In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Edmund Bojanowski

Rok Bł. Edmunda Bojanowskiego

O każdym życiu ludzkim możemy powiedzieć, że jest wielką tajemnicą, którą rozumie tylko Bóg. To zdanie w szczególny sposób można odnieść do bł. Edmunda Bojanowskiego, którego 200-setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. 200 lat mija a postać jego żyje do dziś – nie tylko wśród członkiń założonego przezeń Zgromadzenia Służebniczek, ale w wielu duszach narodu polskiego – chociaż z drugiej strony Bojanowski dla wielu jest jeszcze nieznany.

Wzrastająca aktualność jego idei w czasach obecnych – pozwala coraz lepiej dostrzegać bogactwo i niezwykłość drogi życiowej bł. Edmunda, po jakiej prowadził go Bóg. W miarę upływu czasu jego postać staje się wyraźniejsza.

Liczne, tegoroczne obchody związane z bł. Edmundem mają na celu przybliżenie polskiemu społeczeństwu tego wspaniałego POLAKA i dzieł, jakie po sobie pozostawił.

Film o Siostrach Służebniczkach NMP Niepokalanie Poczętej