In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 5 Grudnia 2013

ks. Krzysztof Duchnowski

Grudniowa modlitwa w intencji rodziny
i obrony poczętego życia

Grudniowa modlitwa w intencji rodzin i obrony poczętego życia w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, przebiegała w duch zamyślenia nad wyzwaniami duszpasterskimi, które trzeba podjąć w odniesieniu do Rodziny, Parafii i Diecezji w kontekście rozpoczętego nowego roku duszpasterskiego. Z tego też względu do udziału w grudniowej modlitwie w Sanktuarium św. Józefa, zaproszono w sposób szczególny, przedstawicieli parafialnych rad duszpasterskich ze wszystkich parafii Diecezji Kaliskiej.

Galeria

Temat spotkania brzmiał: WIERZĘ W SYNA BOŻEGO – O potrzebie odnowienia i wzmocnienia duchowości chrzcielnej. Refleksja o zadaniach, które trzeba podjąć w rodzinie, parafii i diecezji na progu nowego roku duszpasterskiego.

W słowie powitania skierowanym do wszystkich przybyłych, Kustosz Sanktuarium Ksiądz Prałat Jacek Plota, powiedział m.in.:
Rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Przeżywamy okres adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Boga w osobie Jezusa Chrystusa. Kolejny adwent w naszym życiu to czas, który daje nam Bóg aby zatrzymać się w codziennym zabieganiu, by zrozumieć, że nie ważne są nasze plany i zamierzenia, nasze osiągnięcia i porażki . Ważne jest to, że możemy wszystko rozpocząć od nowa, możemy pogłębić naszą relację z Bogiem. Boża Miłość – Syn Boży przychodzi na świat w Rodzinie Maryi i Józefa, by uświadomić nam jaką wielką wartość ma życie ludzkie, aby ubogacić nasze człowieczeństwo, by oświecić i przemieniać nasze życia. Centrum spotkania jak zawsze będzie Uroczysta Msza Św. koncelebrowana, której będzie przewodniczył i wygłosi Słowo Boże JE Ks. Abp Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański, Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Ekscelencjo bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam właściwego gospodarza JE Ks. Biskupa Edwarda Janiaka, Pasterza Kościoła Kaliskiego, który na zakończenie skieruje do nas swoje słowo. Również bardzo serdecznie witam obecnych wśród nas Księży Biskupów seniorów JE Ks. Biskupa Stanisława Napierałę, pierwszego Biskupa Kaliskiego i JE Ks. Biskupa Teofila Wilskiego. Witam wszystkich obecnych kapłanów według godności i urzędów. Wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej z Ks. Rektorem na czele. Witam Siostry Zakonne z różnych Zgromadzeń obecne tu w Bazylice oraz Bractwo Św. Józefa. Witam przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich z Parafii naszej Diecezji.

Rozważanie podczas nabożeństwa w Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadził ks. Szymon Rybak – wikariusz Parafii. W modlitewnej rozważaniu do św. Józefa wskazał min.: na czas Adwentu, w którym oczekując na Syna Bożego, chcemy się również uczyć czuwać nad świętością życia, małżeństwa i rodziny.

Po zakończeniu nabożeństwa, ks. Prałat Leszek Szkopek – Dyrektor Radia Rodzina w Kaliszu, przedstawił prelegenta i wprowadził w tematykę konferencji pt. „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony” /Mk 16, 16/. Konferencję wygłosił Ks. Prałat dr Andrzej Latoń, Wikariusz Generalny w Diecezji Kaliskiej.

W konferencji Ks. dr Andrzej Latoń mówił na początku o głównych założeniach programu nowego roku duszpasterskiego.:
Cały program jest skonstruowany na wzór katechumenatu, przygotowującego do chrztu. Ten katechumenat starożytnego Kościała trwał około trzech lat. Być ochrzczonym to pozwolić żyć Chrystusowi we mnie, jak mówi św. Paweł: Już nie żyje, ale żyje we mnie Chrystus. Dlatego pierwszy rok naszego programu będziemy przeżywać pod hasłem: Wierzę w Syna Bożego. Dla nas będzie to swoista kontynuacja Roku Wiary, ale tym razem akcent położymy na kerygmat.

Następnie Ks. Latoń wyjaśnił dwa ważne pojęcia na których jest zbudowany program duszpasterski, to katechumenat i kerygmat:
Katechumen to słowo pochodzące od greckiego czasownika: kateheo i oznacza rozbrzmiewać, wywoływać echo, brzmieć w uszach. Chodziło zatem o czas w którym pobudzony do wiary człowiek, przebywał z Kościołem i słuchał Jego Słowa, słuchał głosu Matki.

Kerygmat to przepowiadanie zbawienie, zbawienie w Chrystusie, głoszone staje się rzeczywistością. Kościół zawsze wierzył, że w momencie gdy głosi się kerygmat, sam Chrystus przychodzi ze swoją łaską, aby ci którzy słuchają z otwartym sercem, mogli doświadczyć Jego zbawczej miłości i otrzymać dar wiary. Dar żywej wiary.

Na zakończenie Ks. Andrzej Latoń przywołał słowa Papieża Franciszka oraz ukazał piękno Kościoła, który jest naszą Matką:
Papież Franciszek pisze, że Kościół przede wszystkim powinien być misyjny, powinien innych przyciągać do Chrystusa, Jedynego Zbawiciela. Nie dajmy się okraść z tej radości bycia Kościołem, choć jesteśmy grzesznikami, bo to nas ratuje Kościół, Matka nasza. Dlatego gdy będziemy realizowali ten program, który dali nam nasi biskupi, piękny program, gdy takim Kościołem będziemy żyć, to jest wielka szansa dla nas wszystkich, szansa dla Polski, szansa też dla Europy, bo Polska może być światłem, może być solą w tej Europie. Cieszmy się z tego programu i prośmy św. Józefa, aby pomógł nam go realizować w życiu.

Tekst Konferencji Ks. dra Andrzeja Latonia

Eucharystii o godz. 18.00 przewodniczył i homilie wygłosił:
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański, Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Członek Rady Stałej, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa, Członek Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary, Członek Zespołu KEP ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016, Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016.

Mszę św. koncelebrowali: Ks. Bp Edward Janiak - Ordynariusz Kaliski, Księża Biskupi Seniorzy Ks. Bp Stanisław Napierała i Ks. Bp Teofil Wilski, Ks. Prałat Jacek Plota i 90 księży.

Ks. Abp Stanisław Gądecki w homilii mówił m.in.:
W słowach wstępu Ks. Abp Stanisław dziękując Ks. Prałatowi Latoniowi za wprowadzenie w program nowego Roku Duszpasterskiego,
Bardzo serdecznie chciałem podziękować na początku ks. Prałatowi Latoniowi, za to wprowadzenie w ogólnopolski program duszpasterski, który rozpoczął się z pierwsza niedzielą Adwentu tego roku. Dlatego ważną rzeczą jest uświadomienie sobie w pierwszej kolejności przez członków parafialnych rad duszpasterskich do czego mają się odnosić. To znaczy w jaki sposób ten program ogólnopolski przenieść później na program diecezjalny, aby mół się stać również programem parafialnym. Dostosowanym do warunków i możliwości każdej z poszczególnych parafii, które tak bardzo się często między sobą różnią.

Następnie Ks. Abp Gądecki odniósł się do czytań mszalnych, w których zwrócił uwagę na dwa aspekty:Do tematu skały i dalej do tematu parafialnych rad duszpasterskich, które maja być skałą, opoka parafii.

Ta pierwsza rzecz, ona ukazuje się w Objawieniu w takich czterech odsłonach. Każdy kto czyta Pismo Święte, Stary i Nowy Testament, bardzo łatwo zauważy, że spotykamy tam nauczanie, o Bogu, który jest skałą, Chrystusie, który jest skałą, o Piotrze, który jest skałą i chrześcijaninie, który jest skałą. To są cztery odsłony tego samego i jednego tematu, które trzeba zrozumieć, aby potem przejść i zobaczyć kim my naprawdę jesteśmy jako parafialne rady duszpasterskie w tym małym odcinku jaki każda parafia stanowi. I tak po pierwsze mówimy że skała jest Bóg, to słowo oznacza wiele rzeczywistości. To słowo oznacza sam kamień, oznacza twardość kamienia, czy krzemień. Oznacza również kamieniołom z którego wyciosuję się kamień. Ale co jest najważniejsze znaczy także podstawę i początek. Bóg jest przede wszystkim podstawa i naszym początkiem. Każdy człowiek wierzący jest wierzący dopóty, dopóki odnosi się do swojego początku, tak jakby do swoich rodziców. W tym właśnie ostatnim znaczeniu wszechmogącego nazywamy skałą. On jest bowiem początkiem i przyczyna sprawcza wszystkich rzeczy poza Samym Sobą.

Następnie Ks. Abp Gądecki zwrócił uwagę na temat rad duszpasterskich, które powinny być dla parafii skałą:
Teraz druga kwestia, czyli konsekwencje tego życia opartego na skale jakie obserwujemy w jednaj z możliwych form zaangażowania się świeckich w budowanie Kościoła na polu tzw. parafialnych rad duszpasterskich. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele w ten sposób kreśli zadanie wszystkich świeckich bez wyjątku. Szczególnym ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne z którymi ściśle są związani i tak nimi kierować, aby się ustawicznie stawały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale stworzyciela i Odkupiciela.

Na zakończenie Ks. Arcybiskup przywołał wstawiennictwa św. Józefa i Maryji:
Św. Józefie stróżu Jezusa i małżonku przeczystej Maryi, pozwól nam odkryć obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie jak Ty to czyniłeś. Maryjo Gwiazdo Nowej Ewangelizacji pomóż nam jaśnieć świadectwem wspólnoty, służby, żarliwej i owocnej wiary, sprawiedliwości i miłości do ubogich, aby radość Ewangelii dotarła, aż na krańce ziemiCała treść homilii Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego
znajduje się w "Bibliotece św. Józefa"

Przed błogosławieństwem Ks. Abp Stanisław Gądecki w Kaplicy Cudownego Obrazu odmówił Akt Zawierzenia Rodzin Świętemu Józefowi.

Po błogosławieństwie Ksiądz Biskup Edward Janiak, podziękował wszystkim za przybycie, szczególne słowa wdzięczności skierował do Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego za sprawowaną Eucharystię i wygłoszoną homilie. Podziękował również przybyłym kapłanom przedstawicielom parafialnych rad duszpasterskich, jaki i wszystkim przybyłym. Osobne słowa wdzięczności Ksiądz Biskup Janiak, złożył O. Tadeuszowi Rydzykowi za dzieło telewizji TRWAM. Złożył również życzenia z okazji obchodów 22-giej rocznicy powstania Radia Maryja.

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Chór LIRA działający przy Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego w Wieruszowie pod dyrekcją Brata Franciszka Bulandy.

CAŁOŚĆ TRANSMISJI Z GRUDNIOWEJ MODLITWY