In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 11 Maja 2013

ks. Łukasz Przybyła

44. Sympozjum Józefologiczne

W sobotę 11 maja 2013 roku odbyło się w Kaliszu 44. Sympozjum Józefologiczne. Tegoroczne sympozjum odbywa się w roku Wiary, stąd głównym tematem i przesłaniem wykładów są słowa: "Święty Józef – Pielgrzym Wiary."

Galeria

W wywiadzie dla kaliskiego Radia Centrum ks. dr Andrzej Latoń, Prezes Polskiego Studium Józefologicznego, wyjasnił skąd wziął się pomysł na takie własnie hasło Sympzjum: Tak św. Józefa nazywają oficjalne dokumenty Kościoła, takiego określenia używał Jan Paweł II, właśnie jako Pielgrzyma Wiary. Rok Wiary został ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI z racji 50. rocznicy II Soboru Watykańskiego. Niewiele osób wie, że Kalisz jest bardzo ściśle związany z tym sobortem. Obrady były powierzone Świętemu Józefowi przez Papieża Jana XXIII i przekazał on swój pierścień do kaliskiego Sanktuarium z prośbą o modlitwę w intencji tego soboru.

Sympozjum rozpoczęło się o godzinie 9.00 Mszą Świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu w Sanktuarium św. Józefa pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka. W imię Boże Eucharystią przed cudownym obrazem św. Józefa Kaliskiego, przyzywając jego orędownictwa rozpoczynamy 44 Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne - powiedział, witając wszystkich na Eucharystii, Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota. Przeżywamy je w Roku Wiary. Nasze Sanktuarium dekretem Księdza Biskupa Edwarda Janiaka zostało ogłoszone Kościołem Jubileuszowym, możemy więc jako pielgrzymi uzyskać odpust zupełny pod określonymi warunkami. Ale też odpowiedzią na Rok Wiary jest Polskie Studium Józefologiczne, które organizuje doroczne sympozja naukowe. I w tym właśnie Roku jest ono pod hasłem „ Święty Józef – Pielgrzym Wiary.”

Ksiądz Prałat przywitał następnie uczestników tworzących Studium Józefologiczne, Kapitułę Kolegiacką a także wspierający Studium Instytut Teologiczny oraz wspólnotę Seminarium Duchownego. Na Mszę Świętą do Bazyliki św. Józefa przybyły także siostry zakonne z różnych zgromadzeń oraz pielgrzymi i zainteresowani wykładami.

Homilię wygłosił podczas Mszy Świętej Biskup Kaliski Edward Janiak. Rozpoczął ją od postawienia pytania: Czy możemy tak odważnie zadać pytanie, że ktoś, kto żył ponad dwa tysiące lat temu, ma być dla nas, dla współczesnego człowieka przodownikiem w wierze w tym współczesnym świecie?  W odpowiedzi na nie Ksiądz Biskup przytoczył wypowiedź papieża Franciszka z Audiencji Generalnej z dnia 1 maja, na której obecni byli także pielgrzymi z Decezji Kaliskiej: Ojciec Święty Franciszek, który jest człowiekiem głęboko czczącym św. Józefa, prosił nas podczas audiencji, aby tak jak dla Maryi i św. Józefa Jezus był centrum naszych myśli, naszej uwagi, naszego działania. (...) I dodał: Myślę, że nasz cudowny obraz Świętego Józefa Kaliskiego jest piękną ilustracją tego, co powiedział papież Franciszek. Widzimy Maryję i Józefa, którzy towarzyszą z czułością, zaangażowaniem rozwojowi Syna Bożego, który dla nas stał się człowiekiem. Ten obraz uczy nas, że w życiu najważniejsze jest to, aby trzymać się Chrystusa, mieć z Nim tą intymną więź, jak Maryja i Józef.

Następnie Ksiądz Biskup wyjaśnił, na czym ma polegać życie na wzór św. Józefa: To znaczy służyć Jezusowi, słuchać Jego Słowa, przekazywać je światu. To Słowo jest jedyną nadzieją człowieka. Co to słowo mówi? Znowu widzimy to na naszym cudownym obrazie: mamy Ojca w niebie, który z miłości do nas posyła na świat swojego Syna. On z miłości, za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Wiele religii przedstawia swoje wyobrażenia Boga, czy bóstwa jako wszechmoc. Ale my, chrześcijanie, wyznajemy i wierzymy w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Jezus powiedział: Kto widzi mnie, widzi i Ojca. Byśmy zobaczyli, że ten Ojciec Wchechmogący, ta wszechmocna Miłość to miłosierdzie. Kocha nas do tego stopnia, że oddaje swoje życie na krzyżu. On, niewinny, bierze nasze grzechy na siebie, abyśmy mieli życie prawdziwe. Daje nam Maryję, Kościół – Matkę naszą i św. Józefa jako Opiekuna Kościoła.

I jeszcze jedno przywołanie, tym razem słów Benedykta XVI, który zawierzając Maryi Rok Wiary w Loretto, powiedział: "Tam, gdzie mieszka Bóg, wszyscy jesteśmy domu. Tam, gdzie mieszka Chrystus, Jego bracia i siostry nie są już obcymi." Wiara, która jednoczy nas w jednej rodzinie, która nas czyni wszystkich braćmi i siostrami, daje nam dom na tym świecie. Znajdujemy dom, który sprawia, że chcemy zostać, zamieszkać, a jednocześnie który nam przypomina, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami, że powinniśmy być zawsze w drodze do innego mieszkania, do tego ostatecznego domu. Trzeba tylko, żebyśmy jak Maryja i Józef byli otwarci na Pana, aby Jemu dać nasze życie, by było dla Niego mieszkaniem. Obecność Pana nie jest ograniczeniem wolności, ale jest prawdziwą wolnością, której każdy z nas pragnie.

CAŁOŚĆ HOMILII - TUTAJ

Przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup odmówił modlitwę powierzająca obrady Sympozjum św. Józefowi.

Następnie w Centrum Józefologicznym przy ul. Złotej odbyła się sesja naukowa, podczas której wykłady głosili prelegenci z Polski, z Francji i Rosji. Sesję w Centrum przy Wyższym Seminarium Duchownym zaplanowano od 10:30 do 15:00.

44. Sympozjum Józefologiczne
Sobota 11 maja 2013 r.
Centrum Józefologiczne w Kaliszu
"Święty Józef – pielgrzym wiary"

Program

9:00 –  EUCHARYSTIA - Sanktuarium Świętego Józefa
Przewodniczenie i homilia:J. E. Ks. bp Edward Janiak
10:30 – Początek sesji. Centrum Józefologiczne, ul. Złota 144, Kalisz
10:30 – Słowo otwarcia: Ks. dr Andrzej Latoń, Prezes Polskiego Studium Józefologicznego
10:45 – Ks. dr Jacek Stefański, Pielgrzymka wiary: Św. Józef i Mędrcy ze Wschodu
11:30 – Ks. dr Daniel Foucher (Francja),
Święty Józef: wzór ojca i małżonka. Wzorcowa Rodzina
12:15 – O. prof. Joseph Kryukov (Rosja - Kościół Prawosławny),
Obraz Świętego Józefa w liturgicznych tekstach Kościoła Prawosławnego
13:00 – Przerwa obiadowa
14:00 – Ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski,
Sobór Watykański II i Święty Józef Kaliski
14:30 – Ks. dr Marcin Wiśniewski, Święty Józef w tajemnicy Chrystusa
15:00 – O. prof. Tarcisio Stramare (Włochy), Święty Józef dziedzicem wiary Abrahama

Dyskusja. Prowadzący: Ks. dr hab. Jan Grzeszczak, Prof. UAM w Poznaniu, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej