In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Jan Paweł II w Kaliszu

Jan Paweł II
w Kaliszu

4 czerwca 1997 roku Jan Paweł II stanął na Kaliskiej Ziemi. Nawiedził Bazylikę Świętego Józefa, Katedrę Kaliską i Seminarium Duchowne a na placu św. Józefa odprawił Eucharystię.

Przemówienie powitalne Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały
Umiłowany Ojcze Święty!
Dnia 25-go marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, minęło pięć lat, kiedy pamiętną Bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" powołałeś, Ojcze Święty, do istnienia naszą kaliską diecezję. Dziś zwołałeś nas na święte zgromadzenie Kościoła.
[czytaj dalej]

Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
Dziękuję Opatrzności Bożej za to, że dane mi jest w dniu dzisiejszym nawiedzić wasze miasto - ten Kalisz, który najstarsze kroniki na długo przed powstaniem państwa polskiego notują na swoich mapach. Bywałem tutaj kilkakrotnie. Mam w pamięci tamte spotkania i ludzi, którzy w nich uczestniczyli. Pozdrawiam serdecznie was wszystkich tutaj zgromadzonych. Pozdrawiam waszą młodą diecezję, jej pierwszego biskupa ordynariusza oraz biskupa pomocniczego, duchowieństwo, osoby konsekrowane [oraz cały Lud Boży ziemi kaliskiej.] Bądź pozdrowiona, ziemio kaliska, z całym swoim bogactwem zamkniętym w przeszłości i teraźniejszości. Pragnę, ażeby wszystko to odżyło w jakiś sposób w dzisiejszej Eucharystii.
[czytaj dalej]

Słowo Jana Pawła II po Mszy św. w Kaliszu
Drodzy Bracia i Siostry, na zakończenie tej Najświętszej Ofiary pragnę wyrazić wdzięczność Panu Bogu za to, że pozwolił mi nawiedzić Kalisz - miasto i diecezję. Dziękuję Bożej Opatrzności za to, iż mogłem razem z wami modlić się w sanktuarium św. Józefa. Jest ono znane w całej Polsce i nawiedzane przez rzesze pielgrzymów. Posiada ono jeszcze szczególną wymowę, która związana jest z ostatnim półwieczem naszej historii. To sanktuarium było i jest często nawiedzane przez kapłanów, byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau.
[czytaj dalej]

List Pasterski Biskupa Kaliskiego po wizycie Jana Pawła II w Kaliszu
Od wielu dni pragnę spotkać się z Wami i poznać, co myślicie i jakie przeżycia macie z wizyty Ojca Świętego w naszej Ojczyźnie i przede wszystkim w Stolicy naszej Diecezji. Prawdopodobnie również Wy żywicie podobne pragnienia i ciekawi jesteście, co o wizycie Papieskiej sądzi Wasz Biskup. Nie mamy środka, który pozwoliłby nam bezpośrednio wymienić myśli i doświadczenia. Pozostaje więc list, w którym zwracam się do Was, a Wy, po wysłuchaniu go, możecie również w formie listu przekazać mi Wasze refleksje.
[czytaj dalej]

Najważniejsza rodzina, czyli o papieskim ołtarzu
Trzykrotnie miałem możliwość i niewątpliwy zaszczyt projektować ołtarze papieskie. Pierwszy ołtarz papieski zaprojektowałem w 1991 roku we Włocławku, potem w Kaliszu i podczas ostatniej wizyty Ojca Świętego w Bydgoszczy w 1999 roku. Prace projektowe nad kaliskim ołtarzem rozpoczęły się pod koniec 1996 roku.
[czytaj dalej]

Kaliski pomnik Ojca Świętego
Od ponad ośmiu lat w krajobraz Placu św. Józefa w Kaliszu wpisany jest pomnik Jana Pawła II upamiętniający Jego wizytę w naszej diecezji. „Kaliski” Papież pochyla się z zatroskaniem nad dzieckiem. Dlaczego?
[czytaj dalej]

10. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu
4 czerwca 1997 roku na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. Dziesięć lat, które minęły od wizyty Jana Pawła II w Kaliszu, nie zmieniły jednego. Dla wielu jest to najważniejsze wydarzenie, w krótkiej, bo zaledwie 15 - letniej historii naszej diecezji.
[czytaj dalej]

Wspomnienia z wizyty JP II w Kaliszu
W krótkim, zwykłym spotkaniu, przy powitaniu, doświadczyłem ogromnej pojemności pamięci i serca Ojca Świętego Jana Pawła II. Czasem wydawać by się mogło, że zbliżając się i patrząc już dalej, Ojciec Święty chyba nie jest już „obecny” przy mnie, ale On mnie właśnie spotkał i znalazł, a równocześnie idzie już do drugiego.
[czytaj dalej]

Galeria fotografii z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu