In English In Italiano Auf Deutsch
/ Home / Kapłani i pracownicy parafii

Kapłani
i pracownicy parafii

Kapłani pracujący w parafii

Proboszcz

Ks. Prałat dr Jacek Plota

ks. prałat dr Jacek Plota

Prałat Honorowy Jego Świątobliwości
Prałat Archidiakon Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu

tel. (62) 757 58 22
e-mail: kancelaria@swietyjozef.kalisz.pl

Ur. 17.04.1955
Wyświęcony 13.06.1982 we Włocławku
Ustanowiony 01.10.2001

- Kustosz Sanktuarium Świętego Józefa
- Prepozyt Kapituły Kolegiackiej
- Członek Rady Kapłańskiej z urzędu
- Członek Kolegium Konsultorów
- Wykładowca w WSD Diecezji Kaliskiej
- Wizytator Parafii Dziekańskich
- Kapelan Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
- Kapelan Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
- Kapelan Schroniska św. Brata Alberta
- Asystent Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
- Katecheza Przedmałżeńska
- Opiekun Zespołu Charytatywnego

Wikariusze:

ks. mgr Michał Świgoniak

ur. 16.03.1984 r.
wyświęcony: 26.05.2011 r. w Kaliszu
ustanowiony: 1.07.2016 r.

e-mail: michalswigoniak@o2.pl

- prowadzenie parafialnej i sanktuaryjnej strony internetowej
- Przygotowanie liturgii uroczystości /modlitwa wiernych, procesja z darami, akt zawierzenia, pilnowanie ładu i porządku w liturgii/ w tym w I-szy czwartek miesiąca
- Katecheza parafialna  przygotowująca  do bierzmowania
- Katecheza szkolna młodzieży w Zespole Szkół Zawodowuch w Kaliszu, ul. Wąska
- Opieka nad ministrantami
- Wspólnota Modlitewna św. o. Pio
- Piesza Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży z Sokolnik do św. Józefa
- odwiedziny chorych w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 800
- posługa w DPS-ie i Schronisku Św. Brata Alberta
- organizacja Balu Charytatywnego
- opracowanie wydarzeń do internetu 
- katechezy i konferencje przedmałżeńskie
- przewodnik Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

ks. mgr Damian Weiss

wyświęcony: 27.05.2010 r. w Kaliszu
ustanowiony: 30.10.2017 r.

- Katechezy dla dorosłych  /raz w tygodniu/
- Katecheza szkolna
- Przygotowywanie liturgii uroczystości w I czwartki miesiąca
- Katechezy przed Chrztem
- posługa w DPS-ie i Schronisku Św. Brata Alberta
- katechezy i konferencje przedmałżeńskie
- przygotowanie komentarza do Radia Rodzina nt. bieżących wydarzeń w Sanktuarium Św. Józefa "Głos z Bazyliki Św. Józefa"
- Katechezy parafialne i przygotowanie do bierzmowania
- Opieka nad Wspólnotą Żywego Różańca i nad Apostolatem Maryjnym
- odwiedziny chorych w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 800
- redagowanie ogłoszeń parafialnych
- zatwierdzanie intencji modlitewnych w skrzynce intencji

W parafii mieszkają:

ks. kanonik dr Jarosław Powąska

Ks. Jarosław Powąska

Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu

e-mail: jaroslawpowaska@o2.pl

Wyświęcony 25.05.2006 w Kaliszu
Ustanowiony 01.07.2010

- Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego
- nabożeństwa wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny w I-sze soboty miesiąca
- pomoc w przygotowaniu Liturgii Wielkiego Tygodnia i innych uroczystości liturgicznych
- koordynowanie grafiku dyżurów spowiedników w stałym konfesjonale
- pomoc przy organizacji katechez dla narzeczonych i wygłaszanie dla nich konferencji

Posługa katechetyczna

 • Zespół Szkół Zawodowych w Kaliszu, ul. Wąska 13
  • ks. mgr Michał Świgoniak
 • Zespół Szkół Samochodowych im. St. Staszica w Kaliszu, ul. 3-go Maja 18
 • p. mgr Agnieszka Majerowicz
 • Szkoła Podstawowa w Skarszewie
  • ks. mgr Damian Weiss
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu, ul. Żwirki i Wigury
  • s. mgr Beata Konca
  • p. mgr Anna Kliber
 • Przedszkola: "Bursztynowy Zamek" i "Niezapominajka"
  • p. mgr Elżbieta Chojnacka
 • Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko
  • p. mgr Agieszka Majerowicz

Poradnia życia rodzinnego

 • mgr Barbara Kociok - doradczyni życia rodzinnego

Siostry Służebniczki
NMP Niepokalanie Poczętej

s. Beata Konca, katechetka
Przełożona Domu od września 2015

tel. /062/ 757 12 22

s. Helena Skraba, kancelistka, Dom Pielgrzyma (01.09.2019)
s. Jadwiga Mieczan, zakrystianka (01.09.2019)
s. Małgorzata Fryś, organistka (01.09.2018)

Z Parafii pochodzą

+ks. Jerzy Wolski, +ks. Sylwester Goździewicz, +ks. Tadeusz Fibich OFM, ks. Dariusz Sobczak, +ks. Paweł Kasprzak, +ks. Stanisław Olejnik, ks. inf. Jan Sikorski, ks. Kan. Tadeusz Jędzrejak, ks. Tadeusz Kaczmarek, s. Anna Lisiecka SM, s. Jolanta Kołata SM, s Józefa Tarzycja Marchwicka SM, s. Maria Michalina Szychta, s. Katarzyna Spławska

Kościelny

Leon Kacprzak

Leon Kacprzak

Zasłużony dla diecezji (2006)
+ 30 czerwca 2010

Obecnie fukncję kościelnego sprawują Wojciech Jerzak i Piotr Będziński