In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 16 Marca 2013

ks. Łukasz Przybyła

I Ogólnopolska Pielgrzymka
Sióstr Wspólnej Pracy
od Niepokalanej Maryi

16 marca 2013 roku po raz pierwszy w takiej formie, w I Ogólnopolskiej Pielgrzymce, przybyły do Kaliskiego Sanktuarium św. Józefa Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Wraz z Siostrami modliła się Matka Generalna, s. Jolanta Gołębiewska, Kapelan Naczelny Domu Generlanego Sióstr, ks. prof. Janusz Borucki oraz ks. Prałat Kazimierz Wojciechowski z Gdańska.

Galeria

Siostry rozpoczęły pielgrzymowanie od wspólnej modlitwy w Kaplicy Cudownego Obrazu, śpiewając Godzinki o św. Józefie. Następnie konfernecję do Sióstr wygłosił ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc z Włocławka, który zgłębił temat zaproponowany przez Matkę Generalną, s. Jolantę: „Teologia obrazu św. Józefa Kaliskiego”. W konfernecji Ksiądz Profesor przybliżył historię Sanktuarium i obrazu św. Józefa w kontekście refleksji teologicznej. Konferencja składała się z dóch części: w pierwszej Ksiądz Profesor Hanc zarysował genezę i historię obrazu św. Józefa w Kaliskim Sanktuarium, a w drugiej ukazał teologiczne przesłanie obrazu.

Siostry, których przybyło do Sanktuarium blisko sto, uczestniczyły następnie w Mszy Świętej o godzinie 12.00, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc. Na Eucharystii obecni byli również pątnicy III Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Samotnych i Poszukujących Drogi Życiowej, którym poświęcony jest osobny artykuł (TUTAJ).

Wszystkich na południowej Eucharystii dla pielgrzymów powitał Kustosz Sanktuarium św. Józefa, Ksiądz Prałat Jacek Plota, wskazując na szczególny charakter dni, w których wierni przybyli do Kaliskiego Sanktuarium; przeżywamy bowiem 7 dzień nowenny i rozpoczęliśmy triduum przed Uroczystością św. Józefa. Oblubieńca NMP.

Rozpoczynając Eucharystię, sprawowaną z Formularza z uroczystości św. Józefa, ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc, Główny Celebrans, powiedział: Stoimy przed Cudownym Wizerunkiem św. Józefa. Starajmy się go kontemplować, bo ziemska trójca, która jest na tym obrazie uwidoczniona ma nas prowadzić ku Trójcy Niebieskiej, ku Trójjedynemu Bogu, abyśmy pielgrzymując przez życie umieli dokonywać właściwych wyborów, umieli zrozumieć także i to, by znaki czasu które się pojawiają nie przechodziły obok nas obojętnie, byśmy te znaki czasu umieli właściwie odczytywać i interpretować. Niech więc on dla nas wszystkich będzie naszym przewodnikiem dzisiaj, i niech będzie naszym patronem.

Ksiądz Profesor wygłosił do Sióstr Homilię, która w całości znajduje się TUTAJ.

Na początku homilii Ksiądz Profesor zacytowal fragment homilii Biskupa Józefa Zawitkowskiego: Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski, wygłaszając 19 marca 1995 roku w Katedrze Łowickiej homilię o św. Józefie, trwającą zaledwie dwie minuty, zakończył ją strofą, którą pragnę rozpocząć dzisiaj swoją posługę słowa w tym świętojózefowym miejscu, w tym kaliskim Nazarecie, w którym po Komunii Świętej rodzina Sióstr Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanie Poczętej powierzy opiece św. Józefowi i Świętej Rodzinie całe Zgromadzenie. Wyrażą to także obecne tutaj siostry z Domu Generalnego i z całej Polski.

Oto cztery krótkie wersy, które z ust Biskupa Józefa usłyszano: „Taką wiarę mieć bez pytań, takie Bogu zaufanie, ciche Bogiem zadziwienie przez Józefa daj nam, Panie.”

Te cztery krótkie wersy pragnę już na początku tej homilii zadedykować tu obecnym pielgrzymom. A przede wszystkim Siostrom Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Pragnę je zadedykować, by w Roku Wiary, w którym będziecie się, zwłaszcza Siostry, powierzały opiece św. Józefa i wtapiały się –  i co czynicie wszyscy tu zgromadzeni w tym Sanktuarium, wtapiacie się w cudowny obraz Świętej Rodziny z Nazaretu – by wybrzmiały tu słowa papieża Benedykta XVI z Listu Apostolskiego Porta Fidei, którym to dokumentem 11 października 2012 roku został otworzony trwający do 24 listopada bieżącego roku Rok Wiary. W tym to dokumencie, w nr 14, Papież powiedział, że „świat bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez wiary byłaby uczuciem nieustannie zagrożonym przez zwątpienie. Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, jedna bowiem drugiej nie pozwala się urzeczywistniać.”

I niejako rozwijając tę myśl, dodał: Rzeczywiście, Umiłowani, św. Józef musiał w swoim życiu godzić dwie na pozór przeciwstawne sprawy. Bowiem żył z Bogiem pod jednym dachem, a jednocześnie nie znał wszystkiego do końca. Całe życie jego, choć było fizycznie blisko Boga, to jednak było życiem w wierze, tak jak nam to uzmysławia obraz Świętej Rodziny, było pielgrzymowaniem Józefa i Maryi w wierze. Bóg przygotowywał Józefa na zderzenie się z tajemnicą. Może obecne tu Siostry mogą to poprzeć przykładami ze swojego życia, że także powołanie do zgromadzenia Bóg jak gdyby etapowo ponawiał, by mogły i one zetknąć się z tajemnicą św. Józefa, Oblubieńca i Maryi.

Przed błogosławieństwem Siostry odmówiły przed Cudownym Obrazem św. Józefa Akt Oddania i Zawierzenia swojego Zgromadzenia.
Po nim głos zabrała Matka Generalna Sióstr Wspólnej Pracy, s. Jolanta Gołębiewska:
Pragniemy podziękować Księdzu Kustoszowi Jackowi za zaproszenie nas do tego szczególnego miejsca z propozycją ofiarowania naszego Zgromadzenia św. Józefowi. Po raz pierwszy nasze Zgromadzenie dokonalo zawierzenia św. Józefowi. Matka Generalna podziękowała również sprawującym Mszę Świętą kapłanom oraz przybyłym z całej Polski, od morza do Tatr Siostrom. Ksiądz Profesor Hanc życzył Siostrom na koniec, by św. Józef czczony w Kaliskim Sanktuarium stał się dla Sióstr nauczycielem i duchowym przewodnikiem. Siostry niech tak się w św. Józefie rozkochają, ażeby do końca swoich dni przy nim trwały.

Siostry Wspólnej Pracy przybyły do św. Józefa, ponieważ obok Maryi Niepokalanie Poczętej jest on drugim patronem Zgromadzenia. Od niego, który swoją świętość budował na głębokiej, stałej i odważnej wierze, Siostry uczą się gotowości w oddaniu się do dyspozycji Bogu oraz wykonywania każdej pracy z pokorną miłością. Przez pracę bowiem uczestniczą w twórczym działaniu Boga, służą bliźnim, rozwijają osobowość i talenty.