In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Otoczmy Troską Życie

Otoczmy troską życie

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W każdej godzinie i minucie, gdzieś na świecie, umierają najmniejsi i najbardziej bezbronni - nie narodzone dzieci. One wołają o pomoc również do Ciebie. Nie zwlekaj. Możesz się przyczynić do ich ocalenia, podejmując Duchową Adopcję. więcej »

Pobierz deklarację

 

 

 

Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych

Każdej istocie ludzkiej, od poczęcia aż po naturalną śmierć, należy się godność osoby. Ta podstawowa zasada, wyrażająca wielkie „tak” dla ludzkiego życia, powinna znaleźć się w centrum refleksji etycznej nad badaniami naukowymi w dziedzinie biomedycyny, które w dzisiejszym świecie nabierają coraz większego znaczenia. Urząd Nauczycielski Kościoła już wielokrotnie się wypowiadał, aby wyjaśnić i znaleźć rozwiązania dla związanych z tym problemów moralnych. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma Instrukcja Donum vitae. Po dwudziestu latach od jej ogłoszenia okazało się jednak stosowne dokonanie aktualizacji tego dokumentu. więcej »

 

ks. dr Władysław Czamara
Troska o życie - refleksja nad instrukcją Dignitas personae

Wydana w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września 2008 roku przez Kongregację Nauki Wiary Instrukcja Dignitas personae, dotycząca niektórych problemów bioetycznych przybliża nam naukę Kościoła w zakresie ochrony życia ludzkiego i troski o godność osoby ludzkiej, począwszy od poczęcia człowieka aż po naturalną jego śmierć. Jest to niezwykle ważny głos Kościoła we współczesnym świecie, w którym niejednokrotnie odrzuca się niezmienne zasady moralne broniące godności człowieka i jego podstawowego dobra, którym jest istnienie, proponując w sferze biomedycznych działań rozwiązania w oparciu o zasadę skuteczności. więcej »

 

Otoczmy troską życie

Otoczmy troską życie. Słowa te nawiązują do ewangelii wg św. Jana - „Aby mieli życie i mieli je w obfitości” (J10,10b). Św. Jan mówi o Dobrym Pasterzu. Jezus nazywa siebie bramą owiec. Jeśli ktoś wejdzie przez Niego - będzie zbawiony. Jezus ukazuje siebie w opozycji do złodzieja, który przychodzi po to, aby kraść, zbijać i niszczyć. On, Dobry Pasterz, przychodzi po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Misją Jezusa jest obdarowanie człowieka pełnią życia. W tym biblijnym obrazie pokazana jest troska Boga o to, by stworzony przez Niego człowiek odkrył, że życie jest darem, zrozumiał jego piękno, potrafił się nim zachwycić i chciał żyć, wyrażając wielki szacunek do własnego życia, do życia innych ludzi oraz do stworzonego świata. więcej »

 

Jan Paweł II w obronie życia
Wybór wypowiedzi w czasie pielgrzymek w Polsce

I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka. więcej »

Rozwój dziecka od poczęcia

Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. W tej chwili zostają określone takie cechy dziecka, jak: płeć, kolor oczu, włosów i skóry, tendencja do wysokiego lub niskiego wzrostu, krzepkie zdrowie lub skłonność do pewnych chorób. więcej »

Od poczęcia człowiek
Wypowiedzi naukowców i lekarzy

Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. To fakt biologiczny, medyczny, niepodważalny. Przyjęcie do wiadomości tego faktu winno u każdego, niezależnie od wyznawanego światopoglądu, prowadzić do bezwarunkowego szacunku wobec życia każdej poczętej istoty ludzkiej. A oto wypowiedzi naukowców i lekarzy więcej »

Pomóż ocalić życie bezbronnemu

Człowiekiem jest również nie narodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z „najmniejszymi” (por. Mt 25, 40); jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa. więcej »

Aborcja to kara śmierci dla absolutnie niewinnego człowieka - poczętego dziecka

W imię szacunku dla życia, w Polsce, tak jak i we wszystkich krajach UE, nie wykonuje się kary śmierci nawet na największych zbrodniarzach, np. wielokrotnych mordercach. Są jednak tacy, którzy żądają aborcji, czyli wykonania kary śmierci na absolutnie niewinnych, nienarodzonych ludziach. więcej »

Podziemie aborcyjne w Polsce

Projekt ustawy o zmianie art. 38 Konstytucji RP, zgłoszony w Sejmie 26 października 2006 r., dotyczący doprecyzowania ochrony życia człowieka poprzez dodanie zapisu „od poczęcia do naturalnej śmierci”, na nowo otworzył społeczną i polityczną dyskusję nad problemem aborcji w Polsce. więcej »

Historia legalizacji aborcji w Europie i w Polsce

Pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował zabijanie poczętych dzieci, był Związek Radziecki 18 listopada 1920 roku. Ludobójca - komunista Lenin, po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej zrealizował swoją wcześniejszą dyrektywę: „domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia” (W. Lenin, Klasa robotnicza a neomaltuzjanizm, w: W. Lenin, Dzieła, Warszawa „Książka i Wiedza” 1950, t.19, s. 321). Przypomnijmy, że w całej ówczesnej Europie prawo chroniło życie ludzkie. więcej »

Pigułka poronna RU-486

Pigułka RU-486 jest środkiem poronnym. Nie zapobiega ciąży, lecz niszczy życie ludzkie. Tymczasem aborcja w Polsce jest nielegalna (poza szczególnymi przypadkami zapisanymi w ustawie z 7 stycznia 1993 r.). O niezgodności z Konstytucją RP rozszerzania warunków legalnej aboracji świadczy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. więcej »

Nieskuteczność antykoncepcji wśród młodzieży

50% nastolatków zamieszkujących razem doświadcza zawodności w ciągu roku stosowania antykoncepcji (a 30% w ciągu roku zaraża się chorobą przenoszoną drogą płciową). 47% młodocianych niezamężnych kobiet mieszkających razem z partnerem doświadcza zawodności środka antykoncepcyjnego. Z danych opublikowanych przez Amerykańską Akademię Pediatrii wynika, że zawodność stosowania hormonalnej pigułki antykoncepcyjnej u nieletnich kobiet jest kilkanaście razy wyższa w stosunku do zawodności u kobiet dojrzałych i dochodzi do 15 proc. „W ciągu całego życia statystyczna kobieta doświadczy 1,8 raza zawodności środków antykoncepcyjnych”. więcej »

Nieskuteczność prezerwatyw w prewencji HIV/AIDS

Prezerwatywa nie zapewnia 100 proc. ochrony przed HIV z tych samych powodów, dla których nie zapewnia 100 proc. ochrony przed zajściem w ciążę. Odsetek kobiet, które zachodzą w ciążę w ciągu roku podczas stosowania prezerwatywy wg różnych źródeł wynosi: 14 (FDA 1997), 16 (Guttmacher Institute 2000). Family Planning Perspective (1999) zawodność antykoncepcyjną prezerwatyw w grupie ubogich dziewcząt żyjących w konkubinacie określa nawet na 71,7 (jako liczbę niezaplanowanych ciąż u 100 kobiet stosujących prezerwatywę w ciągu roku). W BMJ opisano badania, wykazujące, że 52% osób badanych zdarzyło się pęknięcie lub ześlizgnięcie prezerwatywy w ciągu ostatnich 3 miesięcy (Kelly 1996). więcej »

Polski model „wychowania do życia w rodzinie” przynosi dobre rezultaty

W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy główne rodzaje wychowania seksualnego: wychowanie do czystości - abstynencji seksualnej (abstinence-only education, chastity education); biologiczną edukację seksualną (biological sex education); złożoną edukację seksualną zawierającą oba powyższe podejścia (comprehensive sex education). więcej »

Obrona życia we współczesnej Polsce, Europie i świecie

Fakt, ze na całym globie życie ludzkie jest zagrożone, nie wymaga dowodu - jest to oczywiste. Od zawsze ludzkość dzieliła się na tych, co życiu zagrażają i tych, co życia bronią - ta walka jest, powiedzieć można, odwieczna, ale każda epoka przynosi inne okoliczności. więcej »

Działalność na rzecz obrony życia

Tłem wszelkiej działalności na rzecz obrony życia są „zmagania odwieczne” między życiem a śmiercią, cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Duchowe wymiary tej posługi sięgają swymi korzeniami do dramatu początku stworzenia a swoje zwieńczenie osiągają w wizji ostatecznego zwycięstwa Boga nad złem i śmiercią. Z tego też względu wszelka nasza działalność na rzecz obrony życia i jej skuteczność będzie wiązać się z wewnętrzną walką duchową i zaufaniem pokładanym w Chrystusie Panu. Ten wymiar musimy mieć stale na uwadze, gdy omawiać będziemy rożne formy posługi na rzecz obrony życia. więcej »

Oświadczenie w sprawie In Vitro

W związku z wznowieniem debaty społecznej na temat regulacji prawnych dotyczących pozaustrojowego zapłodnienia „in vitro” oraz zapowiedzi ewentualnego finansowania tej procedury z budżetu państwa, przypominamy podstawowe fakty dotyczące tego tematu. Przede wszystkim z całą mocą należy stwierdzić, że procedura „in vitro”, mimo ukierunkowania na osiągnięcie szlachetnego celu, jakim jest poczęcie i narodzenie dziecka, jest głęboko nieetyczna i sprzeczna z polskim prawem. więcej »

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W każdej godzinie i minucie, gdzieś na świecie, umierają najmniejsi i najbardziej bezbronni - nie narodzone dzieci. One wołają o pomoc również do Ciebie. Nie zwlekaj. Możesz się przyczynić do ich ocalenia, podejmując Duchową Adopcję. więcej »

Deklaracja