In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Posługa sakramentalna

I Komunia Święta

Aneks 19, par. II Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej - Instrukcja "Przynależność parafialna i szafarstwo Sakramentów"

"Dzieci powinny przystępować do I Komunii Świętej w swoich parafiach, również wówczas, kiedy na lekcje religii uczęszczają w szkole położonej na terenie poza parafią ich przynależności.

W parafiach uczestniczą bowiem we Mszy Świętej niedzielnej, dzięki czemu na trwałe wkorzeniają się we wspólnotę Kościoła, poznają ją i wychowują się do regularnego udziału w jej życiu, zwłaszcza we Mszy św. w niedzielę. Nie zabezpiecza tego grupa szkolna, która przez pewien czas może dać nawet głębsze przeżycie wiary, lecz w dłuższej perspektywie niesie niebezpieczeństwo zaniechania życia religijnego. Grupa szkolna kończy się bowiem z chwilą ukończenia szkoły. Wówczas brak wkorzenienia w parafię może przejawić się w utracie więzi z Kościołem, zwłaszcza przez permanentną absencję na Mszy św. niedzielnej."

Przygotowanie do I Komunii w naszej Parafii obejmuje:

    • regularne uczestnictwo w katechezie szkolnej
    • regularne uczestnictwo w Mszy św. w niedzielę o godzinie 12.30
    • udział w nabożeństwach rózańcowych, roratnich, drogach krzyżowych i nabożeństwach majowych
    • udział rodziców w comiesięcznych wyznaczonych konferencjach przygotowujących całe rodziny do przyjęcia przez dziecko I Komunii Świętej

I Komunia Święta ma miejsce co rok w II niedzielę maja.