In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Kapłani i pracownicy parafii

Kapłani
i pracownicy parafii

Kapłani pracujący w parafii

Proboszcz

Ks. Prałat dr Jacek Plota

ks. prałat dr Jacek Plota

Prałat Honorowy Jego Świątobliwości
Prałat Archidiakon Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu

tel. (62) 757 58 22
e-mail: kancelaria@swietyjozef.kalisz.pl

Ur. 17.04.1955
Wyświęcony 13.06.1982 we Włocławku
Ustanowiony 01.10.2001

- Kustosz Sanktuarium Świętego Józefa
- Prepozyt Kapituły Kolegiackiej
- Członek Rady Kapłańskiej z urzędu
- Członek Kolegium Konsultorów
- Wykładowca w WSD Diecezji Kaliskiej
- Wizytator Parafii Dziekańskich
- Kapelan Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
- Kapelan Schroniska św. Brata Alberta
- Asystent Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
- Katecheza Przedmałżeńska
- Opiekun Zespołu Charytatywnego

Wikariusze:

ks. mgr Łukasz Urban

- katecheza szkolna - ZSS w Kaliszu
- przewodnik grupy różowo-niebieskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
- Msza święta i modlitwy za chorych i cierpiących za wstawiennictwem św. Józefa i św. Charbela w pierwsze poniedziałki miesiąca, godz. 19.00.
- opiekun wspólnoty "Płomień Miłości" - modlitwa i spotkanie w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 16.00
- przygotowanie liturgii i uroczystości I czwartku
- katechezy i przygotowanie do bierzmowania katechezy i konferencje przedmałżeńskie
- odwiedziny chorych w pierwsza sobota miesiąca od godz. 8.00 (jeśli tego dnia wypada święto bądź uroczystość termin wizyty jest podany w ogłoszeniach)
- redagowanie intencji parafialnych
- zatwierdzanie intencji w internetowej skrzynce modlitewnej

ks. mgr Robert Szymura

wyświęcony:  23.05.2020r. w Ostrowie Wielkowpolskim 
ustanowiony:  25.08.2022r.

 •  katecheza szkolna - SP nr. 9 w Kaliszu
 • opiekun ministrantów
 • opiekun wspólnoty Ruchu Czystych Serc
 • redaktor kroniki parafialnej

 

W parafii mieszkają:

ks. kanonik dr Jarosław Powąska

Ks. Jarosław Powąska

Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu

e-mail: jaroslawpowaska@o2.pl

Wyświęcony 25.05.2006 w Kaliszu
Ustanowiony 01.07.2010

- Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego
- nabożeństwa wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny w I-sze soboty miesiąca
- pomoc w przygotowaniu Liturgii Wielkiego Tygodnia i innych uroczystości liturgicznych
- koordynowanie grafiku dyżurów spowiedników w stałym konfesjonale
- pomoc przy organizacji katechez dla narzeczonych i wygłaszanie dla nich konferencji

Posługa katechetyczna

 • Zespół Szkół Samochodowych im. St. Staszica w Kaliszu, ul. 3-go Maja 18
  • ks. mgr Łukasz Urban
  • p. mgr Agnieszka Majerowicz
 • Szkoła Podstawowa w Skarszewie
  • ks. mgr Damian Weiss
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu, ul. Żwirki i Wigury
  • mgr Elżbieta Chojnacka
  • p. mgr Anna Kliber
 • Przedszkola: "Bursztynowy Zamek" i "Niezapominajka"
  • p. mgr Elżbieta Chojnacka
 • Przedszkole "Miś i Lala"
  • p. mgr Agieszka Majerowicz

Poradnia życia rodzinnego

 • mgr Barbara Kociok - doradczyni życia rodzinnego

Siostry Służebniczki
NMP Niepokalanie Poczętej

s. Małgorzata Fryś, organistka
Przełożona Domu od września 2021

tel. /062/ 757 12 22

s. Danuta Grzesiak, kancelistka (01.09.2021)
s. Jadwiga Mieczan, zakrystianka (01.09.2019)
s. Małgorzata Fryś, organistka (01.09.2021)
s. Maria Wróbel, posługa ubogim i chorym (05.12.2020)

Z Parafii pochodzą

+ks. Jerzy Wolski, +ks. Sylwester Goździewicz, +ks. Tadeusz Fibich OFM, ks. Dariusz Sobczak, +ks. Paweł Kasprzak, +ks. Stanisław Olejnik, ks. inf. Jan Sikorski, ks. Kan. Tadeusz Jędzrejak, ks. Tadeusz Kaczmarek, s. Anna Lisiecka SM, s. Jolanta Kołata SM, s Józefa Tarzycja Marchwicka SM, s. Maria Michalina Szychta, s. Katarzyna Spławska

Kościelny

Leon Kacprzak

Leon Kacprzak

Zasłużony dla diecezji (2006)
+ 30 czerwca 2010

Obecnie fukncję kościelnego sprawują Wojciech Jerzak i Piotr Będziński