In English In Italiano Auf Deutsch
/ Home / Rok Świętego Józefa

Przyjaciele Świętego Józefa

kwiecień 2021

W kwietniu do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu zaprasza nas kustosz i gorliwy czciciel łaskami słynącego obrazu ks. prałat Jacek Plota.

marzec 2021

W marcu o św. Józefie i o mieście Kalisz opowiada Biskup Kaliski Damian Bryl.