In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rozmowy z Kustoszem

Niech rosną szeregi obrońców życia

Rozmowa z księdzem prałatem dr Jackiem Plotą, Kustoszem Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Rozmawia ks. Krystian Szenowski.

Pozyskanie relikwii jakiegokolwiek świętego nie jest zapewne ani proste ani łatwe. Jak wyglądała droga sprowadzenia ich do Kalisza?

Do naszego sanktuarium przybywa wielu różnych ludzi. Wśród nich była pani dr Krystyna Zając, która przywiozła ze sobą publikacje na temat wówczas błogosławionej Gianny Beretta Molla. Zafascynowała mnie osobiście postać tej błogosławionej. Z rozmowy z panią dr Krystyną Zając dowiedziałem się, iż jest ona zaprzyjaźniona z rodziną Molla. Wówczas poprosiłem, jeśli jest to możliwe, żeby pomogła nam sprowadzić do naszego sanktuarium relikwie błogosławionej Gianny. Dzięki staraniom pani dr Krystyny Zając przez pośrednictwo męża Świętej (kanonizacja miała miejsce 16 maja tego roku - przyp. red.) Piota Molla, otrzymaliśmy relikwie oraz dokument potwierdzający ich autentyczność z pieczęcią i podpisem Postulatora Generalnego.

Jaki jest sens sprowadzenia relikwii właśnie tej Świętej. Czy kult do niej nie będzie się „kłócił” z kultem Świętego Józefa?

Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu zwane „Polskim Nazaretem”, gdzie cześć odbiera święty Józef, wielki obrońca i troskliwy Opiekun Syna Bożego, gościło wielkiego obrońcę życia papieża Jana Pawła II. Również tu w Kaliszu ustami Ojca Świętego przemówiła w obronie życia święta Matka Teresa z Kalkuty. Dlatego głęboką wymowę i sens ma sprowadzenie relikwii świętej Gianny Baretta Molla, która staje przed nami jako wzór, jako „znak” naszych czasów, żona, matka, lekarka, obrończyni życia aż do najwyższych granic. Chciałbym, aby nasze sanktuarium stało się oazą szczególnej modlitwy w intencji obrony życia, godności macierzyństwa i ojcostwa oraz rodziny (podkreślenie red). W tym na pewno pomoże nam święty Józef i święta Gianna Beretta Molla.

W jaki sposób w bazylice będzie można oddawać cześć świętej Giannie Beretta Molla?

W naszej diecezji dekretem księdza biskupa ordynariusza Stanisława Napierały został powołany Diecezjalny Zespół Pomocy Rodzinie PRO FAMILIA, którego zadaniem statutowym jest obrona życia. Odpowiednikami Diecezjalnego Zespołu PRO FAMILIA są Parafialne Zespoły PRO FAMILIA, które systematycznie dwa razy w roku spotykają się w bazylice świętego Józefa na swoich spotkaniach modlitewno-formacyjnych. Tu również spotykają się doradcy życia rodzinnego naszej diecezji. Tu przychodzą narzeczeni, małżonkowie i całe rodziny. Ufamy, że święta Gianna będzie ich orędowniczką u Boga i będzie też odbierała należną sobie cześć.

Czy ktoś z rodziny Świętej Gianny będzie uczestniczył w uroczystościach?

Mamy to ogromne szczęście i zaszczyt, że w uroczystościach wprowadzenia relikwii będzie uczestniczyć córka świętej Gianny Laura wraz ze swoim mężem Józefem Panutti. To oni przyniosą relikwie w procesji z darami.

Kogo szczególnie chciałby Ksiądz Prałat zaprosić na czerwcową uroczystość?

Pragnę jeszcze raz powtórzyć za Ojcem Świętym słowa, które wypowiedział On w Kaliszu: „Wiem, że wiele czyni się w Polsce w sprawie obrony życia. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim, którzy w to dzieło budowania „kultury życia” w różnoraki sposób się zaangażowali. W szczególny sposób wyrażam moją wdzięczność i uznanie tym wszystkim, którzy w poczuciu wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem, swoim sumieniem i narodem bronią ludzkiego życia, godności małżeństwa i rodziny”. Dlatego zapraszam wszystkich, którym leży na sercu sprawa obrony życia, dobro małżeństwa i rodziny, którzy trudzą się dla pomnażania tych wartości, a więc lekarzy, pielęgniarki, położne, doradców życia rodzinnego, Parafialne Zespoły PRO FAMILIA, małżonków, członków Akcji Katolickiej i wszystkie osoby prywatne. „Niech szeregi obrońców życia wciąż rosną” - jak mówił Papież.