In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 27 Kwietnia 2013

ks. Łukasz Przybyła

XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Domowego Kościoła

Od lat w stały kalendarz pielgrzymek ogólnopolskich do św. Józefa w Kaliszu wpisała się Pielgrzymka Domowego Kościoła, która 27 kwietnia 2013 roku przybyłą do Polskiego Nazaretu po raz szesnasty. W tym roku Ruch Domowego Kościoła przeżywa 40 lat istnienia, więc tegoroczne pielgrzymowanie do Kalisza ma wymiar szczególny. 11 czerwca 1973 r. zawiązany wówczas ruch został oddany pod opiekę Niepokalanej Matce Kościoła słowami Aktu Oddania, które stały się zarazem Aktem Konstytutywnym Ruchu. W wakacje natomiast 1973 r. odbyła się pierwsza Oaza Rodzin, która dała początek całemu dziełu Domowego Kościoła.

Galeria

W jednej z wygłoszonych na początku tego roku konferencji dla moderatorów i animatorów Domowego Kościoła pani Elżbieta Kozyra przypomniała, że 40 lat istnienia Domowego Kościoła, rzesza małżeństw i rodzin zaangażowanych w to dzieło w Polsce i zagranicą (dziś – ponad 30 000 osób!) i konkretne owoce jakie przynosi, świadczy, że odkryty przez Założyciela cel - odnowa katechumenatu rodzinnego oraz wypracowane w Ruchu metody i środki pomocne w osiąganiu tego celu są aktualne i potrzebne także dziś. Jednakże, aby to dzieło mogło trwać i rozwijać się nadal, musimy wszyscy dbać o zachowanie jego tożsamości – czyli pamiętać o pierwotnych założeniach, które są wciąż te same, tylko bogatsze w realizacji.

W tym duchu, przywołując hasło pielgrzymki: Bogu dziękujmy – nie gaśmy ducha! członkowie Domowego Kościoła, przybywający 28 kwietnia z całej Polski, zaczęli gormadzić się przy Bazylice św. Józefa, aby rozpocząć wspólne dziękczynienie za 40 lat Domowego Kościoła wspólną modlitwą o godzinie 12.30. Przybywające grupy zgłaszały się do sekretariatu prowadzonego przez członków Domowego Kościoła, podając miejsce, z którego przybyły i ilość uczestników.

Wszystkich obecnych i dojeżdżających, a było ich około czterech tysięcy, powitał na przygotowanym za Bazyliką od strony parku ołtarzu polowym, Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota. Wyraził on radość z tego, że tak licznie każdego roku Domowy Kościół przychodzi oddać pokłon św. Józefowi. Jechaliście całą noc z najdalszych zakątków Polski, by przybyć do św. Józefa. Ufam, że św. Józef, tak potężny i skuteczny Orędownik, wyprosi potrzebne łaski dla was, dla waszych rodzin, wspólnot i kręgów. Ufam, że tu doświadczycie Jego pomocy, jestem o tym przekonany – powiedział Kustosz Sanktuarium. Ksiądz Prałat powitał również Delegata do spraw Domowego Kościoła z ramienia KEP Biskupa Kazimierza Górnego, Krajowego Moderatora ks. Marka Borowskiego SAC, Diecezjalnego Moderatora ks. Michała Pacynę, Parę Krajową Beatę i Tomasza Strużanowskich oraz Parę Diecezjalną Urszulę i Piotra Dziamarskich.

Od godziny 12.45 program realizowała Para Krajowa, wskazując na rozmaite aspekty gromadzące uczestników pielgrzymki w Kaliszu. Następnie rozpoczął się czas świadectw, dziękczynienia i uwielbienia wpisany w jubileusz 40-lecia Domowego Kościoła. W trakcie tej części spotkania przypomniano słowa nauczania założyciela Domowego Kościoła, Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego odnoszące się do początków Ruchu oraz wspomnienia o Założycielu Duchowej Matki Ruchu, s. Jadwigi Skudro. Wywołane zostały także do dania świadectwa o tym, jaki to był czas dla Domowego Kościoła i jak przeżywały swoją posługę poszczególne Pary Krajowe piastujące ten urząd w minionych latach.

Po przerwie, w czasie której pielgrzymi mogli skorzystać z kuchni sanktuaryjnej oraz ze stoisk przygotowanych przez organizatorów Pielgrzymki, spotkanie zmuszone zostało do przeniesienia do wewnątrz Bazyliki z powodu złych warunków atmosferycznych. Deszcz nie zakłócił jednak pełnej życzliwości, ciepła i modlitwy atmosfery, jaka w tym czasie panowała już wśród członków Domowego Kościoła.

O godzinie 16.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Biskup Senior Diecezji Kaliskiej Stanisław Napierała. Powitała go Krajowa Para, przypominając kontekst tegorocznego pielgrzymowania do św. Józefa: Nasza XVI pielgrzymka ma szczególny wymiar, odbywa się w Roku Wiary i w latach obchodu 40-lecia naszego Ruchu. W tegorocznym programie naszego Ruchu odkrywamy Święty Kościół powszechny, apostolski i ten lokalny. W Kościele szukamy naszego miejsca, rozwijamy dane nam talenty, podejmujemy różnorodne posługi, odpowiadamy na wezwanie Benedykta XVI i papieża Franciszka, wzywających Kościół do nowej ewangelizacji. Przybywamy do św. Józefa, by podziękować i prosić, by otaczał nas swoją opieką i wspierał przykładem życia. Para złożyła również życzenia imieninowe Biskupowi Stanisławowi, który już za kilka dni obchodził będzie wspomnienie swojego Patrona.

Dobrze żeście i w tym roku przybyli do św. Józefa - powiedział Biskupo Stanisław, rozpoczynając Eucharystię. Aura trochę deszczowa, ale nie długo będzie słońce. Wszyscy tu teraz zgormadzeni jesteśmy  u św. Józefa czy chcemy, czy nie chcemy. I będziemy wzywać wstawiennictwa tego wielkiego Patrona, aby godnie Panu Bogu w tej Mszy Świętej dziękować za to 40-lecie istnienia Domowego Kościoła, Ruchu Światło-Życie w naszej Ojczyźnie i za tą XVI już z kolei pielgrzymkę. Pragniemy dziękować Panu Bogu za ten ogrom dobra, które stało się udziałem naszym, małżeństw, rodzin, Ojczyzny, dobra, o którym nas]wet nie wiemy. Uwielbiamy Pana Boga, Jego miłosierdzie. Pragniemy też prosić o błogosławieństwo na nowe rozpoczęcie drogi do świętości w tych nowych warunkach. Pragniemy prosić Pana Boga, aby dał łaskę wyniesienia na ołtarze założyciela ruchu, Sługi Bożego ks. Franciszka. I w tej Mszy Świętej także wspominamy tych, którzy już odeszli do Pana, którzy tu przybywali do św. Józefa i wśród nich ta postać, tak chyba obecna w naszych sercach i myślach, świętej pamięci s. Jadwiga; żeby tym wszystkim Bóg dał niebo. Przejmuję wszystkie te intencje, z którymi tu przybyliście do św. Józefa i składam je na ołtarzu, składam je w ofiarę Jezusa Chrystusa, aby On przyjął, pobłogosławił wam. Wśród tych intencji, jakie przynieśliście ze sobą jest też dużo krzyża, tej ofiary która połączy się z ofiarą naszego Pana w Eucharystii.

Ksiądz Biskup Stanisław wygłosił homilię. Skupił w niej uwagę pielgrzymów na kiku punktach: Najpierw jak to się w wszystko zaczęło, że już po raz szesnasty przybywacie jako Ogólnokrajowa Pielgrzymka. Drugi Punkt - Święta Rodzina, jesteśmy w nią wpatrzeni, dlaczego? Bo ona jest zarodkiem Kościoła. Ona jest wzorcem Domowego Kościoła. Chciałbym też, abyście się wsłuchali w krzyk św. Józefa. Nie mylę się – krzyk, niemy krzyk. Macie tu podjąć zadania apostolskie ogromnie ważne względem małżeństwa, rodziny, ojcostwa, macierzyństwa. Wiem, że pragniecie odnowić wolę dążenia do świętości, i to też punkt. No i potem, jak z tymi charyzmatami?  To kolejny punkt, ostatni, jak z charyzmatami, bo to nie raz są też i kłopoty. Z wielkim dobrem mamy nie raz kłopoty.

Mówiąc o niemym krzyku św. Józefa, Ksiądz Biskup powiedział: Rodziny Kościoła Domowego, wsłuchujcie się w głos św. Józefa, Patrona na nasze czasy. On milczący na kartach Ewangelii zdaje się wołać i krzyczeć z Kaliskiego Obrazu: Uważajcie na małżeństwo! Uważajcie na rodzinę! Uważajcie na ojcostwo! Uważajcie na macierzyństwo! Są one bowiem w największym niebezpieczeństwie. Jakby moce piekielne zmówiły się przeciwko nim. Uderzają na nie ze wszystkich stron i sił. Usiłują ośmieszyć je, lekceważą, spychają do czegoś, co niby przeżyło się już i odchodzi w przeszłość. Te piekielne moce chcą nawet zrównać dziś małżeństwo ze związkami tak zwanymi jednopłciowymi, a więc ze związkami dwóch pań lub dwóch panów współżyjących ze sobą wbrew naturze na sposób małżeński. I to postęp, nowoczesność! Te piekielne moce poddają w wątpliwość rodzinę, rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Nie przykładają też wagi do tak zwanej polityki rodzinnej. Jakieś tam pozory, owszem. Źle widzą zwłaszcza rodzinę wielodzietną. Ona jest solą w oku. Zalecają jako rozwiązanie problemów aborcję, no i stwarzają warunki prawne oraz medyczne do jej dokonywania.

Oto problemy, wobec których wy nie możecie być obojętni. Jesteście przecież powołani do apostolstwa, nie tylko do świętości, do apostolstwa i to na rzecz małżeństwa i rodziny, a także ojcostwa i macierzyństwa.

Nawiązując zaś do odnowienia świętości, jednego z głównych punktów tegorocznego pielgrzymowania do św. Józefa, Ksiądz Biskup przypomniał, że Droga Domowego Kościoła prowadzi do świętości przez małżeństwo i w małżeństwie. Małżonkowie zmierzają do świętości nie w pojedynkę, lecz jakby trzymając się za ręce, małżonek małżonkę, małżonka swojego małżonka. Idziecie do nieba – jak pięknie mówicie – parami, parami do nieba. Musicie się dostać, oboje, albo oboje albo hmm…

Kościół Domowy zyje charyzmatami. To kolejny punkt z homilii Biskupa Stanisława: Z charyzmatów rodzą się porywy ducha, oryginalność, twórcze inicjatywy, zapał, świeżość, nowość. Charyzmatów nie wolno lekceważyć. Ducha nie wolno gasić! Byle by ktoś nie uległ pokusie, że  powoduje się porywami ducha, gdy w rzeczywistości został zawładnięty przez porywy ducha pychy, nieposłuszeństwa, buntu.

Charyzmaty poszczególnych osób, grup, zespołów winny pozostawać w jedności z Charyzmatem charyzmatów, a w ten Charyzmat charyzmatów jest wyposażony Kościół Jezusa Chrystusa. Dlatego potrzebni są wam księża moderatorzy. Oni pełnią rolę łączników między Domowym Kościołem i Kościołem hierarchicznym. Są waszymi doradcami duchowymi, stanowią gwarancję waszej wierności nauce Kościoła.

 

Tekst homilii w całości - TUTAJ.


Przed zakończeniem Eucharystii odmówiono Akt Zawierzenia Domowego Kościoła w Kaplicy Cudownego Obrazu. A po Mszy Świętej na Placu za Bazayliką odbył się koncert zespołu Moja Rodzina.

Nic, nawet deszcz i chłód, nie przeszkodziło w przeprowadzeniu - wydaje się - rekordowej jak dotąd pod względem ilości uczestników Ogólnopolskiej Pielgrzymki Domowego Kościoła. Wspaniała atmosfera, duch modlitwy i skupienia, życzliwość i serdeczność na każdym kroku oraz wspaniała organizacja to domena członków Domowego Kościoła, którzy dbają o każdy szczegół. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w pomoc w przeprowadzeniu Pielgrzymki, w tym wikariuszom z Sanktuarium, Siostrom Służebniczkom, pracownikom świeckim oraz młodzieży. Życzymy wielu pięknych owoców tegorocznego dziękczynnego pielgrzymowania wszystkim uczestnikom oraz spotkania się w przyszłym roku.