In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Posługa sakramentalna

Posługa sakramentalna w parafii

w oparciu o Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej nry 412-428 oraz Aneks 19

"...sakramenty święte powinny być udzielane i przyjmowane w parafii przynależności..." (nr 412 PSDK)

Aneks 19, par. I PSDK - Instrukcja "Przynależność parafialna i szafarstwo Sakramentów"

Wierni powinni być przygotowywani do sakramentów i je otrzymywać w zasadzie w parafiach, do których należą. Wynika to z norm, jakie podaje Kodeks Prawa Kanonicznego odnośnie do sakramentów: Chrztu, Bierzmowania, Eucharystii (I Komunii św.), Namaszczenia Chorych, Małżeństwa.

Racje Duszpasterskie:

  • parafia zapewnia trwały udział w życiu Kościola. Udział ten wyraża się zwłaszcza w uczestnictwie we Mszy św. niedzielnej.
  • świecki katolik ma najpełniejszy przystęp do rzeczywistości Kościoła w parafii.
  • na proboszczu parafii spoczywa odpowiedzialność i obowiązek odnośnie do zorganizowania i przebiegu przygotowania do sakramentów. On też podejmuje decyzję, czy ktoś jest wystarczająco przygotowany i może być dopuszczony do danego sakramentu.

Chrzest Święty

"...ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

chrzest

I Komunia Święta

"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki." (J 6, 51)

komunia

Pokuta i pojednanie

"Weźmijcie Ducha Świetego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane." (J 20, 22-23).

spowiedz

Bierzmowanie

A pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.“ (J 14, 26)

bierzmowanie

Małżeństwo

"Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie...  Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem." (Ef 5, 25-31)

mal1

Odwiedziny Chorych

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5, 14-15)

nch