od strony parku. Stanowi ona fragment średniowiecznych murów miejskich. Jest dobrze zachowana, półokrągła, dwukondygnacjowa baszta z okrągłymi otworami strzelniczymi. Zbudowana pod koniec XIV w. o kształcie pierwotnie prostokątnym, przebudowana prawdopodobnie w XVI w. na półokrągłą. Więcej...