In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Pielgrzymki

Ogólnopolskie Pielgrzymki
do Narodowego Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu

Piesza Pielgrzymkia Mężczyzn
z Jasnej Góry do Kalisza

Piesza Pielgrzymka Mężczyzn od Maryi do św. Józefa po raz pierwszy odbyła się w 2015 r. Wyrusza co roku 26 sierpnia sprzed Oblicza Królowej Polski na Jasnej Górze, by 30 sierpnia dotrzeć do Kaliskiego Sanktuarium. Święty Józef jest Symbolem męskie siły: wierności, wytrwałości, roztropności, odwagi i siły, dlatego jest to pielgrzymka dla mężczyzn od 7 do 77 roku życia, niebojących się trudu i pracy nad sobą.

Przed samym wejściem do Kalisza do pątników dołączają ich rodziny i bliscy. Jest to pielgrzymka tradycyjna: ma charakter pokutny i formacyjny: wiele w niej modlitwy i służby, ale również nauki i konferencji. Ma również charakter paramilitarny: pątnicy podzieleni są na drużyny, które mają swoich dowódców, a swoje nazwy biorą od cnót Św. Józefa: czyści, mężni, roztropni, posłuszni, wierni, cierpliwi, sprawiedliwi. Więcej informacji między innymi o zgłoszeniach można znaleźć na stronie www.dojozefa.pl.

Pielgrzymka Księży byłych Więźniów
Obozu Koncentracyjnego w Dachau

(Obecnie już: Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego
w czasie II wojny światowej)

Przez lata była to szczególna pielgrzymka rozsławiająca Wielkiego Patrona i Orędownika Świętego Józefa. Każdego roku 29 kwietnia przybywali do Kaliskiego Sanktuarium, dziękując za cudowne ocalenie z obozu koncentracyjnego w Dachau, kapłani - byli jego więźniowie. Dlaczego cud? Otóż kiedy więźniowie – księża, dowiedzieli się, że w obliczu kończącej się wojny mają być wymordowani przez oddziały SS, swoje życie zawierzyli św. Józefowi. 29 kwietnia 1945 roku do obozu „przypadkowo” dotarł oddział zwiadowczy armii amerykańskiej. Amerykanie przynieśli więźniom wolność i życie. Dla księży-więźniów od samego początku był to cud za wstawiennictwem św. Józefa.

Żyje ich już niewielu. 30 kwietnia 2012 roku po raz pierwszy nie było żadnego z pośród nich. Od 2002 roku Episkopat Polski dzień ten ustanowił Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.

Ogólnopolska Pielgrzymka Księży Jezuitów

Ojcowie Jezuici orędownictwu Świętego Józefa przypisują cudowne ocalenie w trudnych latach powojennego reżimu stalinowskiego. Władze państwowe przygotowywały dokument, którego realizacja doprowadziłaby do kasaty Jezuitów w Polsce. Tradycja powierzania się co roku opiece Świętego Józefa sięga więc roku 1950, kiedy to właśnie w obliczu grożącej likwidacji zakonu ze strony władz komunistycznych, dwaj prowincjałowie oddali jezuitów w Polsce pod opiekę św. Józefa i w razie ocalenia ślubowali co roku przyjeżdżać do kaliskiego sanktuarium i dziękować za przetrwanie zakonu w trudnych czasach.

Zakonnicy z ufnością oddawali tę sprawę Bogu poprzez Świętego Józefa. Ocaleli i od wielu lat, najczęściej jesienią, przybywają do Kalisza dziękować za wysłuchanie i odnowić zawierzenie. „Święty Józefie, my, wszyscy członkowie obu polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego z ufnością przychodzimy do Ciebie i obieramy Ciebie szczególnym Patronem prowincji naszych, jak też każdego z nas. Tobie powierzamy samych siebie i wszystko, co Boża Opatrzność złożyła w nasze ręce” - z Aktu Zawierzenia.

Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność,
Przedsiębiorców i Pracodawców

Od 1 maja 1993 roku do Świętego Józefa Kaliskiego organizowana jest Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników organizowana przez NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Południowa. Przybywają na nią ludzie pracy z terenu całej Polski wraz z zarządami i pocztami sztandarowymi. Od 1 maja 2007 roku w pielgrzymowanie tego dnia i wspólną Eucharystię włącza się Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców. Pielgrzymka ma więc ważny wymiar. Wspólna modlitwa robotników i przedsiębiorców staje się bowiem szczególnym znakiem jedności ludzi wierzących, pracujących co prawda na różnych stanowiskach, ale jednakowo zatroskanych o swoje rodziny i ojczyznę.

Ogólnopolska Pielgrzymka
Związku Kobiet Katolickich

Do świętego Józefa Kaliskiego od 8 kwietnia 1995 roku pielgrzymują nieprzerwanie Przedstawicielki Związku Kobiet Katolickich z terenu całej Polski. Ich pielgrzymowaniu towarzyszy zatrzymanie się nad palącymi problemami współczesnymi poruszanymi w konferencji, po której zawierzają wszystkie sprawy i swój Związek opiece Świętego Józefa w Eucharystii.

Ogólnopolska Pielgrzymka Civitas Christiana

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” organizuje co roku, od 30 listopada 1996 roku, Pielgrzymkę Rodzin do św. Józefa Kaliskiego, aby za jego wstawiennictwem prosić Boga o potrzebne łaski dla rodzin oraz błogosławieństwo dla zadań, jakie stawia sobie organizacja. Pielgrzymkom przyświecają hasła nawiązujące do rocznych tematów pracy formacyjnej prowadzonej w oddziałach stowarzyszenia. Pielgrzymi przybywają do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, uczestniczą we Mszy św. pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego. Następnie zawierzają św. Józefowi przed Cudownym Jego Wizerunkiem swoje stowarzyszenie.

Ogólnopolska Pielgrzymka Domowego Kościoła

Dla wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu jest każdego roku bardzo ważnym przeżyciem. Od 28 maja 1998 roku Członkowie Domowego kościoła w liczbie zawsze około trzech tysięcy pielgrzymują zawierzyć losy swoich rodzin i kręgów Domowego Kościoła Głowie Świętej Rodziny, Świętemu Józefowi. Po przybyciu na miejsce następuje oficjalne zawiązanie wspólnoty, konferencja moderatora krajowego Domowego Kościoła, a także wspólna Droga Krzyżowa prowadzona po ścieżkach parku Sanktuarium z rozważaniami przygotowanymi przez przedstawicieli Domowego Kościoła. Do refleksji na temat obecności pielgrzymów i posługi w Ruchu przyczynia się również niezwykły śpiew w czasie liturgii. Uwieńczeniem pielgrzymowania jest wspólna Eucharystia pod przewodnictwem ordynariusza kaliskiego. Pielgrzymce towarzyszą nie tylko głębokie duchowe przeżycia religijne, ale staje się ona też okazją do spotkania wielu bliskich przyjaciół z całej Polski.

Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników
Wodociągów, Kanalizacji,
Ochrony Środowiska i Służb Komunalnych

Od 1999 roku do Kaliskiego Sanktuarium Świętego Józefa podąża Ogólnopolska Pielgrzymka Wodociągów i Kanalizacji, Ochrony Środowiska i Służb Komunalnych. Pierwsza miała miejsce 20 maja 1999 roku. Kolejne odbywały się w dniach: 18.V.2000, 17.V.2001, 16 V 2002, 15 V 2003, 13 V 2004, 12 V 2005, 11 V 2006, 10 V 2007, 13 V 2008, 14 V 2009, 13 V 2010, 12 V 2011, 10 V 2012. Pielgrzymowanie pracowników tych resortów ma zawsze ścisły związek z hasłem roku duszpasterskiego. Obecni na spotkaniu są przedstawiciele Zarządu Głównego wraz ze swoim Krajowym Duszpasterzem (ks. Grzegorzem Krząkałą). Każdego roku powierzają oni swoje losy, pracę i życie swych rodzin świętemu Józefowi Kaliskiemu. Utrzymują częste kontakty między sobą, choć rozsiani są w różnych resortach na terenie całej Polski.

Od lat także ogólnopolskie pielgrzymowanie do Kalisza ubogaca muzyką podczas Mszy Świętej Orkiestra Dęta Tramwajarzy z Chorzowa.

Ogólnopolska Pielgrzymka
Rodziny Radia Maryja

Od jesieni 2006 roku do Kaliskiego Sanktuarium Świętego Józefa przybywa Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Spotkanie gromadzi tysiące wiernych z całej Polski i odbywa się w ramach pierwszoczwartkowej modlitwy za rodziny i w obronie poczętego życia. Obecni są zawsze pracownicy mediów - TV Trwam i Radia Maryja wraz z o. Tadeuszem Rydzykiem. To najliczniejsza pielgrzymka ogólnopolska nawiedzająca regularnie Kaliskie Sanktuarium.

Pielgrzymka Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincji Warszawskiej

Od 2007 roku przybywają do Sanktuarium św. Józefa pielgrzymi Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Głównym organizatorem pielgrzymki jest Dyrektor Stowarzyszenia w Prowincji Warszawskiej Sióstr Nazaretanek. W nastepujących słowach zawierzają oni swoje dzieło św. Józefowi: „...św. Józefie, powierzamy Ci nasze rodziny oraz wszystkie rodziny należące do Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny. Obieramy Ciebie za Ojca, Opiekuna i Przewodnika naszego. Pod Twoją szczególną opiekę oddajemy nasze ciała i dusze, nasze życie i zdrowie, a przede wszystkim godzinę naszej śmierci. (...) Św. Józefie uproś naszym rodzinom wzajemną miłość i pokój. Pomagaj w wychowaniu dzieci, wspieraj w codziennych trudnościach i kłopotach. Dopomóż nam naśladować wiernie w naszych rodzinach życie Świętej Rodziny z Nazaretu i szerzyć Jej cześć wszędzie tam, gdzie nas postawi Opatrzność Boża.

Ogólnopolska Pielgrzymka
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Od 2006 roku w marcu, w okolicach uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu pielgrzymują Siostry Matki Bożej Miłosierdzia z całej Polski wraz z Matką Generalną, Siostrą Wikarią Generalną i całym Zarządem Zgromadzenia (I Pielgrzymka w 2006 roku). Pragnęł one stawać w Polskim Nazarecie, by powierzać wszystkie dzieła, jakie wynikają z charyzmatu wpisanego w posługę sióstr, dziękować za wszystkie otrzymane łaski uproszone u Boga przez wstawiennictwo św. Józefa i prosić o Jego dalszą opiekę duchową i materialną.

Ogólnopolska Pielgrzymka Sióstr Maryi Niepokalanej

Od 2007 roku, zawsze w marcu w okolicach uroczystości św. Józefa, Oblubieńca NMP,  Bazylikę św. Józefa nawiedzają Siostry Maryi Niepokalanej w zorganizowanej Ogólnopolskiej Pielgrzymce (I Pielgrzymka w 2007 roku). Także i to zgromadzenie w liczbie blisko 100 sióstr z trzech prowincji polskich modli się na Eucharystii sprawowanej zawsze w samo południe. Siostry, choć mają w charyzmacie razem z Maryją kształtować w sobie i w innych szacunek dla godności kobiety oraz wrażliwość na jej sprawy, udają się do św. Józefa, Oblubieńca NMP, aby Jemu zawierzać sprawy swojego Zgromadzenia.

Pielgrzymka Sióstr Służebniczek NMP Prowincji Łódzkiej

W roku 1980 po praz pierwszy zainicjowano bezpośrednie przygotowanie do Odpustu św. Józefa 19 marca dziewięciodniową Nowenną. Rozpoczęły ją Siostry Służebniczki Starowiejskie z Prowincji Łódzkiej, które 10 marca o godzinie 12.00 gormadzą się od tamtego czasu na Eucharystii przed Cudownym Obrazem Świętego Józefa (I Pielgrzymka - 10 marca 1980 roku).

Ich modlitwa podejmowana jest każdego dnia podczas Mszy Świętej o godzinie 18.00, sprawowanej w intencjach pielgrzymów i czcicieli św. Józefa, którzy specjalnie na ten czas polecają swoje intencje, przysyłając je do Sanktuarium wszystkimi możliwymi sposobami.

Ogólnopolska Pielgrzymka Sióstr Wspólnej Pracy

Po raz pierwszy Siostry Wspólnej Pracy nawiedziły Sanktuarium św. Józefa w zorganizowanej pielgrzymce z całej Polski 16 marca 2013 roku. Przybyły do św. Józefa, ponieważ obok Maryi Niepokalanie Poczętej jest On drugim patronem Zgromadzenia. Od Niego, który swoją świętość budował na głębokiej, stałej i odważnej wierze, Siostry uczą się gotowości w oddaniu się do dyspozycji Bogu oraz wykonywania każdej pracy z pokorną miłością.

Ogólnopolska Pielgrzymka osób samotnych i poszukujących drogi życiowej

Pielgrzymi po raz pierwszy nawiedzili Kaliskie Sanktuarium w marcu 2011 roku. Przyjazd organizuje wrocławska wspólnota Benedictus przy pomocy Wioletty Grochowskiej i ks. Rafała Swatka. Organizatorzy pielgrzymki dla samotnych stawiają sobie każdego roku za cel modlitwę o dobrych mężów, dobre żony i dobre rodziny. Od tego czasu przybywają do Kalisza zawsze w okolicach uroczystości św. Józefa, Oblubieńca NMP.

Ogólnopolska Pielgrzymka Klubu Zbieraczy Znaczków Pocztowych o Tematyce Religijnej Święty Gabriel

Pielgrzymi zrzeszeni w tym Klubie nawiedzają Sanktuarium okolicznościwo. Byli tu w latach: 1985, 2003 i 2009.

Diecezjalne Pielgrzymki
do Narodowego Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu

Pielgrzymka Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych

Członkowie Bractwa przybywają do Sanktuarium wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej Kalisza w czerwcu, w dniach, w których Kalisz przeżywa obchody związane z założeniem Grodu nad Prosną i nadaniem Miastu Praw Miejskich. Bractwo pielgrzymuje od 1992 roku, natomiast od 2002 roku dołączyli do nich Włodarze Kalisza i Przedstawiciele Rady Miejskiej. Eucharystii przewodniczył zawsze Biskup Kaliski.

Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do św. Józefa

Pielgrzymka ta rozpoczęła swoją historię w lipcu 1999 roku. Biorą w niej udział dzieci, które wraz z przewodnikami duchowymi pielgrzymują do św. Józefa Kaliskiego z Sokolnik koło Wieruszowa w dziękczynieniu za miniony rok szkolny i z prośbą o opiekę św. Józefa na czas wakacji i kolejny rok nauki.

Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej Ołtarza

Ministranci i lektorzy przybywają do św. Józefa w zorganizowanej pielgrzymce, którą jesienią 2008 roku zapoczątkował Diecezjalny Duszpasterz Ministrantów, ks. Dariusz Kowalek. Do Sanktuarium przybywa wtedy około tysiąca ministrantów i lektorów z całej Diecezji.

Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, od 2003 roku, członkowie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, obchodząc swoje święto patronalne, przybywają do Sanktuarium Świętego Józefa, by uczcić Patriarchę z Nazaretu, któremu 31 grudnia 1995 roku w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu biskup ordynariusz Stanisław Napierała powierzył rozwój Stowarzyszenia, ogłaszając „Dekret o ustanowieniu Akcji Katolickiej w Diecezji Kaliskiej”.

W uroczystości biorą udział między innymi: asystent kościelny ks. prałat Henryk Orszulak, zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z prezesem dr Elżbietą Kałużą-Maniewską i przedstawiciele Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z całej diecezji wraz z pocztem sztandarowym, w tym Oddział z Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej prowadzi swoją działalność opierając się na Statucie AK w Polsce opracowanym w 1996 roku i zmienionym w 2000 roku oraz rocznych programach działalności i rocznych preliminarzach budżetowych. Myśl o powołaniu Akcji Katolickiej na terenie naszej diecezji została wyrażona przez księdza biskupa ordynariusza Stanisława Napierałę 10 grudnia 1994 roku. A 3 grudnia 1995 roku zostało odczytane we wszystkich kościołach „Słowo Biskupa Kaliskiego” zapowiadające powołanie Akcji Katolickiej, utworzonej wspomnianym dekretem 31 grudnia 1995 roku.

Pielgrzymka Szkół Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej

Na terenie Diecezji Kaliskiej istnieją 33 szkoły noszące imię Jana Pawła II. Od 2008 roku ich uczniowie, nauczyciele i wychowawcy przybywają do Sanktuarium św. Józefa, miejsca, które Papież Polak nawiedził 4 czerwca 1997 roku. Biskup Kaliski podczas Eucharystii modli się w intencji młodzieży, aby ta inspirowała się nauką i wartościami Papieża w swojej codziennej pracy.

Pielgrzymka Szkół Nazaretańskich z Kalisza

Uczniowie Szkół prowadzonych przez Siostry Nazaretanki w Kaliszu przybywają wraz z siostrami, nauczycielami, wychowawacami i rodzicami do św. Józefa w dniu lub w okolicach dnia 19 marca, Odpustu św. Józefa, Oblubieńca NMP. Pielgrzymowanie połączone z Eucharystią odbywa się regularnie od 2005 roku.

Diecezjalna Pielgrzymka Myśliwych

Od 2003 roku w okolicy patronalnego święta  leśników, myśliwych i łowczych - św. Huberta  do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu podążają myśliwi z terenu Diecezji Kaliskiej wraz ze swoim Duszpasterzem Diecezjalnym, który przed Obrazem Świętego Józefa zawierza wszystkich leśników i myśliwych opiece Patriarchy z Nazaretu.

Można zapytać dlaczego do św. Józefa przybywają co roku od sześciu już lat właśnie myśliwi? Otóż w Kołach Łowieckich przestrzegane są zasady, zasady etyki łowieckiej. Są nimi koleżeństwo, serdeczność we wzajemnych relacjach między jego członkami, wzorowa dyscyplina w realizacji zadań, szacunek dla lokalnej ludności oraz troska o naturalne środowisko i jego ochronę. A relacje wynikające z przestrzegania tych zasad zawierzane są świętemu Józefowi, jako wzorowi relacji rodzinnych, międzyludzkich. Przy tym myśliwi nie zapominają się o odpowiednim traktowaniu zwierząt i natury. Darz Bór!

Diecezjalna Pielgrzymka Rolników, Ogrodników i Sadowników

Pielgrzymka ta przypada na dzień Odpustu Opieki Świętego Józefa w pierwszą niedzielę czerwca. Organizowana jest od czerwca 2004 roku. Przybywają na nią rolnicy, sadownicy i ogrodnicy z terenu całej diecezji pod przewodnictwem swoich duszpasterzy.

Diecezjalna Pielgrzymka Pszczelarzy

Od czerwca 2004 roku do Kaliskiego Sanktuarium przybywają Pszczelarze z terenu Diecezji Kaliskiej. Modląc się o pomyslność w ich pracy, każdorazowo ofiarują Sanktuarium paschał, który święcony jest w Wielką Sobotę, świece ołtarzowe z pszczelego wosku oraz miód.

Pielgrzymka Hodowców Gołębi pocztowych i ich rodzin z Regionu Kaliskiego

Od 2010 roku Sanktuarium św. Józefa nawiedzają Hodowcy Gołebi Pocztowych wraz rodzinami. Po zakończonej Eucharystii atrakcją jest wypuszczenie przed świątynią gołębi.

Diecezjalna Pielgrzymka Kombatantów

Przez 12 lat do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu pielgrzymowali członkowie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych. Obrali sobie datę 4 września. Dzień ten związany był z tragedią, która rozegrała się w Morawinie 4 września 1939 roku, kiedy podczas nalotu hitlerowskiego zginęło 39 żołnierzy pochodzących z okręgu kaliskiego.

Żyjący i pamiętający te wydarzenia, jak i inni żołnierze, wałczący o wolność Polski podczas II wojny światowej wraz z osobami represjonowanymi po wojnie składali przez 12 lat hołd wdzięczności św. Józefowi za ocalenie ich od śmierci w czasie wojny a także prosili o życie wieczne dla poległych żołnierzy i cywilów oraz dla zamordowanych w więzieniach politycznych.

Ostatnia pielgrzymka Kombatantów odbyła się we wrześniu 2008 roku i była to ostatnia pielgrzymka.

Bierzemy udział w pielgrzymkach: Kaliska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę