In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Więźniowie Dachau

Kaplica
„Męczeństwa i Wdzięczności”

Kaplica1Kaplica2

Nazwiska blisko 1800 zamordowanych kapłanów oraz kleryków diecezjalnych i zakonnych wypisane są na tablicy w kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności znajdującej się w podziemiach bazyliki św. Józefa w Kaliszu. Powstała ona w 1970 roku z inicjatywy księży, którzy przeżyli Dachau.

Do kaplicy prowadzi ogrodzenie imitujące druty kolczaste i kamienna tablica z napisem „Świętemu Józefowi w pokornej podzięce za wyzwolenie z otchłani śmierci ku uczczeniu zamęczonych i zmarłych braci kapłani, którzy doczekali srebrnego jubileuszu wyzwolenia z Dachau 1945 - 29 IV - 1970”. Nadzór budowlany nad Kaplicą pełnił śp. ks. prał. Władysław Sarnik, były więzień, autor obrazu umieszczonego przy zejściu, namalowanego w obozie koncentracyjnym w Dachau następnego dnia po cudownym wyzwoleniu. Kaplicę wybudowaną w 25. rocznicę cudownego uwolnienia, poświęcił Prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński w obecności kardynała Karola Wojtyły. Składa się ona z dwóch części: pierwszej, w której do dziś oglądać można wiele pamiątek obozowych przekazanych przez więźniów, i drugiej, w której ocaleni kapłani gromadzą się na modlitwie i gdzie odprawiane są Msze św. dla pielgrzymów.

Wśród pamiątek ocalałych z Dachau znajduje się pasiak z naszytym czerwonym trójkącikiem oznaczony literą „P”, czapka, metalowe garnuszki, wykonane z chleba różańce, modlitewniki, bursy i inne drobiazgi. W gablocie jest także mała drewniana monstrancja, którą można rozłożyć na mniejsze części, łatwa do ukrycia przed Niemcami. W czasie wojny zamiast cieniutkiego opłatka, księża wkładali do niej kawałek chleba.

W podziemnej Kaplicy znajduje się także tablica z nazwiskami pomordowanych. Każde nazwisko oznaczone krzyżykiem to odrębna obozowa historia.

Bursa

Wśród obozowych pamiątek znajduje się m.in. bursa.

Tablica

Do kaplicy prowadzi ogrodzenie imitujące druty kolczaste i kamienna tablica.

Kaplica

W tej kaplicy spotykają się co roku ocaleni kapłani.

Gablota z pamiątkami obozowymi

W izbie pamięci znajduje się gablota z pamiątkami obozowymi.

Tablica z nazwiskami 

Tablica z nazwiskami blisko 1800 pomordowanych duchownych.

 Obraz namalowany w dzień po wyzwoleniu przez ks. inf. Władysława Sarnika

Obraz namalowany w dzień po wyzwoleniu przez ks. inf. Władysława Sarnika.

 Obozowa drewniana monstrancja

Obozowa drewniana monstrancja (ma ok. 20 centymetrów)

Zobacz więcej fotografii z Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności - TUTAJ