In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Środa, 29 Kwietnia 2009

64 rocznica
Cudownego Ocalenia Księży,
byłych więźniów obozu w Dachau

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

29 kwietnia 2009 roku przypada znamienna 64 rocznica cudownego ocalenia księży więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau za przyczyną św. Józefa. Co trzeci zamęczony w tym obozie był Polakiem, co drugi z uwięzionych tu księży polskich złożył ofiarę z życia - o czym mówi tablica w Dachau. Księża polscy pod koniec wojny specjalnym Aktem w dniu 22 kwietnia 1945 roku zawierzyli swoje życie św. Józefowi. Ocaleli cudem. Po powrocie do Ojczyzny każdego roku spotykali się na dziękczynieniu w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu właśnie 29 kwietnia. I dziś przybyli oni w pielgrzymce dziękczynnej, wypełniając tym samym złożony przed laty w obozie ślub. Od kilku lat dzień ten jest obchodzony w Polsce jako Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.

Galeria

Do Sanktuarium św. Józefa przyjechało w tym roku już tylko trzech księży, byłych więźniów Dachau, spośród nielicznych jeszcze żyjących: ks. kanonik dr Zdzisław Lipiński, ks. kanonik Leon Stępniak i ks. Tadeusz Kosecki. Przyjechało także dwóch świeckich więźniów obozowych: panowie Eugeniusz Bądzyński i Czesław Namysł.

Towarzyszyli im kapłani z diecezji kaliskiej i z całej Polski, wspólnota Seminarium Duchownego oraz księża biskupi: bp Jan Wątroba (diec. częstochowska), bp Ireneusz Pękalski (diec. łódzka), bp Zdzisław Fortuniak (diec. poznańska), bp Tadeusz Bronakowski (diec. łomżyńska) a także bp ordynariusz diecezji kaliskiej Stanisław Napierała, który przewodniczył Najświętszej Ofierze. Biskup Kaliski, rozpoczynając Eucharystię o godzinie 12.00, powitał wszystkich i przypomniał rolę św. Józefa, jaką odegrał On w wyzwoleniu obozu w Dachau.

Homilię wygłosił więzień obozowy, ks. kanonik dr Zdzisław Lipiński. Odniósł się w niej do przykładów dwóch osób, które pokazały swoją postawą heroizm w warunkach obozowych.

Homilia ks. kanonika dra Zdzisława Lipińskiego

Przed zakończoną Eucharystią Kapłani ponowili Akt Oddania się Świętemu Józefowi, zredagowany 22 kwietnia 1945 roku w Dachau. Odczytał go przed Cudownym Wizerunkiem św. Józefa ks. Tadeusz Kosecki.

29 kwietnia 2009 roku przypada również 34 rocznica założenia przez ś.p. Ks. Abpa Kazimierza Majdańskiego, więźnia z Dachau, Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach, pierwszego w świecie, który stał się potem inspiracją dla wielu innych, podobnych placówek. Instytut ten został uznany przez Kapłanów - byłych Więźniów Dachau jako Dzieło Miłosierdzia przyrzeczone św. Józefowi w Akcie Zawierzenia. Dziś też przypada druga rocznica śmierci założyciela Instytutu, Księdza Arcybiskupa prof. dr hab. Kazimierza Majdańskiego, który w latach 1939-1945 był więźniem obozów w Sachsenhausen i Dachau, poddawanym tam zbrodniczym doświadczeniom pseudomedycznym, których ślady nosił do końca życia i z ich powodu cierpiał.

Przed zakończeniem Mszy Świętej Biskup Kaliski wskazał na pamięć, jaką otaczamy wydarzenia z przed lat. Pamięć ta rozszerza się także na każdy dramat obozowy w różnych miejscach zagłady, które były „fabrykami śmierci”.

„Święty Józef ocala. Ocala życie Jezusa. Ocala życie Dawcy Życia. Ta jego misja trwa. I jest w świecie i w Kościele coraz bardziej niezbędna”. (Ks. Arcybiskup Kazimierz Majdański)