In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rodzina św. Józefa

Rodzina św. Józefa

Od 1996 r. ok. 12.000 tysięcy czcicieli Św. Józefa z terenu całej Polski i zagranicy tworzyło Rodzinę Świętego Józefa działającą w Sanktuarium Świętego Józefa. Były to głównie osoby noszące imię Józef bądź Józefa. Uczestniczą oni w owocach modlitwy za wstawiennictwem Opiekuna Jezusa i propagują jego kult.

W sanktuarium w Kaliszu od polowy XVII wieku Św. Józef jest czczony jako patron maałżonków, rodzin, ojców, sierot, cieśli, pracujących i dobrej śmierci. Jego kult przybiera różne formy: pielgrzymek, wspólnych nabożeństw oraz modlitw indywidualnych. Dotąd jednak nie było żadnego dokładnego rejestru czcicieli. W 1996 roku ówczesny kustosz ks. prałat Lucjan Andrzejczak postanowił zaprosić w uroczystość św. Józefa do sanktuarium imienniczki i imienników Świętego Józefa z całej Polski, czyli około 85 tysięcy osób. W odpowiedzi na jego listowne zaproszenie 19 marca przybyło niewielu, ale część pragnęła utrzymać kontakt korespondencyjny. Utworzyli oni Rodzinę Świętego Józefa Kaliskiego. Z czasem dołączyli do niej bliscy i rodziny członków. Obecnie skupia ona około dwunastu tysięcy czcicieli z Polski oraz zagranicy, między innymi Niemiec i Francji.

Jak podkreśla kustosz Sanktuarium ks. prałat dr Jacek Plota nie jest to stowarzyszenie czy bractwo, lecz duchowy ruch. Członków Rodziny łączy wzajemna modlitwa. Wierzę, że Opiekun Jezusa jest ich Orędownikiem u Boga. Modlą się za jego wstawiennictwem. Przekazują także swoje prośby i podziękowania do Bazyliki Św. Józefa, by zanoszone były podczas środowej Mszy świętej i Nowenny o godzinie 18.00, sobotniej Mszy świętej sprawowanej w południe oraz pierwszoczwartowej modlitwy w intencji rodzin, obrony poczętego życia i czcicieli Św. Józefa. Znakiem doświadczanych przez wielu członków Rodziny łask za wstawiennictwem Św. Józefa są świadectwa wpisane w „Księdze łask i cudów” oraz przekazane wota rejestrowane w „Złotej księdze wot”.

Kontakt członków Rodziny Świętego Józefa Kaliskiego z Sanktuarium jest przede wszystkim korespondencyjny. Co roku na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc Ksiądz Kustosz do każdego z nich kieruje list, w którym informuje co dzieje się w Sanktuarium. - „Pozwólcie, że po raz kolejny zaproszę Was wszystkich: Idźcie do Józefa, On Wam dopomoże. Powierzcie Mu Swoje życie, życie Waszych rodzin, ich troski, niepokoje i różne biedy, z którymi muszą uporać się każdego dnia” - napisał Ksiądz Kustosz w grudniu zeszłego roku. Wielu odpowiada również listownie. Lecz kiedy mogą przyjeżdżają w pielgrzymkach parafialnych, z rodzinami, by choć raz w roku szczególnie podczas wakacji nawiedzić Św. Józefa i Jego Sanktuarium.

Chętnych do uczestniczenia w Rodzinie Świętego Józefa Kaliskiego prosimy o kontakt z Sanktuarium Świętego Józefa:
Plac Św. Józefa 7, 62 - 800 Kalisz.

Można także skontaktować się z sekretariatem sanktuarium czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 062 757 58 22 lub pocztą elektroniczną: kancelaria@swietyjozef.kalisz.pl