In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Modlitwy

„Krótka”
Litania do Świętego Józefa

Patronie zaskoczonych niespodzianą wieścią,
co przerasta jak drzewo wiele niższe trawy - (módl się za nami)
Patronie zmęczonych daremnym stukaniem do ciepłych domów
drzwi pozamykanych -
Patronie uciekających po nocy pośpiesznie i wygnańców,
co żyją latami wśród obcych -
Patronie zatroskanych o przyszłość swych dzieci -
Patronie strwożonych, tak jak Ty, proroctwem -
Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie pogodnych,
ze spracowanymi, biednymi rękami, bezsłownie wiernych -
Patronie łagodny -

Święty Józefie - módl się za nami!