In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u

Tablice Pamiątkowe

Ściany i filary wewnątrz Sanktuarium św. Józefa a także mury na zewnątrz Bazyliki oraz Domu Pielgrzyma naznaczone są śladami historycznych wydarzeń, które upamiętniają liczne tablice pamiątkowe.

 

Tablica1Fragment figury Świętej Rodziny wzniesionej w 1917 roku w Rajskowie, zburzonej przez Niemców w 1941 roku. Fragment z tablicą znajduje się na pierwszym filarze na przeciwko Kaplicy Cudownego Obraz 

 

 

  

 

 

 

Tablica2

Starszemu Kaliskiego Bractwa Kurkowego, Prezesowi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzleckich RP - współtwórcy idei strzelania o Srebrną Lilię św. Józefa, inicjatorowi tworzenia wspólnego europejskiego domu opartego na fundamentach wiary, tradycji i umiłowania Ojczyzny - Bracia.
 
 
Tablica3Tablica pamiątkowa przed wejściem do Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności ufundowanej przez kapłanów - byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau.
 
 
 
 
Tablica4Tablice upamiętniające bohaterską walkę Polaków na frontach II wojny światowej. Umieszczone są na ścianie w wejściu do Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności.
 
 
 
 
Tablica5Żołnierzom 13 Batalionu KOP Kopczynce poległym 17 IX 1939 roku w obronie Ojczyzny. Fundator - J. Szelc, 17 IX 1990 r. Umieszczona na ścianie w wejściu do Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności.
 
 
 
Tablica6Żołnierzom IX Pułku Ułanów Małopolskich z Trębowoli poległym w II wojnie światowej: Kutno - Warszawa - Johnstone. Fund. J. Szelc, 1985 rok. Umieszczona na ścianie w wejściu do Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności.
 
  
 
Tablica7Tablica i obraz Jezusa Miłosiernego. Dar wdzięczności górników z Jastrzębia za uwolnienie wielu z nałogu pijaństwa. Umieszczona na pierwszym filarze przy Kaplicy Cudownego Obrazu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica8Ku wiecznej pamięci Zygmuntowi Łodzia Wyganowskiemu, właścicielowi dóbr Warszówka, Prezesowi Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Ziemskiego. Epitafium umieszczone nad wejściem do Kaplicy Męczeństwa i wdzięczności.
 
 
 
 
 
  
 
Tablica9Tablica i obraz namalowany przez ks. Władysława Sarnika w obozie koncentracyjnym w Dachau następnego dnia po cudownym wyzwoleniu. Umieszczone nad wejściem do Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności.
 
 
 
 
 
 
 
Tablica11Epitafium znajdujące się po prawej stronie przy wejściu do nawy głównej Bazyliki.
 
 
 
 
 
Tablica12"Karol Godziemba Pszewski zszedł z tego świata w kwiecie wieku 21 czerwca 1845 roku mając lat 16 zostawiwszy w nieutulonym żalu rodziców. Wraz z synem szczęście nasze składamy w tym grobie, bo w stracie jego wszystkie ponieśliśmy szkody i z obecnej miłości i przyszłej swobody została nam pociecha Boże tylko w Tobie." Epitafium znajduje się po lewej stronie przy wejściu do nawy głównej Bazyliki.
 
 
   
 
 
Tablica13Tablica pamiątkowa poświęcona Ks. Ignacemu Płoszajowi, Prepozytowi Kolegiaty Kaliskiej i ks. Mieczysławowi Janowskiemu, Proboszczowi Kolegiaty Kaliskiej. Znajduje się po lewej stronie Bazyliki, nad konfesjonałem pod chórem.
 
  
 
Tablica14Tablica pamiątkowa przy chrzcielnicy, w której została ochrzczona bł. Maria Angela Truszkowska, założycielka zgromadzenia Sióstr Felicjanek.
 
 
 
 
Tablica14Bohaterom - więźniom politycznym pomordowanym za wiarę, Ojczyznę i niepodlegóśćw hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych. Fundator - Polski Związek b. Więźniów Politycznych w Kaliszu, 21 IX 1947. Tablica umiejscowiona na froncie Bazyliki po lewej stronie wejścia.
  
Tablica15W hołdzie pomordowanym i więźniom, bohaterom walk z terrorem stalinowskim o Niepodległą Polskę w latach 1939-1956. Fundator: Zarzą Naczelny Związku Więźniów Politycznych i Represjonowancyh okresu stalinowskeigo w kaliszu, 1994 rok. Tablica umiejscowiona na froncie Bazyliki po prawej stronie wejścia.
  Tablica16
Tablica informacyjna: Bazylika Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tablica umiejscowiona na froncie Bazyliki po lewej stronie wejścia.
  
 
 
Tablica16Motto Jana Pawła II, Papieża, upamiętniające słowa wygłoszone na Pl. św. Józefa 4 czerwca 1997 roku: "Dziękuję Bożej Opatrzności za to, że mogłem się razem z wami modlić w Sanktuarium św. Józefa." Tablica umiejscowiona na froncie Bazyliki po lewej stronie wejścia. 
 
 
Tablica17Tablica upamiętniająca IV Międzynarodowy Kongres Jóefologiczny, który odbywał się w Kaliszu w dniach od 22 do 29 września 1985 roku. Tablica umiejscowiona na froncie Bazyliki po lewej stronie wejścia.
 
 
 
Tablica18Tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku ufundowana przez Członków NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska Południowa w XXV rocznicę powstania Związku. Tablica umiejscowiona na frontonie Domu Pielgrzyma od strony Pl. Jana Pawła II.
  
 
Tablica19Tablica upamiętniająca śmierć harcerzyz drużyny żeglarskiej im. Krzysztofa Arciszewskiego w Kaliszu z rąk hitlerowskich w 1942 roku. Tablica umiejscowiona na ścianie Domu Pielgrzyma przy wejściu do Sekretariatu Sanktuarium.  

 

 

 

 


Tablica znajdująca się na Cmentarzu Tynieckim na grobowcu w którym zostały złożone prochy OO. Jezuitów zmarłych w Kaliszu w XVI - XVIII w.