In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / O Sanktuarium

Historia Sanktuarium

 

1155

Książe Mieszko III Stary funduje kolegiatę pod wezwaniem św. Pawła. Powyższą erekcję potwierdza breve Honoriusza III z 22 I 1218 r.

1193

Mieszko III Stary ofiaruje kolegiacie srebrną romańską patenę.

1353

Abp Jarosław Bogoria Skotnicki funduje kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (do dziś istnieje prezbiterium, dwudzielna zakrystia i kapitularz).

1363

Kazimierz Wielki ofiaruje pozłacany (srebrny) gotycki kielich.

1670

(ok.) Mieszkaniec wsi Szulec nazwiskiem Stobienia funduje obraz Świętej Rodziny jako wotum dziękczynne Świętemu Józefowi za uzdrowienie i umieszcza go w kolegiacie kaliskiej.

1673

Pierwszy zapis niezwykłej łaski otrzymanej za pośrednictwem Świętego Józefa przez Stanisława Bartochowskiego, dziedzica Błaszek.

1758

Wojewoda Trocki - Książę Jędrzej Ogiński ofiaruje srebne sukienki i złote korony dla obrazu, umieszczonego w wybudowanej wcześniej specjalnej kaplicy.

1767

Konsystorz prymasowski abpa Władysława Aleksandra Łubieńskiego uznaje obraz jako "słynący łaskami" (imago gratiosa).

1770

Abp Gabriel Jan Junosza Podolski uznaje obraz za "cudowny" (imago miraculosa).

1783

(31 maja)
Papież Pius VI koronuje w Rzymie kopię Obrazu Świętego Józefa i wydaje dekret zezwalający na koronocję w Kaliszu.

1783

Zawalenie się kolegiaty.

1792

Odbudowanie części zawalonej kolegiaty w stylu późnobarokowym.

1796

(15 maja)
Koronacja Cudownego Obrazu w Kaliszu przez sufragana gnieźnieńskiego biskupa Michała Kościeszę Kosmowskiego delegowanego przez Stolicę Apostolską.

1818

Powstanie diecezji kujawsko-kaliskiej, której patronem od 1880r. jest Święty Józef.

1870

Papież Pius IX ogłasza Świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego.

1896

Uroczyste obchody 100-lecia koronacji.

1945

Cudowne ocalenie więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau za wstawiennictwem Świętego Józefa Kaliskiego.

1962

Papież Jan XXIII ofiaruje Kaliskiemu Sanktuarium pierścień i wprowadza do kanonu Mszy św. imię Świętego Józefa.

1969

Biskup włocławski Jan Zaręba eryguje w Kaliszu Polskie Studium Józefologiczne.

1970

Ufundowanie przez księży byłych więźniów Dachau Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności. Z tej okazji papież Paweł VI ofiaruje Sanktuarium kielich.

1978

Papież Paweł VI podnosi kolegiatę do godności Bazyliki Mniejszej.

1983

(2/3 października)
Świętokradzka kradzież sukienek i koron z Cudownego Obrazu.

1985

(22-29 września)
IV Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.

1985

(29 września)
Rekoronacja Cudownego Obrazu.

1992

(25 marca)
Powołanie przez Ojca Świętego Jana Pawła II bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" diecezji kaliskiej.

1993

(20 kwietnia)
Dziękczynna pielgrzymka do Rzymu i pobłogosławienie przez Ojca Świętego kopii Obrazu Świętego Józefa.

1993

(10 czerwca)
Erygowanie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej, którego patronem zostaje Święty Józef Opiekun Kościoła Świętego.

1993

(7 października)
Breve Jana Pawła II, które w nawiązaniu do wizerunku kaliskiego ustanawia patronem diecezji kaliskiej Świętego Józefa Oblubieńca NMP, Opiekuna Zbawiciela.

1994

(17 kwietnia)
Inauguracja peregrynacji kopii Obrazu Świętego Jóżefa po diecezji kaliskiej.

1995

(29 kwietnia)
Ogólnopolskie dziękczynienie za pięćdziesiąt lat pokoju po zakończeniu II wojny światowej z udziałem 57 biskupów polskich.

1996

(3 czerwca)
Zakończenie peregrynacji kopii obrazu po diecezji kaliskiej.

1996-1997

(od 15 maja do 15 maja)
Dieciezjalny Rok Jubileuszowy z okazji dwusetnej rocznicy koronacji obrazu.

1997

(4 czerwca)
Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium Świętego Józefa. Msza św. z homilią na placu przy bazylice. Poświęcenie przez papieża Wyższego Seminarium Duchownego.

1998

(4 czerwca)
1. rocznica pobytu Ojca Świętego w Kaliszu. Publikacja dokumentu Stolicy Apostolskiej potwierdzającego Świętego Józefa jako patrona miasta Kalisza.

1999

(4 czerwca)
2. rocznica wizyty Ojca Świętego w Kaliszu, poświęcenie pomnika Jana Pawła II na Placu Św. Józefa.

2000

Rekonstrukcja sygnaturki na dachu Kościoła strąconej przez Niemców podczas wojny.

2001

(14 września)
Umiera ks. prałat Lucjan Andrzejczak, kustosz Sanktuarium.

2001

(1 października)
Biskup kaliski Stanisław Napierała powołuje ks. dra Jacka Plotę na proboszcza parafii i kustosza Sanktuarium.

2001-2002

Gruntowna renowacja Poliptyku Mistrza z Gościszowic.

2002

(19 marca)
Ustanowienie przez Biskupa Kaliskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu - Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

2002

Wymiana krzyża i pozłocenie kuli, na której jest osadzony krzyż na wieży Kościoła.

2003

Inauguracja obchodów 700-lecia istnienia Parafii Wniebowzięcia NMP /Sanktuarium Św. Józefa.

2003

Misje Miłosierdzia i sprowadzenie relikwii Św. Siostry Faustyny.

2004

Rozpoczęcie rozbudowy i nadbudowy zabytkowych budynków przy Sanktuarium przeznaczonych do obsługi pielgrzymów.

2005

Nawiedzenie ikony „Sedes Sapientiae” – Matki Bożej Stolicy Mądrości – dar papieża Jana Pawła II dla środowisk akademickich całego świata.

2005

Umieszczenie nowych gablot z wotami w nawie Św. Józefa.

2005

Nadanie tytułu Prałata Honorowego Jego Świętobliwości dla Ks. Kustosza i Proboszcza dra Jacka Ploty.

2005

Msza św. na Placu Św. Józefa – Kalisz żegna Ojca Świętego Jana Pawła II - w przeddzień pogrzebu, uczestniczyło ponad 20 tys. wiernych w tym władze miasta Kalisza, parlamentarzyści, burmistrzowie miast i gmin z terenu diecezji kaliskiej.

2005

Sprowadzenie relikwii Bł. Matki Teresy z Kalkuty.

2005

Montaż nowych witraży w prezbiterium Bazyliki przedstawiających Matkę Boską i Św. Józefa, postacie wzorowane są na Cudownym Obrazie Św. Rodziny znajdującym się w Kaplicy Cudownego Obrazu.

2006

Sprowadzenie relikwii Św. Ojca Pio.

2006

Gruntowna renowacja zabytkowych stalli w prezbiterium Bazyliki.

2006

Pierwsza ogólnopolska pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Św. Józefa – uczestniczyło ponad 8 tys. pielgrzymów

2006-2009

Rozbudowa drugiego Domu Parafialnego z przeznaczeniem na Dom Pielgrzyma.

2007

Odnowienia zabytkowych stalli w prezbiterium i zegara na wieży. Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich kustosza Sanktuarium ks. prałata Jacka Ploty.

2008

Odnowienie elewacji na zabytkowej dzwonnicy i budynków parafialnych.

2009

(27 IX-4X)
X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.