In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / O Sanktuarium

Kult Świętego Józefa
w Kaliszu

Kult św. Józefa w Kaliszu trwa nieprzerwanie od XVII wieku. Domaga się on szczegółowego przedstawienia ze względu na swoje bogactwo i niezwykle ciekawą historię. Tu znajdziecie Państwo kilka ważnych informacji pozwalających poznać to, jak na przestrzeni wieków św. Józef znaczył Miasto Kalisz i Kolegiatę Kaliską swoją obecnością i działaniem

1. Kult św. Józefa

Jozef1Ks. Jacek Plota, Kustosz Sanktuarium

Od początku XVII wieku jednym z głównych miejsc czci Świętego Józefa w Polsce stał się Kalisz, gdzie kult ten wiązano z obrazem Świętej Rodziny. Według tradycji początki Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu sięgają 1670 roku. Wtedy bowiem został uzdrowiony za przyczyną Świętego Józefa mieszkaniec wsi Szulec, który jako wotum ufundował obraz Świętej Rodziny i umieścił go w Kaliskiej Kolegiacie w podarowanym przez siebie ołtarzu. Więcej...

2. Rozwój kultu św. Józefa Kaliskiego

Jozef2Jerzy Aleksander Split

Święty Józef jest opiekunem rodzin chrześcijańskich, małżonków, ojców i sierot. Jest też patronem rozlicznych spraw polecanych Jego opiece oraz wszystkich ludzi pracy (w tym dodatkowo kilku odrębnych grup zawodowych - np. rzemieślników, drwali i cieśli). Jest wreszcie - od 8 grudnia 1970 r. - patronem Kościoła. Nie można jednak zapomnieć, że jest On również patronem wielu diecezji, w tym i naszej, kaliskiej (powołanej do życia 1992 r.) oraz opiekunem szeregu miast. Więcej...

3. Kaliski Obraz św. Józefa

Jozef4Jerzy Aleksander Split

Kaliski obraz Świętego Józefa namalowany jest na płótnie, posiada duże rozmiary (1,5m x 2,5m) i z uwagi na swoją treść z pewnością już od chwili swego powstania budził głębokie refleksje i przeżycia religijne. Przedstawia on bowiem Świętą Rodzinę, której harmonijnie ustawione postacie umieszczone są na tle panoramy typowego polskiego miasta - z licznymi wieżami kościelnymi, murem obronnym, rzeką i bogatą roślinnością. Nad postaciami unosi się gołębica symbolizująca Ducha Świętego i Bóg Ojciec z szeroko rozpostartymi ramionami oraz napis: „Idźcie do Józefa”. Więcej...

4. Dzieje Sanktuarium św. Józefa

Jozef5Ks. Jacek Bąk

Sanktuarium św. Józefa Kaliskiego to historyczna kolegiata kaliska. Papież Paweł VI w roku 1978 podniósł ten kościół do godności Bazyliki Mniejszej. Wśród licznych kościołów kaliskich, kolegiata wyróżnia się swym architektonicznym pięknem i historyczną monumentalnością. Bowiem jej dzieje sięgają XIII wieku.

W roku 1353 nastąpiła przebudowa starego kościoła, który po renowacji otrzymał gotycką postać. Dzieło to rozpoczęto dzięki fundacji arcybiskupa Bogorii Skotnickiego. Dzięki temu w roku 1359 podniesiono ją do godności kolegiaty. Więcej...

 

5. Święty Józef – dar i skarb dla Diecezji Kaliskiej i jej pierwszego Biskupa Stanisława Napierały

Jozef5Ks. Jacek Plota, Kustosz Sanktuarium

Od połowy XVII wieku jednym z głównych miejsc czci Świętego Józefa w Polsce stał się Kalisz, gdzie kult ten od początku wiązano z obrazem Świętej Rodziny. Intensywny rozwój kultu Świętego Józefa przypadł na drugą połowę XVII wieku i cały XVIII wiek zwany w polskiej józefologii „złotym”.

Do szczególnego rozwoju i znaczenia kultu Świętego Józefa Kaliskiego po II wojnie światowej przyczyniły się  zasadniczo dwa  wydarzenia: cudowne wyzwolenie księży – więźniów z obozu w Dachau oraz utworzenie w Kaliszu Polskiego Studium Józefologicznego. Więcej...

6. Cudowny Obraz

obrazAnna Tabaka, Maciej Błachowicz

W Kaliszu trudno rozdzielić myślenie o obrazie słynącym cudami od historii kultu św. Józefa i dziejów słynnego sanktuarium. Jeszcze trudniej w starym malowidle zobaczyć dzieło sztuki, tym bardziej że na co dzień płótno jest schowane pod srebrnymi aplikacjami i czerwoną tkaniną. Obraz pozostaje tajemniczy, bo pomimo upływu stuleci na wiele pytań z nim związanych nadal nie znamy odpowiedzi. Więcej...

7. Kult Świętego Józefa i jego wartości duchowe

Ks. Jerzy Misiurek

<pSpośród  świętych,  którzy  w  dziejach  zbawienia  odegrali znaczącą rolę, wyróżnia się wybrany na Opiekuna Zbawiciela – Józef z Nazaretu. Nie dziwi nas zatem fakt, że stał się on przedmiotem szczególnego zainteresowania wielu teologów od czasu średniowiecza poprzez okres nowożytny i czasy nam współczesne. Również papieże zabierali głos  odnoszący się do postaci  Świętego Patriarchy, począwszy od Piusa IX, który w 1870 r. ogłosił Józefa patronem całego Kościoła,  aż do Jana Pawła II,  który w setną rocznicę encykliki Quamquam pluries Leona XIII, jak i w duchu wielowiekowego kultu  tego  Świętego  wydał  w  1989  r.  adhortację  apostolską Redempkoris Custos o posłannictwie św. Józefa w życiu Chrystusa i Kościoła. Z tego względu wartości duchowe, jakie niesie ze sobą kult tego Świętego zasługują na naszą uwagę. Więcej...

8. Obraz Świętego Józefa

Jolanta Delura

Nie wiadomo, jak długo jest w Kaliszu. Nazywa się go różnie – Obrazem Świętej Rodziny lub Obrazem Świętego Józefa. Ale wszystkim dobrze wiadomo, że to właśnie Józef jest w nim szczególnie czczony, ze względu na szczególną po­moc, którą ofiarowuje ludziom od końca XVIII wieku aż po teraźniejszość. Więcej...