In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Więźniowie Dachau

Dowiedz się więcej...

Audycja z okazji 70. Rocznicy wyzwolenia KL Dachau w Radiu PiK

ocOcalił nas Józef

Przemysław Kucharczak. Wtedy, w Dachau, ślubowanie św. Józefowi złożyło ich przeszło ośmiuset. Potem co roku, 29 kwietnia, mieli zjazdy w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.(więcej...)

 

akt

 

Akt oddania się w opiekę św. Józefowi Kaliskiemu kapłanów więźniów Dachau

Referat ks. Jarosława  Wąsowicza SDB wygłoszony podczas 36 Sympozjum Józefologicznego 22 IV 2005 w Kaliszu. (więcej...)

 

 +Bp Ignacy Jeż - Odszedł dobry, uśmiechnięty biskup

jezNagła śmierć Bpa Ignacego Jeża, we wtorek, 16 października 2007 r., w Rzymie, w przeddzień ogłoszenia przez Ojca Świętego Benedykta XVI Jego nominacji kardynalskiej, zasmuciła wielu. Odszedł do Pana najstarszy biskup w Polsce. (więcej...)

 

Homilia wygłoszona przez ks. Abpa Stanisława Szymeckiego w katedrze w Katowicach w czasie uroczystości pogrzebowych J.E. Ks. Bpa Ignacego Jeża 19. 10. 2007 r. (TUTAJ)

kaz+Bp Kazimierz Majdański - Odszedł Dobry Pasterz, Obrońca życia i rodziny

W niedzielę 29 kwietnia 2007 r., w Godzinie Miłosierdzia, w 91 roku życia, 62 roku kapłaństwa i 54 roku biskupstwa odszedł do Pana abp Kazimierz Majdański. Odszedł w dniu gdy jego diecezjanie modlili się o spełnienie woli Bożej. (więcej...)

Obóz Koncentracyjny w Dachau jako miejsce martyrologium duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej

martKs. Jarosław Wąsowicz SDB. Realizując swoje cele polityczne, III Rzesza wytworzyła cały system obozów przeznaczonych dla tych, których uznano za wroga faszyzmu. Izolowani w nich więźniowie byli poddani niewolniczej eksploatacji fizycznej i poddani procesowi eksterminacji. (więcej...)

 

 

 

W obozach koncentracyjnych

obKs. Jarosław Wąsowicz SDB. W wieku XX - jak zauważył w liście Tertio millenio adveniente papież Jan Paweł II - wrócili męczennicy. Często nieznani z imienia, ale znani z heroicznej postawy wierności wierze. Ich świadectwo przemawia do nas i ubogaca Kościół, tak samo jak męczeństwo chrześcijan czasów starożytnych. (więcej...)

 

jp

Kardynał Karol Wojtyła - Pielgrzymka polskich księży byłych więźniów obozów koncentracyjnych do Rzymu

Przemówienie Księdza Kardynała Karola Wojtyły w dniu 2 czerwca 1970 roku. (więcej...)

 

 

Ojciec Marian Żelazek

zelPobyt w obozach Dachau i Gusen sprawił, że jego powołanie umocniło się. Gdy widział swoich kolegów umierających jeden za drugim poczuł się spadkobiercą także i ich powołań. Zdecydował, że jeśli uda mu się przetrwać Dachau, będzie realizował także i ich powołania. Przez całe życie stara się wypełniać to postanowienie... (więcej...)

 

 

 

Św. Józef patronem cudownego wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau

izKs. Jarosław Wąsowicz SDB. „Święty Józef obok tytułów Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, Opiekuna Kościoła Chrystusowego, Rzemieślnika czy Robotnika posiada w Polsce jeszcze jeden tytuł do oddawania Mu szczególnej czci: Wybawiciela polskich kapłanów z jednego z najstraszliwszych miejsc kaźni, a mianowicie z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau” (więcej...)

 

d4Dachau - kapłańska Golgota

Anna Jagodzińska. Największą liczbę wśród więzionych w Dachau księży katolickich stanowili Polacy - 1780. Z tego 868 poniosło śmierć. Pierwsze, duże transporty księży polskich do niemieckiego obozu zagłady w Dachau odbyły się w kwietniu i maju 1940 r. i trwały do końca tego roku. (więcej...)

 

Purpura męczeństwa

Piotr Szubarczyk. Dachau to niewielkie niemieckie miasto, porównywalne wielkością z Wołominem czy Bielawą. Położone na północ od Monachium, niczym się specjalnie nie wyróżnia wśród innych bawarskich miast. Pewnie znane by dziś było z przemysłu elektronicznego (zakłady Telefunken) i z produkcji wywrotek, gdyby nie historia lat 1933-1945, która sprawiła, że nazwa miasta znajduje się obecnie na liście UNESCO, co nie jest wszakże powodem do dumy dla tutejszych mieszkańców. Od 40 lat jest to także znane na całym świecie miejsce pamięci - muzeum, pomniki, domy modlitwy. (więcej...)

 

Konferencja „Duchowni w KL Dachau”- V. 2010 r. Księga Pamięci - Imiona zamiast Numerów.

Anna Jagodzińska. Dzisiaj były niemiecki obóz koncentracyjny Dachau jest nie tylko miejscem pamięci i zadumy nad losem ofiar, ale również ważną placówką edukacji historycznej i etycznej. Zadaniem tego miejsca jest „nigdy więcej” i „nigdy nie zapomnieć”.(więcej...)

 

 

 

 

Homilia Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wygłoszona w Dniu Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego (Poznań, OO. Karmelici – 29.04.2012)

Odchodząc z ziemi w udręce
Wyznali mężnie przed światem,
Że Bóg jest dobrem najwyższym
I On im życie przywróci

(Śpiewajmy hymny tryumfu. Jutrznia, O wielu męczennikach)

(więcej...)

 

 Pamięci Księdza Grzegorza Kucharskiego

Piotr Pojasek. Okazją do przypomnienia sylwetki byłego duszpasterza parafii Biezdrowo ks. Grzegorza Kucharskiego są przypadające w 2012 roku okrągłe rocznice: urodzin (120), święceń kapłańskich (90) i śmierci (70).

(więcej...)