In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Środa, 19 Marca 2014

Uroczystość św. Józefa
Oblubieńca NMP

ks. Krzysztof Duchnowski

Najważniejszym wydarzeniem podczas Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP w Kaliskim Sanktuarium była Suma Odpustowa sprawowana 19 marca 2014 r. o godz. 1200. Uroczystej Eucharystii przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Edward Janiak – Ordynariusz Kaliski. Mszę św. koncelebrowali Ks. Bp Senior Stanisław Napierała, Ks. Prałat Jacek Plota – Kustosz Sanktuarium św. Józefa, Ks. Prałat Andrzej Latoń – Wikariusz Generalny, Ks. Prałat Aleksandr Gendera - Wikariusz Biskupi ds. duchowieństwa, Ks. Prałat Jerzy Adamczak – Wikariusz Biskupi ds. katechizacji, Ks. Kan. Jan Grzeszczak Rektor WSD w Kaliszu i ponad 70 kapłanów.

Galeria

Kazanie wygłosił Ks. Paweł Barylak – salezjanin z Warszawy, który prowadził rekolekcję parafialne  przed Uroczystością św. Józefa. Na Mszę św. odpustową licznie przybyli wierni z Kalisza, Diecezji i z poza jej granic, aby w tym dniu oddać cześć naszemu Patronowi i uwielbić w nim Pana Boga. Przed rozpoczęciem Mszy św. wszystkich przybyłych powitał Ks. Prałat Jacek Plota – Kustosz Sanktuarium. Powiedział min.:

Dziś  uroczystość odpustowa, jednocześnie najstarsze i największe Święto ku Twojej czci. Św. Józefie popatrz ilu czcicieli i pielgrzymów przybyło do Twojego domu do „Polskiego Nazaretu” na to święte miejsce naszej diecezji, by Ci wyznać, że Cię kochamy i dziękujemy za Twoją dobroć, miłość, opiekę nad Kościołem Powszechnym, nad naszą  Diecezją, Miastem, Seminarium Duchownym oraz każdym z nas. Wspominamy dziś pierwszą rocznicę inauguracji pontyfikatu Papieża Franciszka. Ojciec Św. kilka razy odwoływał się w swoim przemówieniu do Św. Józefa ukazując Go jako wzór dla nas wszystkich. Mówił byśmy nie bali się być tak jak Św. Józef dobrymi, łagodnymi, miłosiernymi. Dziękujemy papieżowi Franciszkowi, który wprowadził do kolejnych Modlitw Eucharystycznych jako obowiązujące wymienienie imienia Św. Józefa zaraz po Maryi.

Rozpoczynając Mszę św. Ks. Bp Edward Janiak powiedział, że Święta Rodzina z Nazaretu stanowi centrum i początek całego Kościoła. Zachęcił do modlitwy w intencji papieża Franciszka, wielkiego czciciela św. Józefa, wszystkich pasterzy Kościoła z prośbą o wierność i roztropność w powierzonej im codziennej trosce o lud chrześcijański. Biskup dziękował też za dar kanonizacji Jana Pawła II, który mówił o św. Józefie, że jest patronem Kościoła naszych czasów.            
W homilii ks. Paweł Barylak,  powiedział min. że święci swoją obecnością wydają woń, świętości. Ten zapach świętości św. Józefa wzywa nas do naśladowania Go w adoracji Boga:

Trzeba nam pokory św. Józefa, by klękać. Zauważam dziś wielu ludzi wchodzących do kościoła bez należnego szacunku do obecności eucharystycznej w tabernakulum. Człowiek klęczący jest najpiękniejszy, najpokorniejszy, bo tylko można uklęknąć przed Panem i Zbawicielem. Nie ma uwielbienia i przyjęcia woli Bożej bez uniżenia i pokory.
Wskazał, również, że św. Józef wydaje woń czystej białej lilii, która towarzyszy mu na kaliskim obrazie i jest Jego znakiem:  

Na nas pragnących czystości czyha pogański duch tego świata wszechobecny w reklamach, czasopismach, radiu, telewizji. Naszej czystej duszy zagraża stary człowiek w nas, który nie czerpie z Eucharystii, modlitwy. Musimy błagać na klęczkach o czystość, bo ona wszystkim nam jest potrzebna.

Cały tekst homili Ks. Pawła Barylaka

Po komunii św. w kaplicy Cudownego Obrazu Bp Edward Janiak, odmówił Akt zawierzenia św. Józefowi Diecezji Kaliskiej. Poświęcił też ikonę św. Józefa, która w przyszłości będzie umieszona w kaplicy Domu Matki Teresy, dla Przewlekle Chorych w Kaliszu budowanego przez Fundację Mocni Miłością działającą przy  parafii bł. Matki Teresy z Kalkuty.      

Przed zakończeniem Mszy św. Biskup Kaliski poinformował wiernych, że papież Franciszek przychylił się do Jego prośby i jako wotum przekazał św. Józefowi Kaliskiemu pierścień papieski. Dar trafi do Kalisza na Dzień Świętości Życia Kapłańskiego, który obchodzony będzie 5 maja 2014.  

Powitanie Ks. Bpa Edwarda Janiaka

 

Powitanie Ks. Prałata Jacka Ploty

 

Homilia Ks. Dra Pawła Barylaka

 

Podziękowanie Ks. Bpa Edwarda Janiaka