In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 3 Maja 2012

ks. Łukasz Przybyła

Majowa modlitwa w intencji rodzin
i obrony poczętego życia

Słowa „Rodzina szkołą umiłowania Ojczyzny. W Dniu Matki Bożej Królowej Polski o naszym Domu, którym jest Polska” były przedmiotem refleksji modlitewnej podczas nabozeństwa w intencji rodzin i obrony poczetego życia w I czwartek miesiąca, 3 maja.

Galeria

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00. Do przybyłych bardzo licznie do Bazyliki św. Józefa w Kaliszu zwrócił się na początku Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota:

Gromadzimy się po raz kolejny w zaciszu „Polskiego Nazaretu” u stóp Świętej Rodziny w Domu Jezusa, Maryi i św. Józefa. Dziś staje przed nami Dziewicza Małżonka św. Józefa – Maryja, czczona jako Królowa Polski.

Polacy, jak chyba żaden naród, umiłowali Matkę Zbawiciela i zawsze pragnęli, by była ich Królową. Kilkakrotnie w sposób doniosły i uroczysty oddawali się w Jej macierzyńską opiekę. Począwszy od ślubów Króla Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej w 1656 r. poprzez uroczystą koronację Jasnogórskiego Obrazu w 1717 r. czy Jasnogórskie Śluby Narodu w 1956 r.

Niepokalana Maryja Panna, Królowa Polski, zawsze jednoczyła naród, obejmowała go swoją opieką i broniła. W szczególnie trudnych okresach historii wyjednywała wolność. Była i jest obrończynią wiary oraz najważniejszych wartości narodowych i obyczajów.

Dlatego i my dziś uciekamy się do naszej Królowej i Najlepszej Matki, aby oddać  w Jej macierzyńską opiekę sprawy naszych rodzin, obronę poczętego życia oraz naszą Ojczyznę. Składamy także u Jej stóp nasze dziękczynienie i prośby, z którymi tu przybyliśmy, problemy życia małżeńskiego, rodzinnego i społecznego, brak pracy, niezałatwione sprawy, niepewność jutra i całą codzienność.

1 maja obchodziliśmy pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II, który poprzez swoje Totus Tuus zawierzył całe życie Maryi i jak wiemy nie zawiódł się. Żyjąc z nami i wśród nas zmienił bieg dziejów, zmienił świat, nawoływał do pokoju, kochał Boga, kochał ludzi i każdego człowieka. Tu, w Kaliszu, 4 czerwca 1997 r., zawierzył opiece św. Józefa obronę życia w Polsce i na świecie oraz wszystkie rodziny w naszej Ojczyźnie. Jego nauczanie wciąż aktualne pozostaje dla nas wyzwaniem.

Następnie w Kaplicy cudownego Obrazu poprowadzone zostało Nabożeństwo do św. Józefa w kontekscie uroczystości Matki Bożej Królowej Polski. Całość Nabożeństwa - TUTAJ

Po wspólnej modlitwie do zebranych wiernych zwrócił się w rozmowie z Księdzem Prałatem Leszkiem Szkopkiem ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński, wieloletni pracownik naukowy najpierw ATK a później UKSW w Warszawie, w latach 1999-2011 Kierownik Sekcji Teologii Pastoralnej oraz Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej na Wydziale Teologicznym ATK/UKSW i jednocześnie latach 1996-2008 Kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny w Wyższej Szkole Filozoficzno - Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie. Podstawową problematyką badawczą Profesora Mierzwińskiego jest problematyka małżeństwa i rodziny, a w niej w sposób szczególny rola mężczyzny, jako męża i ojca. Wiele uwagi w swoich badaniach Ksiądz Profesor  poświęcił tematyce pracy i bezrobocia. Tematem rozmowy była Wartość pracy i dramat bezrobocia w życiu małżeńskim i rodzinnym.

Koncelebrowanej Eucharystii o godzinie 18.00 przewodniczył bp dr Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski, Konsultor Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej. W słowie wprowadzenia do Liturgii Ksiądz Biskup Krzysztof powiedział: W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i w nasze narodowe święto gromadzimy się w tym Kaliskim Sanktuarium jako wspólnota wierzących w Chrystusa, ale też jako synowie i córki tego samego narodu. Naród bierze swój początek z rodziny i od rodziny zależy jego teraźniejszość i przyszłość. W tej Eucharystii chcemy powierzać Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Józefa nasze polskie rodziny, chcemy modlić się razem z Księdzem Biskupem Stanisławem i Biskupem Teofilem, kapłanami, siostrami zakonnymi o siłę i moc dla naszych polskich rodzin i o jedność pomiędzy małżonkami i dziećmi, by te rodziny były zdrowe moralnie. A będzie to możliwe wtedy, gdy będą blisko Boga.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz nawiązał do Ewangelii dnia dzisiejszego: Gromadzimy się tradycyjnie na modlitewnym spotkaniu pierwszoczwartkowym, aby wychwalając Boże Miłosierdzie pokłonić się Bogarodzicy Maryi i św. Józefowi, opiekunowi naszego Zbawiciela i całego Kościoła Świętego. Przynosimy także nasze zatroskanie o polskie rodziny i polecamy je opiece Świętej Rodziny z Nazaretu. Naszą modlitwę zanosimy w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i w kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Ewangelia według św. Jana przenosi nas na Kalwarię. Tam, u stóp krzyża, widzimy Maryję a obok niej pobożne niewiasty i umiłowanego ucznia Jezusa, Jana. Przed laty Maryja razem z Józefem zaprowadziła dwunastoletniego Jezusa do Jerozolimy na Święto Paschy – pamiątkę wybawienia Izraelitów z niewoli egipskiej. Teraz, stojąc pod krzyżem Jezusa, jest świadkiem Jego Paschy, zbawczego przejścia, które niesie uwolnienie i zbawienie całemu rodzajowi ludzkiemu. Jest świadkiem poniżenia i uwielbienia swojego Syna. Przeżywa wewnętrznie tą tajemnicę. My też chcemy ją dzisiaj tak przeżywać.

Przytaczając słowa św. Jana: Oto Matka Twoja, oto syn Twój, Ksiądz Biskup przywołał kaznodzieję domu papieskiego Raniero Cantalamessę, który komentuje te słowa, mówiąc że: Chrystus ustanawia w ten sposób macierzyństwo Maryi. Ona rodzi nas na nowo jako swoje dzieci, także przez swoje cierpienia i wiarę. Jak dobra matka, towarzyszy nam nieustannie w naszej życiowej drodze. Jest z nami w wymiarze indywidualnym, społecznym i narodowym.

Następnie Ksiądz Biskup dodał: Odczuwamy to dziś, wspominając radosne wydarzenie uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po uchwaleniu Konstytucji niemal natychmiast Papież Pius VI przesłał gratulacje Królowi i Sejmowi. I chociaż Majowa Konstytucja pojawiła się niczym kometa rozświetlająca spowitą w mrokach Ojczyznę pozostaje do dziś inspiracją dla wszystkich, którzy pragną jej wielkości i pomyślności jej obywateli. Również dziś potrzebujemy mądrych ustaw. To znaczy, że te ustawy muszą być zgodne z prawem Bożym. Potrzebujemy takiego stosowania ustaw, praw, procedur, które nikogo nie będą dyskryminowały, nie będą wykorzystywane do walki politycznej. Mamy przezwyciężać podziały, wznosić się ponad regionalne ambicje. Mamy wypełniać konsekwentnie i ofiarnie obowiązki przynależne naszemu stanowi, bo od tego zależy przyszłość naszej Ojczyzny.

W tym kontekście ważna jest rola rodziny: Każdy stan, każde powołanie ma swoje wspólne obowiązki – obowiązki względem Boga, Ojczyzny, społeczeństwa i samego siebie. Przestrzenią, w obrębie której decyduje się przyszłość narodu, jest rodzina. Tak było kiedyś i tak jest dzisiaj. Nasi narodowi święci i wybitni Polacy wynieśli miłość do Boga i Ojczyzny z domu rodzinnego. Dlatego, gdy dyskutujemy o tym, czym jest prawdziwy patriotyzm to trzeba powiedzieć, że przejawia się on w trosce o rodzinę. W jedności rodziny i jej umocnieniu widzimy wzmożenie jedności narodu, a  naród składa się z rodzin i dlatego trzeba pracować nad umocnieniem rodziny. Niestety od lat instytucja rodziny doświadcza trudności i zagrożeń. Rodzina słabnie, cierpi na rożne patologie. W tym miejscu Ksiądz Biskup wskazał na szerzące się ciągle rozwody, wzrost liczby tak zwanych "wolnych związków", coraz większą ilość dzieci wychowywanych bez obojga rodziców a także na emigrajcę przyczyniającą się do tego, że wiele rodzin spotyka się w całości tylko kilka razy do roku oraz do wyludniania miast, wiosek i do zamykania szkół w Polsce. Do tego trzeba zaliczyć także stare problemy jak pijaństwo, przemoc i rozwiązłość. Trzeba podjąć wysiłki, by otoczyć większą troską nasze polskie rodziny - apelował Biskup Sandomierski.

W homilii zostały również przypomniane słowa Jana Zamojskiego: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – te słowa nie straciły nic z aktualności. Pierwszym miejscem wychowania jest rodzina. Rodzina to pierwszy Kościół i szkoła. W niej dziecko uczy się rozmawiać z Bogiem i drugim człowiekiem.  W rodzinie dziecko uczy się języka, którym będzie porozumiewało się z Bogiem, z najbliższymi i z obcymi. W rodzinie dziecko uczy się postawy religijnej i obywatelskiej. (…) Miarą więc  patriotyzmu jest troska o rodzinę i o religijne i obywatelskie wychowanie dzieci.

I kończąc, Ksiądz Biskup Krzysztof dodał: Tu, w Kaliskim Sanktuarium św. Józefa, uświadamiamy sobie, że Najświętsza Maryja Panna i św. Józef przekazali Chrystusowi to, co najważniejsze i co najpiękniejsze, że wychowali Go w tradycji swojego narodu, że chronili małego Chrystusa przed wszelkimi zagrożeniami, nie tylko przed mieczem Heroda. Niech będą wzorem również dla nas, dla wszystkich katolickich rodziców i wychowawców. Amen.

Przed błogosławieństwem w Kaplicy Cudonwego Obrazu Świętego Józefa Opiekunowi Zbawiciela zostały kolejny raz oddane w opiekę rodziny całego świata, życie człowieka od momentu jego poczecia do naturalnej śmierci oraz sprawujący w naszym kraju władzę.

Majowa modlitwa w intencji rodzin była również okazją do tego, by złożyć życzenia imieninowe Księdzu Biskupowi Stanisławowi i urodzinowe Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi.