In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Pierwsze Czwartki u św. Józefa

ks. Łukasz Przybyła

Rozważanie podczas Nabożeństwa w Kaplicy Cudownego Obrazu

Mamo, proszę: nie pij w ciąży alkoholu!
Tato, bądź wsparciem dla Mamy:
nie pij, nie częstuj, nie namawiaj…

Bądź pozdrowiony św. Józefie, u stóp którego ponownie klękamy, by przystanąć na chwilę, by odpocząć, by nabrać sił i życiowej mądrości, której miałeś w sobie wiele. W tym wakacyjnym czasie, czasie urlopów, wyjazdów, odpoczynku wkraczamy w miesiąc szczególny dla naszego narodu. Także i z tego powodu, że to właśnie w sierpniu wspominamy bohaterskie córki i bohaterskich synów naszej Ojczyzny, którzy stawili opór inwazji bolszewickiej w 1920 roku, a potem walczyli w powstaniu warszawskim. To właśnie w sierpniu w 1941 r. w obozie w Auschwitz zginął o. Maksymilian Kolbe, a w 1956 r. prymas Wyszyński odnowił Śluby Jasnogórskie. I w sierpniu w 1980 r. miał miejsce zryw wolnościowy "Solidarności". Wspominamy więc ludzi służących Bogu i naszej Ojczyźnie zgodnie z wymaganiami czasów, w których żyli.

Ale ten miesiąc jest szczególny także i dlatego, że pamięć i szacunek dla ich poświęcania się skłoniły przed laty Episkopat Polski do ustanowienia sierpnia miesiącem abstynencji.

W tej chwili refleksji i zadumy przed Tobą, św. Józefie, chcemy więc pochylić się w pokornej prośbie o trzeźwość w naszym narodzie.

Znasz serce każdego z tu obecnych i modlących się a także łączących się z nami za pośrednictwem mediów. Wiesz, ile w tych sercach dramatów wynikających z nadużywania alkoholu przez współmałżonków, dzieci lub kogoś innego z bliskiego otoczenia. Znasz ich nieprzespane noce, strach i lęk, niekończące się awantury, ból i krzywdę wyrządzoną pod wpływem alkoholu. Tylko ty wiesz, ilu ludzi zanosi do Ciebie nieustannie błagania w intencji trzeźwości i abstynencji dla swoich bliskich. To trudny temat dla naszego narodu od wielu pokoleń. I dotyczy już nie tylko dorosłych, ale co raz częściej młodych Polaków, a co gorsza – młodych kobiet, także tych spodziewających się potomstwa. Ale nie ustajemy w naszej modlitwie i wołaniu, także za Twoją przyczyną, św. Józefie.

Jesteś przecież patronem rodzin. A w myśl tegorocznego hasła miesiąca trzeźwości, „Rodzina szkołą trzeźwości”, to właśnie rodzina powinna być podstawowym miejscem kształtowania trzeźwości i uzdalniania do abstynencji. I jednym z pierwszych darów miłości, który rodzice mogą ofiarować swojemu dziecku, jest właśnie abstynencja. A skoro tak ogromne zagrożenie, szczególnie dla poczętego dziecka, niesie najmniejsza nawet ilość alkoholu spożywana przez matkę i ojca, zanosimy nasz wspólny modlitewny głos do Ciebie, Opiekunie Świętej Rodziny.

Prosimy za wszystkimi matkami: niech ich odpowiedzialna troska i miłość o dzieci wyraża się również w całkowitej rezygnacji z alkoholu. Prosimy także za wszystkimi ojcami, by przemierzali drogę rodzicielskiej miłości nie jako obserwatorzy, ale by z zaangażowaniem współuczestniczyli w obowiązkach matek. Także przez dobrowolną rezygnację z alkoholu.

Przypominają nam się słowa, które tu już kiedyś w I czwartek miesiąca padły: Dzieci i młodzież potrzebują świadectwa abstynencji! Dlatego prosimy Cię, św. Józefie, za wszystkimi rodzicami, aby budowali rodziny wolne od alkoholu. Gdy dzieci będą widzieć, że ich matki i ojcowie potrafią żyć bez alkoholu, będą ich naśladować. Bo jeżeli będą obserwować rodziców upijających się, topiących w alkoholu swoje problemy, jedynie w nim szukających odpoczynku i relaksu, to również w ich świadomości alkohol stanie się głównym sposobem radzenia sobie z trudami życia.

Niech naszą wspólną modlitwą będzie apel skierowany przez Episkopat Polski do wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny, apel przygotowany na przeżywanie tegorocznego miesiąca trzeźwości:

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości tworząc wspólnoty głębokiej wiary. Szczera więź z Bogiem i życie według Ewangelii chronią przed zagubieniem i szukaniem pocieszenia w alkoholu. Rodziny, otwórzcie się na Boga i Jego przykazania. Budujcie domowe Kościoły, w których nie zabraknie miejsca dla Eucharystii, modlitwy i rozmowy o sprawach wiary. Pielęgnujcie kulturę rodzinnego przeżywania niedzieli oraz świąt i uroczystości.

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości troszcząc się o autentyczne i głębokie więzi rodzinne. Chrońcie i umacniajcie miłość, która jest największym darem Boga dla człowieka, a jednocześnie wielkim zabezpieczeniem przed nałogami. Pamiętajcie, że świat nie kończy się na ekranach komputerów i telewizorów, na indywidualnych potrzebach i zachciankach. Wasi bliscy potrzebują zrozumienia i uwagi, dobrego słowa, wspólnie spędzanego czasu.

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości ofiarując młodzieży pozytywne wsparcie, zwłaszcza wtedy, gdy przez odmowę spożywania alkoholu, spotka się z odrzuceniem ze strony rówieśników. Nie wychowujcie oportunistów, nie przyuczajcie do picia, ale bądźcie oparciem dla odważnych, poszukujących trzeźwości!

Przeżywając ten miesiąc pod hasłem „Rodzina szkoła trzeźwości”, zapytajmy dzisiaj z odwagą: czy mam w sobie tyle miłości do Boga, drugiego człowieka, rodziny i ojczyzny, aby ofiarować ten wielki dar - dar abstynencji? Bierzmy przykład z tych, których codzienne świadectwo przyczynia się do umocnienia trzeźwości w naszym narodzie. Niech ono będzie ziarnem, które wyda stokrotny plon w życiu polskiego społeczeństwa. Bądźmy szkołami trzeźwości! A Ty, św. Józefie prowadź polskie rodziny do pełnej wolności, także tej w wymiarze całkowitej abstynencji.