In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 3 Marca 2011

Ks. Łukasz Przybyła i ekai.pl

Marcowa modlitwa w intencji rodzin
i obrony poczętego życia

Rozpoczął się miesiąc marzec – miesiąc szczególnie poświęcony św. Józefowi. W naszym Sanktuarium przez cały marzec codziennie po każdej Mszy Św. odmawiamy Litanię do Św. Józefa. W każdą środę przez cały marzec o godz. 17.40 są śpiewane Godzinki ku czci św. Józefa. Natomiast od 10 do 18 marca zostanie odprawiona dziewięciodniowa Nowenna do naszego Wielkiego Patrona i Orędownika, poprzedzająca Uroczystość Odpustową Świętego Józefa Oblubieńca NMP 19 marca. Podczas tej Nowenny będziemy polecać Św. Józefowi wszystkie intencje, podziękowania i prośby nadesłane i złożone przez wiernych. Są to dla Świętego Józefa dni pełne chwały, a dla Jego czcicieli czas szczególnej łaski.

Galeria

Trwając w radosnym okresie oczekiwania i przygotowania do wielkiego wydarzenia w dziejach Kościoła, jakim będzie Beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II w dniu 1 maja 2011, wsłuchajmy się w kolejny fragment homilii-przesłania, jakie wygłosił Ojciec Święty tu, w Kaliszu, 4 czerwca 1997. Mówił do nas wówczas:

„Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nie wyłączając nikogo. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam (…) „naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. Wierzcie, że nie było mi łatwo to powiedzieć. Nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości. Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci”.

Po raz kolejny staje przed nami Św. Józef jako wielki obrońca życia, małżonek Maryi i Opiekun Syna Bożego. Pokorny, milczący Święty, który mówi do nas swoimi czynami. Uczy cichej i ofiarnej służby rodzinie i życiu, służby zakorzenionej w głębokiej wierze i poddaniu woli Bożej, służby miłości.

Temat dzisiejszego spotkania brzmi: „ Idźcie do Józefa. We wspólnocie z Kościołem Grekokatolickim u Świętego Józefa”. Nabożeństwo adoracyjne – Molebień do Bogurodzicy z pozdrowieniem Św. Józefa poprowadzą Chór Parafii Greckokatolickiej, a ks. Robert Lewandowski przedstawi niektóre prośby i podziękowania do Św. Józefa. Wszystkie natomiast prośby i podziękowania przysłane pocztą, telefonicznie lub drogą elektroniczną będą złożone w serce Najświętszej Ofiary, która będzie sprawowana w tych właśnie intencjach.

Konferencję „Sytuacja rodziny greckokatolickiej w społeczeństwie polskim” wygłosi Ks. Paweł Potoczny, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Przemysko-Warszawskiej, wikariusz parafii archikatedralnej w Przemyślu. Rozmowę poprowadzi ks. prałat Leszek Szkopek, Dyrektor Radia Rodzina.

Uroczystej koncelebrowanej Eucharystii będzie przewodniczył i wygłosi Słowo Boże J. E. Ks. Biskup Włodzimierz Juszczak, ordynariusz Erarchii Wrocławsko- Gdańskiej. Ekscelencjo, serdecznie witamy w naszej wspólnocie i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Kościół Grekokatolicki, przez wiele lat bardzo prześladowany, teraz może cieszyć się wolnością. Dziś będziemy uczestnikami pięknej liturgii obrządku bizantyjsko-ukraińskiego sprawowanej przez duchownych Kościoła Grekokatolickiego, pozostającego w jedności z Ojcem Świętym."

W Eucharystii razem z biskupem greckokatolickim modlili się bp Stanisław Napierała, o. Tadeusz Rydzyk i kilkudziesięciu kapłanów obrządku grekokatolickiego i łacińskiego. Po odczytaniu Ewangelii w języku ukraińskim homilię wygłosił ordynariusz greckokatolicki.

W kazaniu wskazał na to, jakie miejsce św. Józef zajmuje w tradycji Kościoła Greckokatolickiego. Zaznaczył, że główne święto św. Józefa w tradycji wszystkich wschodnich bizantyjskich Kościołów przypada w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, kiedy to św. Józef wspominany jest razem z królem Dawidem i Jakubem, bratem Pańskim. Podkreślił, że w Kościele Wschodnim św. Józef znany jest nie tylko z czytań liturgicznych, ale także ikon. Dodał, że najbardziej popularną ikoną wyobrażającą św. Józefa jest ikona Bożego Narodzenia.

Biskup stwierdził, że dla całego Kościoła katolickiego św. Józef jest postacią bardzo znaczącą. Przypomniał, ze 8 grudnia 1870 r. papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego, a w 1903 r. papież Leon XIII ogłosił pierwszą encyklikę o św. Józefie. Dodał, że wielkim czcicielem św. Józefa był papież Jan Paweł II, który w 1989 r. wydał adhortację o św. Józefie. Przypomniał, że papież Benedykt XVI w 2006 r. wezwał katolików, aby za przykładem patrona Kościoła Powszechnego doceniali piękno prostego i pracowitego życia.

Zaznaczył, że św. Józef jest doskonałym patronem na dzisiejsze czasy. Wskazał, że święty powinien być wzorem dla ojców. - Św. Józef uczy nas, że ojciec ma służyć rodzinie. Dzisiaj nierzadkie są przypadki, gdy ojciec zostawia rodzinę, a skutkiem tego są rodziny rozbite i okaleczone duchowo, często na całe życie, dzieci – mówił bp Juszczak.

Zachęcał wiernych do codziennej, systematycznej modlitwy osobistej, a także wspólnej modlitwy w rodzinach. - Gdy człowiek będzie się modlił, potrafi zgodnie z wolą Bożą rozwiązywać osobiste i rodzinne problemy. Skutkiem braku modlitwy będzie laicyzacja i ateizacja, brak powołania do życia zakonnego i posługi kapłańskiej, a to będzie śmiertelny symptom zamierania życia duchowego w nas, naszych rodzinach, parafiach, Kościele – powiedział. Ubolewał, że w dzisiejszych czasach atakowany i ośmieszany jest tradycyjny model chrześcijańskiej rodziny.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi wszystkie rodziny.

Bp Stanisław Napierała podziękował za wspólną modlitwę i podkreślił, że Kościół Grekokatolików to Kościół męczenników, którzy bardzo wiele cierpieli w okresie stalinizmu. Liturgię uświetnił Chór Parafii Greckokatolickiej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Legnicy pod dyrekcją Zofii Tyma.

Homilię bpa Włodzimierza Juszczaka w wersji dźwiękowej znajdziesz TUTAJ

Homilia bpa Włodzimierza Juszczaka w wersji tekstowej.