In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Marzec ze św. Józefem

18 marca 2023 r.

Św. Józef obrońca oblężonych miast

Aleksandra Polewska-Wianecka

Dziś, gdy pokój w Europie wydaje się wyraźnie zagrożony, a na Ukrainie trwają krwawe walki z rosyjskimi najeźdźcami, dobrze zwrócić uwagę na interwencje św. Józefa w historię zagrożonych niegdyś zniszczeniem włoskich miast. Zważywszy, że tym niebieskim interwencjom towarzyszyły objawienia.

Kto w stopniu większym niż św. Józef może nam pomóc szerzyć pokój? Czy to w domach, czy w pracy czy w międzynarodowych wojnach, ten wielki Święty gotów nieść ludziom pomoc jeśli tylko go o to poproszą. Oto przykłady.

Novara

W 1448 roku miasto Novara, pozostające wówczas pod władzą rodu Sforza, było oblegane przez wojska księcia Ludwika di Savoia. Był to czas kiedy o władzę walczyły ze sobą różne arystokratyczne rody, nie tylko zresztą na terenach dzisiejszej Italii, ale również w rozmaitych miejscach Europy. Waśnie te prowadziły do bardzo krwawych starć i skutkowały długoletnimi waśniami między rodami. W 1448 roku obawiający się wojsk księcia di Savoia mieszkańcy Novary, postanowili powierzyć się szczególnej opiece św. Józefa. Św. Józef nie tylko wysłuchał modlitw wiernych z Novary, ale również ukazał się im i uwolnił od najeźdźców dokładnie w dzień swojej uroczystości. „Nocą, 19 marca 1449 roku – relacjonował ówczesne wydarzenia żyjący w XVII wieku biskup Carlo Bascape – żołnierze Ludwika, przyłożywszy drabiny, weszli od strony południowej do tej obwarowanej części miasta, która nazywała się cytadelą. Zaczęli nieść wszędzie krew i ogień, ale ci, którzy chronili miasto, siłą i głosem przeciwstawiając się im, zmusili wrogów do ucieczki i ich odrzucili.”

Asola

W 1516 roku cesarz Niemiec Maksymilian I, zaatakował Asolę położoną w prowincji Mantua. Ze względu na wyraźną przewagę liczebną atakujących, rajcy miejscy i dowódcy jednostek ochotniczych zaproponowali mieszkańcom złożenie wspólnego ślubu tj. zbudowanie ołtarza dedykowanego św. Józefowi, jeśli za wstawiennictwem jego lub Maryi Asola przetrwa oblężenie. Dokładnie 19 marca 1516 roku, bez żadnej konkretnej przyczyny, wojska Maksymiliana wycofały się. Ołtarz został więc zbudowany, uczczony wyjątkowo uroczystą mszą świętą na cześć św. Józefa i umieszczony w miejskiej katedrze.

Turyn

W ostatnich latach XVII stulecia roku, położony w Piemoncie Turyn nękany był ciągłymi działaniami wojennymi. W tamtym okresie bowiem, na tych terenach walczyły ze sobą wojska rodu Savoia, do którego należał Piemont oraz armie niemiecka, francuska i hiszpańska. Śmierć zbierała żniwo, a walczące ze sobą potęgi nie potrafiły porozumieć się nawet w sprawie tymczasowego rozejmu. Łatwo się więc domyślać, że mieszkańcy Turynu byli wyczerpani życiem w ciągłym napięciu i strachu o siebie i najbliższych. Wtedy to właśnie Marii od Aniołów, pierwszej wyniesionej na ołtarze włoskiej karmelitance, ukazał się Jezus i powiedział, że „Turyn będzie cieszyć się pokojem i szczęściem, jeśli weźmie św. Józefa za opiekuna.” Mniszka niezwłocznie przekazał słowa Chrystusa władzom kościelnym, a te natychmiast nakazały odprawienie uroczystego triduum na cześć św. Józefa w kościele św. Krystyny. Pokój nastał po kilku miesiącach.