In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / O Sanktuarium

Tablice Pamiątkowe

Ściany i filary wewnątrz Sanktuarium św. Józefa a także mury na zewnątrz Bazyliki oraz Domu Pielgrzyma naznaczone są śladami historycznych wydarzeń, które upamiętniają liczne tablice pamiątkowe.

Tablica1

Fragment figury Świętej Rodziny wzniesionej w 1917 roku w Rajskowie, zburzonej przez Niemców w 1941 roku. Fragment z tablicą znajduje się na pierwszym filarze na przeciwko Kaplicy Cudownego Obraz.

Tablica2

Starszemu Kaliskiego Bractwa Kurkowego, Prezesowi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzleckich RP - współtwórcy idei strzelania o Srebrną Lilię św. Józefa, inicjatorowi tworzenia wspólnego europejskiego domu opartego na fundamentach wiary, tradycji i umiłowania Ojczyzny - Bracia.

Tablica3

Tablica pamiątkowa przed wejściem do Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności ufundowanej przez kapłanów - byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau.

Tablica4

Tablice upamiętniające bohaterską walkę Polaków na frontach II wojny światowej. Umieszczone są na ścianie w wejściu do Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności.

Tablica5

Żołnierzom 13 Batalionu KOP Kopczynce poległym 17 IX 1939 roku w obronie Ojczyzny. Fundator - J. Szelc, 17 IX 1990 r. Umieszczona na ścianie w wejściu do Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności.

Tablica6

Żołnierzom IX Pułku Ułanów Małopolskich z Trębowoli poległym w II wojnie światowej: Kutno - Warszawa - Johnstone. Fund. J. Szelc, 1985 rok. Umieszczona na ścianie w wejściu do Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności.

Tablica7

Tablica i obraz Jezusa Miłosiernego. Dar wdzięczności górników z Jastrzębia za uwolnienie wielu z nałogu pijaństwa. Umieszczona na pierwszym filarze przy Kaplicy Cudownego Obrazu.

Tablica8

Ku wiecznej pamięci Zygmuntowi Łodzia Wyganowskiemu, właścicielowi dóbr Warszówka, Prezesowi Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Ziemskiego. Epitafium umieszczone nad wejściem do Kaplicy Męczeństwa i wdzięczności.

Tablica9

Tablica i obraz namalowany przez ks. Władysława Sarnika w obozie koncentracyjnym w Dachau następnego dnia po cudownym wyzwoleniu. Umieszczone nad wejściem do Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności.

Tablica11

Epitafium znajdujące się po prawej stronie przy wejściu do nawy głównej Bazyliki.

Tablica12

"Karol Godziemba Pszewski zszedł z tego świata w kwiecie wieku 21 czerwca 1845 roku mając lat 16 zostawiwszy w nieutulonym żalu rodziców. Wraz z synem szczęście nasze składamy w tym grobie, bo w stracie jego wszystkie ponieśliśmy szkody i z obecnej miłości i przyszłej swobody została nam pociecha Boże tylko w Tobie." Epitafium znajduje się po lewej stronie przy wejściu do nawy głównej Bazyliki.

Tablica13

Tablica pamiątkowa poświęcona Ks. Ignacemu Płoszajowi, Prepozytowi Kolegiaty Kaliskiej i ks. Mieczysławowi Janowskiemu, Proboszczowi Kolegiaty Kaliskiej. Znajduje się po lewej stronie Bazyliki, nad konfesjonałem pod chórem.

Tablica14

Tablica pamiątkowa przy chrzcielnicy, w której została ochrzczona bł. Maria Angela Truszkowska, założycielka zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

Tablica14

Bohaterom - więźniom politycznym pomordowanym za wiarę, Ojczyznę i niepodlegóśćw hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych. Fundator - Polski Związek b. Więźniów Politycznych w Kaliszu, 21 IX 1947. Tablica umiejscowiona na froncie Bazyliki po lewej stronie wejścia.

Tablica15

W hołdzie pomordowanym i więźniom, bohaterom walk z terrorem stalinowskim o Niepodległą Polskę w latach 1939-1956. Fundator: Zarzą Naczelny Związku Więźniów Politycznych i Represjonowancyh okresu stalinowskeigo w kaliszu, 1994 rok. Tablica umiejscowiona na froncie Bazyliki po prawej stronie wejścia.

Tablica informacyjna -  Bazylika Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Tablica informacyjna: Bazylika Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tablica umiejscowiona na froncie Bazyliki po lewej stronie wejścia.

Motto Jana Pawła II

Motto Jana Pawła II, Papieża, upamiętniające słowa wygłoszone na Pl. św. Józefa 4 czerwca 1997 roku: "Dziękuję Bożej Opatrzności za to, że mogłem się razem z wami modlić w Sanktuarium św. Józefa." Tablica umiejscowiona na froncie Bazyliki po lewej stronie wejścia.

Tablica upamiętniająca IV Międzynarodowy Kongres Jóefologiczny

Tablica upamiętniająca IV Międzynarodowy Kongres Jóefologiczny, który odbywał się w Kaliszu w dniach od 22 do 29 września 1985 roku. Tablica umiejscowiona na froncie Bazyliki po lewej stronie wejścia.

Tablica18

Tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku ufundowana przez Członków NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska Południowa w XXV rocznicę powstania Związku. Tablica umiejscowiona na frontonie Domu Pielgrzyma od strony Pl. Jana Pawła II.

Tablica znajdująca się na Cmentarzu Tynieckim na grobowcu w którym zostały złożone prochy OO. Jezuitów zmarłych w Kaliszu w XVI - XVIII w.

Tablica19

Tablica upamiętniająca śmierć harcerzyz drużyny żeglarskiej im. Krzysztofa Arciszewskiego w Kaliszu z rąk hitlerowskich w 1942 roku. Tablica umiejscowiona na ścianie Domu Pielgrzyma przy wejściu do Sekretariatu Sanktuarium.