In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 5 Czerwca 2011

ks. Łukasz Przybyła

Odpust Opieki św. Józefa

5 czerwca Diecezja Kaliska dziękowała Bogu za błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II a także za kończące się Misje Miłosierdzia Bożego, które trwały dziewięć lat.

Galeria

Diecezjalne dziękczynienie zbiegło się z uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, 14. rocznicą wizyty papieża w Kaliszu oraz z odpustem Opieki św. Józefa. W dziękczynienie włączyła się również IX Pielgrzymka Rolników, Ogrodników i Sadowników do św. Józefa. Ze względu na nagłą zmianę pogody uroczystości odbyły się nie na Placu św. Józefa, jak zaplanowano, ale we wnątrz Bazyliki o godzinie 17.00. Tuż bowiem przed tą godziną przez Plac św. Józefa przetoczyła się nawałnica i silny wiatr, które zniszczyły ołtarz i uniemożliwiły przeprowadzenie Dziękczynienia na zewnątrz Bazyliki.

Eucharystii przewodniczył Pasterz Diecezji, Ksiądz Biskup Stanisław Napierała. W prezbiterium, w ołtarzach bocznych, ustawiony był obraz św. Józefa Kaliskiego w jego kopii oraz peregrynujący po wszystkich parafiach diecezji przez ostatnie dziewięć lat obraz Jezusa Miłosiernego. Na uroczystości przybyli kapłani z całej diecezji, siostry zakonne wielu zgromadzeń, grupy duszpasterskie, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz miasta, powiatu, gmin i parlamentarzyści oraz dla przybyłych z wielu miejsc Diecezji wiernych.

Oto słowa powitania i wprowadzenia w charakter uroczystości Kustosza Sanktuarium, Księdza Prałata Jacka Ploty:

"Oto jest dzień, który dał nam Pan,  Dzień uwielbienia Boga i dziękczynienia za wielkie rzeczy, które nam uczynił.

Przed czternastoma laty, 4 czerwca 1997 roku tu, w Sanktuarium Świętego Józefa i przyległych do niego placach, modlił się i sprawował Mszę Świętą Jan Paweł II, dziś już błogosławiony. Powiedział wówczas: "Dziękuję Opatrzności Bożej za to, że dane mi jest nawiedzić Wasze miasto  /.../ Jakże raduję się, że tę Ofiarę Eucharystyczną sprawuję w Sanktuarium Świętego Józefa. To Sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu". Tu, na Placu Św. Józefa, jakby w cieniu Jego Bazyliki, w drugą rocznicę papieskiej pielgrzymki do naszego Sanktuarium na zakończenie pierwszej w historii diecezji procesji "Od Wojciecha do Józefa" i jednocześnie tradycyjnego Odpustu Opieki Świętego Józefa został poświęcony pomnik Jana Pawła II, dziś możnaby powiedzieć, figura Błogosławionego Jana Pawła II.

Podczas uroczystości Biskup Kaliski przypomniał, że pomnik znak naszej miłości i wdzięczności za wizytę  Jana Pawła II w Kaliszu "przypomina nam głoszoną przez Niego Ewangelię". Od tego dnia Plac Świętego Józefa wraz z pomnikiem stały się szczególnym miejscem dla wiernych. Tu, co roku kończy się procesja "Od Wojciecha do Józefa", tu modlono się tak licznie w chwili śmierci Jana Pawła II, tu zatrzymują się pielgrzymki udające się do Sanktuarium Św. Józefa, tu gromadzą się kaliszanie na apelu jasnogórskim w kolejne dni Papieskie i w kolejne rocznice śmierci, tu nastąpiło powitanie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, a wcześniej figury Matki Boskiej Fatimskiej. To miejsce nawiedzają również dostojnicy świeccy, władze, goście nawiedzający nasz gród. To miejsce jest dla diecezji i miasta szczególnie drogie i cenne.

Dziękujemy Księdzu Biskupowi, że właśnie dziś, w doroczny Odpust Opieki Świętego Józefa, w czternastą rocznicę wizyty Jana Pawła II, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przeżywamy diecezjalne dziękczynienie Bogu za beatyfikację Jana Pawła II. Co więcej, przeżywamy też dziękczynienie za nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego i za Misje Miłosierdzia, które odbyły się w każdej parafii naszej diecezji i po dziewięciu latach dobiegają końca.

 „Miłosierdzie ratunkiem” - to hasło, które widnieje nad ołtarzem przed Bazyliką, tak bardzo koresponduje i wiąże się z nauczaniem i orędziem Błogosławionego Jana Pawła II, który ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego i zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu.

Na ołtarzu  znajdują się Obrazy Jezusa Miłosiernego i Świętego Józefa Kaliskiego, które w peregrynacji nawiedziły wszystkie parafie naszej diecezji. Jest tron papieski, od którego przewodniczył Eucharystii tu, w Kaliszu, Ojciec Święty Jan Paweł II, są kwiaty ofiarowane przez rolników     i ogrodników. Jest też tradycją, że od dziewięciu lat na odpust Opieki Św. Józefa przybywają w swoich przedstawicielach rolnicy i ogrodnicy.

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie – nasz Arcypasterzu pragnę przedstawić, a jednocześnie wyrazić radość z obecności na dzisiejszej uroczystości kapłanów diecezjalnych i zakonnych, a wśród nich szczególnie Ojców Jezuitów, którzy głosili misje miłosierdzia w diecezji kaliskiej. Witam obecnego wśród nas czcigodnego Ojca Tomasza Kota prowincjała Ojców Jezuitów Prowincji Warszawskiej.

Witam wszystkich kapłanów według ich godności i urzędów, Wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego z Ks. Rektorem na czele. Witam Siostry Zakonne z różnych Zgromadzeń.

Witam bardzo serdecznie parlamentarzystów posłów i senatorów z Panem prof. Janem Szyszko z małżonką.

Witam władze samorządowe Miasta Kalisza i Ostrowa Wlkp.  z Panami Prezydentami tych miast i przewodniczącymi Rady Miejskiej, a także radnymi.

Witam władze powiatowe i gminne, starostów, burmistrzów, wójtów miast, powiatów,  gmin z terenu naszej diecezji.

Miło mi jest powitać i ucieszyć się z obecności pielgrzymów z naszej Ojczyzny: z ziemi opoczyńskiej, grójeckiej, sieradzkiej.

Witam  Bractwo  Świętego  Józefa  Kaliskiego,  Bractwo  Strzelców Kurkowych, Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu.

Witam przedstawicieli dzieci i młodzież  Szkół noszących imię Jana Pawła II.

Witam  wszystkie  przybyłe  parafie  z  naszej  diecezji,  którzy  w zorganizowanych pielgrzymkach w ramach dekanatu są tu obecne.

Witam  Chór  chłopięco - męski  Bazyliki  Kaliskiej,  Towarzystwo Śpiewacze „LIRA” z Parafii Św. Gotarda w Kaliszu i Chór Św. Grzegorza  z Parafii Bożego Ciała w Skalmierzycach Nowych  oraz Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej z Tłokini, którzy swoim występem ubogacą naszą liturgię."

W homilii Biskup Kaliski dziękował Bogu za papieża Jana Pawła II, który w 1992 r. powołał do istnienia diecezję kaliską, a pięć lat później nawiedził Kalisz. "Dziękujemy Bogu za przesłanie, jakie Jan Paweł II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu skierował do świata w obronie ludzkiego życia i rodziny. W pamięci wprost wyryte pozostają też słowa o ponadczasowej wartości życia. W słowach Jana Pawła II o życiu, małżeństwie i rodzinie widzimy testament. Staramy się go wypełniać na różne sposoby, m.in. przez nabożeństwa pierwszoczwartkowe w Sanktuarium św. Józefa. Dzięki transmitowaniu ich przez Radio Maryja i Telewizję Trwam co miesiąc łączą się z Kaliszem dziesiątki tysięcy Polaków w kraju i za granicą" – powiedział Ksiądz Biskup.

Dziękował też Bogu za bł. Jana Pawła II, który ludziom dał klucz do nieba, a tym kluczem jest Chrystus. "Kiedy w latach 70. zaczęto głosić śmierć Boga, a później w imię tzw. poprawności politycznej starano się wprowadzić w modę milczenie o Bogu w życiu publicznym, Jan Paweł II na samym wstępie swojego pontyfikatu w sposób prosty i ujmujący powiedział wszystkim „Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Jan Paweł II uderzył w mit ateizmu. Ateizm nie ma prawa bytu, bo jest złem."

Przypomniał, że Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 r. w Łagiewnikach poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego z kościoła ojców jezuitów w Kaliszu. Obraz ten przez 9 lat towarzyszył misjom Miłosierdzia Bożego w diecezji kaliskiej, które odbywały się we wszystkich parafiach przez okres jednego tygodnia. "Misje były dla diecezji wielkim dobrem. Misje ukazywały ludziom Boga, który jest i kocha nas. Miłością Boga misje dotykały ludzi, odsuwały od nich lęk, bo nie ma lęku tam, gdzie miłość. Bóg jest miłością. Nie Boga, który jest miłością mamy się lękać, lecz tego, co od Boga oddziela. Zła i grzechu mamy się lękać. Misje wnosiły w serca ludzi pokój Boży i potrzebę wielbienia Boga" – mówił Biskup Kaliski.

 

Homilia Księdza Biskupa w całości - TUTAJ!

 

Po komunii św. w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa, Ksiądz Biskup Stanisław odmówił Akt Zawierzenia Patronowi całej diecezji. Podziękował także jezuitom za głoszenie misji Miłosierdzia Bożego, a uczbynił to na ręce prowincjała prowincji mazowiecko-wielkopolskiej o. dr. Tomasza Kota, któremu ofiarował w darze od diecezji kaliskiej kielich mszalny. Wszyscy jezuici, którzy byli zaangażowani w głoszenie misji, zostali odznaczeni przez Biskupa Kaliskiego medalem „Zasłużony dla diecezji kaliskiej”.

Po Mszy św. wszyscy przeszli pod figurę bł. Jana Pawła II na plac przed bazylikę, gdzie złożono kwiaty i odmówiono modlitwę dziękczynną za beatyfikację Papieża a wierni uczestniczący w uroczystościach odpustowych zostali zaproszeni na gorący barszcz przygotowany przez restaurację sanktuaryjną.

 

O tym wydarzeniu pisał również eKAI:

Dziękujemy Bogu za przesłanie, jakie Jan Paweł II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu skierował do świata w obronie ludzkiego życia i rodziny - mówił w niedzielę wieczorem bp Stanisław Napierała podczas Mszy św. ku czci Opieki św. Józefa w kaliskiej bazylice.

Tegoroczny odpust połączono z dziękczynieniem za beatyfikację Papieża Jana Pawła II, zakończeniem misji Miłosierdzia Bożego, które trwały w diecezji kaliskiej 9 lat oraz IX Pielgrzymką Rolników do św. Józefa. Licznie zgromadzonych pielgrzymów z całej diecezji powitał kustosz kaliskiej bazyliki ks. prał. Jacek Plota. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ordynariusz kaliski bp Stanisław Napierała.

W homilii biskup kaliski dziękował Bogu za papieża Jana Pawła II, który w 1992 r. powołał do istnienia diecezję kaliską, a pięć lat później nawiedził Kalisz. - Dziękujemy Bogu za przesłanie, jakie Jan Paweł II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu skierował do świata w obronie ludzkiego życia i rodziny. W pamięci wprost wyryte pozostają też słowa o ponadczasowej wartości życia. W słowach Jana Pawła II o życiu, małżeństwie i rodzinie widzimy testament. Staramy się go wypełniać na różne sposoby, m.in. przez nabożeństwa pierwszoczwartkowe w Sanktuarium św. Józefa. Dzięki transmitowaniu ich przez Radio Maryja i Telewizję Trwam co miesiąc łączą się z Kaliszem dziesiątki tysięcy Polaków w kraju i za granicą – powiedział bp Napierała.

Dziękował też Bogu za bł. Jana Pawła II, który ludziom dał klucz do nieba, a tym kluczem jest Chrystus. - Kiedy w latach 70. zaczęto głosić śmierć Boga, a później w imię tzw. poprawności politycznej starano się wprowadzić w modę milczenie o Bogu w życiu publicznym, Jan Paweł II na samym wstępie swojego pontyfikatu w sposób prosty i ujmujący powiedział wszystkim „Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Jan Paweł II uderzył w mit ateizmu. Ateizm nie ma prawa bytu, bo jest złem – stwierdził hierarcha.

Przypomniał, że Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 r. w Łagiewnikach poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego z kościoła ojców jezuitów w Kaliszu. Obraz ten przez 9 lat towarzyszył misjom Miłosierdzia Bożego w diecezji kaliskiej, które odbywały się we wszystkich parafiach przez okres jednego tygodnia. - Misje były dla diecezji wielkim dobrem. Misje ukazywały ludziom Boga, który jest i kocha nas. Miłością Boga misje dotykały ludzi, odsuwały od nich lęk, bo nie ma lęku tam, gdzie miłość. Bóg jest miłością. Nie Boga, który jest miłością mamy się lękać, lecz tego, co od Boga oddziela. Zła i grzechu mamy się lękać. Misje wnosiły w serca ludzi pokój Boży i potrzebę wielbienia Boga – mówił biskup kaliski.

Po komunii św. w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa, bp Napierała odmówił akt zawierzenia patronowi całej diecezji. Biskup kaliski podziękował jezuitom za głoszenie misji Miłosierdzia Bożego. Podziękowanie złożył na ręce prowincjała prowincji mazowiecko-wielkopolskiej o. dr. Tomasza Kota, któremu ofiarował w darze od diecezji kaliskiej kielich mszalny. Wszyscy jezuici, którzy byli zaangażowani w głoszenie misji zostali odznaczeni przez biskupa kaliskiego medalem „Zasłużony dla diecezji kaliskiej”.

Po Mszy św. wszyscy przeszli pod figurę bł. Jana Pawła II na plac przed bazylikę, gdzie złożono kwiaty i odmówiono modlitwę dziękczynną za beatyfikację Papieża.

Uroczystości odpustowe i dziękczynne rozpoczęły się w sobotę wieczorem procesją ulicami Kalisza "od Wojciecha do Józefa", której przewodził bp Napierała. Procesja z obrazem św. Józefa i relikwiami św. Wojciecha oraz relikwiami świętych i błogosławionych związanych z Kaliszem przeszła z kościoła św. Wojciecha na Zawodziu (najstarszej części Kalisza) na Plac św. Józefa. W Sanktuarium św. Józefa odbyło się całonocne czuwanie przed obrazem patrona Kalisza