In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 4 Lutego 2021

Lutowe nabożeństwo
w intencji rodzin
i obrony poczętego życia

Ewa Kotowska-Rasiak

- Uczmy się wypełniać Słowo Pana i uczynić Jego świadkami właśnie na wzór św. Józefa, który był człowiekiem całkowicie zależnym od Boga, od Jego słowa, od Jego poleceń - mówił bp Adam Bab, który 4 lutego przewodniczył w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia poczętego.

Temat lutowego spotkania brzmiał:
„Trzeba promować kulturę życia – Święty Józefie wspomagaj nas”.

Księży biskupów, kapłanów, przedstawicieli pielgrzymów i wszystkich łączących się duchowo powitał ks. prałat Jacek Plota.
- Trwając w tym świętym czasie jakim jest ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Świętego Józefa już po raz 201-szy gromadzimy się tu w Domu Świętego Józefa, aby przez wstawiennictwo „Patriarchy z Nazaretu” modlić się o szczęśliwe, trwałe, święte małżeństwa i rodziny, o szacunek i obronę dla każdego życia oraz obronę wiary i fundamentalnych wartości w naszej Ojczyźnie. Ma to szczególną wymowę w sytuacji, gdy w naszej Ojczyźnie głos próbują zabierać środowiska feministyczne organizując marsze przeciwników życia. Dziękujemy Bożej Opatrzności za decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który ostatecznie stanął w obronie dziecka poczętego, stwierdzając, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją, a życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci przedstawia przed Bogiem taką samą wartość i powinno być chronione - mówił kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Przypomniał, że nieustannie do obrony życia zachęcał i wzywał największy z Rodu Polaków Święty Jan Paweł II, który 4 czerwca 1997 roku nawiedzając Sanktuarium wskazał na św. Józefa jako pierwszego wielkiego obrońcę życia i zawierzył mu obronę poczętego życia w Polsce i na całym świecie oraz wszystkie rodziny w naszej Ojczyźnie.

Modlitwę do św. Józefa poprowadził ks. Damian Weiss.

Konferencję nt. „Mężczyźni, którzy prowadzą, służą, chronią i bronią – o zaangażowaniu Rycerzy Kolumba w dzieła wsparcia rodziny i życia” wygłosili Krzysztof Zuba, delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce i Tomasz Wawrzkowicz, który przedtem pełnił tę funkcję. Prelegenci podkreślali rolę mężczyzny w rodzinie. Akcentowali, że wszystkie działania rozpoczynają od modlitwy. Rozmowę z gośćmi prowadził ks. prał. Leszek Szkopek, proboszcz parafii NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie.

Mszy św. przewodniczył bp Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Wraz z nim modlili się: biskup pomocniczy Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, kapłani oraz przedstawiciele pielgrzymów.

W homilii bp Adam Bab wskazywał na św. Józefa jako wzór posłuszeństwa Słowu Bożemu. – Uczmy się wypełniać Słowo Pana i uczynić Jego świadkami właśnie na wzór św. Józefa, który był człowiekiem całkowicie zależnym od Boga, od Jego słowa, od Jego poleceń – powiedział celebrans.

Odwołując się do listu „Patris Corde” papieża Franciszka podkreślał, że ojcostwo św. Józefa wyrażało się w służbie Jezusowi i Maryi.

Podzielił się refleksją na temat ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Przytoczył świadectwo Ani i Sebastiana, którzy przeżyli dramat związany z narodzeniem chorego dziecka. Małżonkowie żyli z trzecią córką przez 18 miesięcy jej życia, wliczając 9 miesięcy w łonie mamy. Po jej śmierci Sebastian napisał, że Hania była błogosławieństwem. – Dzięki obecności Hani uwolniliśmy się ze zniewolenia własnym „ja”. W każdej trudnej chwili można wyciągnąć dobro. Chcieliśmy zapewnić choremu dziecku możliwie najlepszą pomoc, a przede wszystkim obdarować je miłością, której każdy z nas potrzebuje najbardziej. Każdy z nas ma własne krzyże, jednak aby po trudnej wędrówce z nimi nastało zmartwychwstanie powinniśmy w pokorze naśladować Chrystusa. To moim zdaniem jedyna słuszna droga, by swoje życie wygrać w godności – cytował hierarcha.

Przekonywał, że wiara pomaga człowiekowi udźwignąć życie naznaczone trudnymi dramatami. – W ciężkich chwilach potrzebujemy pomocy, wsparcia, ramienia drugiego człowieka, ale przede wszystkim potrzebujemy Boga, który przyszedł do nas ludzi jako Zbawiciel mający władzę nad śmiercią, nad chorobą, dający moc, żeby takie sytuacje udźwignąć. Ogłoszą obecność pośród ludzi takiego Zbawiciela ci, którzy Mu uwierzą, którzy przyjmą Jego Słowo tak jak zrobił św. Józef – zaznaczył biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej.

Zachęcał wiernych, aby byli świadkami Boga we współczesnym świecie. - Kiedy pójdziemy do tego świata, do tego pokolenia niech każdy z nas będzie świadkiem posłuszeństwa Słowu Bożemu – powiedział bp Bab.

Homilia ks. bpa Adama Baba

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone. Poświęcony został także obraz Świętej Rodziny przywieziony przez rodzinę z Siedlec.

fot.: Ewa Kotowska-Rasiak

W swoim przemówieniu bp Łukasz Buzun wyraził radość, że w Roku Świętego Józefa, 19 marca rozpocznie się rok poświęcony rodzinie. Wyraził też wdzięczność za ustanowienie ordynariusza diecezji kaliskiej, którym został bp Damian Bryl i zapewnił o modlitwie.

O. Tadeusz Rydzyk zachęcał babcie i dziadków, aby modlili się za swoje wnuki i prowadzili młode pokolenie do Pana Boga.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Radio Rodzina.

Relacja Telewizji "Trwam"

Galeria fotografii