In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u
Powr?do strony g?wnej
Aktualności
O Sanktuarium
Historia Sanktuarium
Kult św. Józefa
Relikwie
Zabytki
Skarbiec
Tablice pamiątkowe
Świadectwa
Modlitwy
Biblioteka św. Józefa
Więźniowie Dachau
Jan Paweł II w Kaliszu
Homilie Biskupa Kaliskiego
Rozmowy z Kustoszem
Stały konfesjonał
Pielgrzymki
Dom Pielgrzyma
Dane teleadresowe
Grupy Duszpasterskie
Intencje mszalne
Ogłoszenia duszpasterskie
Porządek nabożeństw
Posługa sakramentalna
Usługi pogrzebowe
Kapłani o pracownicy
Kapituła
Pielgrzymki i wyjazdy z parafii
Galeria
Rodzina Św. Józefa
Pierwsze Czwartki u Św. Józefa
Bł. Edmund Bojanowski
Otoczmy troską życie
 
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/main/rodzinaSwJozefa.gif

Ponad 12.000 tysięcy czcicieli św. Józefa z terenu całej Polski i zagranicy tworzy Rodzinę Świętego Józefa działającą w Sanktuarium Świętego Józefa. Uczestniczą oni w owocach modlitwy za wstawiennictwem Opiekuna Jezusa i propagują jego kult.

W sanktuarium w Kaliszu od polowy XVII wieku św. Józef jest czczony jako patron małżonków, rodzin, ojców, sierot, cieśli, pracujących i dobrej śmierci. Jego kult przybiera różne formy: pielgrzymek, wspólnych nabożeństw oraz modlitw indywidualnych. Dotąd jednak nie było żadnego dokładnego rejestru czcicieli. W 1996 roku ówczesny kustosz ks. prałat Lucjan Andrzejczak postanowił zaprosić w uroczystość św. Józefa do sanktuarium imienniczki i imienników Świętego Józefa z całej Polski, czyli około 85 tysięcy osób. W odpowiedzi na jego listowne zaproszenie 19 marca przybyło niewielu, ale część pragnęła utrzymać kontakt korespondencyjny. Utworzyli oni Rodzinę Świętego Józefa Kaliskiego. Z czasem dołączyli do niej bliscy i rodziny członków. Obecnie skupia ona około dwunastu tysięcy czcicieli z Polski oraz zagranicy, między innymi Niemiec i Francji.

Jak podkreśla kustosz Sanktuarium ks. prałat dr Jacek Plota nie jest to stowarzyszenie czy bractwo, lecz duchowy ruch. Członków Rodziny łączy wzajemna modlitwa. Wierzą, że Opiekun Jezusa jest ich Orędownikiem u Boga. Modlą się za jego wstawiennictwem. Przekazują także swoje prośby i podziękowania do Bazyliki św. Józefa, by zanoszone były podczas środowej Mszy Świętej i Nowenny o godzinie 18.00, sobotniej Mszy Świętej sprawowanej w południe oraz pierwszoczwartowej modlitwy w intencji rodzin, obrony poczętego życia i czcicieli św. Józefa. Znakiem doświadczanych przez wielu członków Rodziny łask za wstawiennictwem św. Józefa są świadectwa wpisane w „Księdze łask i cudów” oraz przekazane wota rejestrowane w „Złotej księdze wot”.

Kontakt członków Rodziny Świętego Józefa Kaliskiego z Sanktuarium jest przede wszystkim korespondencyjny. Co roku na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc Ksiądz Kustosz do każdego z nich kieruje list, w którym informuje co dzieje się w Sanktuarium. - „Pozwólcie, że po raz kolejny zaproszę Was wszystkich: Idźcie do Józefa, On Wam dopomoże. Powierzcie Mu Swoje życie, życie Waszych rodzin, ich troski, niepokoje i różne biedy, z którymi muszą uporać się każdego dnia” - napisał Ksiądz Kustosz w grudniu zeszłego roku. Wielu odpowiada również listownie. Lecz kiedy mogą przyjeżdżają w pielgrzymkach parafialnych, z rodzinami, by choć raz w roku szczególnie podczas wakacji nawiedzić św. Józefa i Jego Sanktuarium.

Chętnych do uczestniczenia w Rodzinie Świętego Józefa Kaliskiego prosimy o kontakt z Sanktuarium Świętego Józefa.
Plac św. Józefa 7, 62 - 800 Kalisz.
Można także skontaktować się z sekretariatem sanktuarium czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 062 757 58 22 , faksu 062 767 51 70 lub pocztą elektroniczną:
kancelaria@swietyjozef.kalisz.pl

Spacer wirtualny w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
 
Spacer wirtualny w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
  

 

 

Pierwsze Czwartki u Św. Józefa