In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rozmowy z Kustoszem

Ojcowska troska św. Józefa

Małgorzata Bochenek • Nasz Dziennik

Dziś – 19 marca, w kalendarzu liturgicznym przeżywamy uroczystość ku czci św. Józefa oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Jednym ze szczególnych miejsc kultu św. Józefa w Polsce jest Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Na czczonym tu cudownym obrazie, datowanym na początek XVII w., Opiekun Świętej Rodziny ma twarz wymalowaną na wzór wyobrażenia Boga Ojca. - W tym zawarta jest bardzo głęboka myśl, że św. Józef otacza nas ojcowską troską, co czynił wobec Jezusa i Maryi - mówi ks. prał. dr Jacek Plota kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Ksiądz prał. dr Jacek Plota przypomina, że wielką czcicielką św. Józefa była św. Teresa z Avila, doktor Kościoła, która również zwracała uwagę na ojcowską czułość św. Józefa.

- Święta Teresa Wielka mówiła, że św. Józef ma szczególne względy w Niebie, że Jezus niczego mu nie odmawia, czyni wszystko, o cokolwiek on Go prosi, tak jak wypełniał wolę św. Józefa, gdy ten był jego opiekunem i ojcem na ziemi - akcentuje ks. prałat dr Jacek Plota. - Wielu ludzi, tak jak św. Teresa z Avila, odkrywa św. Józefa przez osobiste doświadczenie w swoim życiu jego ojcowskiej pomocy na drodze do świętości - dodaje.

Podczas dzisiejszych uroczystości odpustowych w kaliskim sanktuarium, centralnej sumie o godz. 12.00 przewodniczył będzie bp Damian Bryl Pasterz diecezji kaliskiej. - Uczestniczyć w niej będzie bardzo dużo pielgrzymów z Polski, co widać po ilości zgłoszeń grup i osób indywidualnych - zauważa ks. prał. dr Jacek Plota. Zapraszając na uroczystości, mówi o tym co przyciąga ludzi do św. Józefa i kaliskiego sanktuarium.

- Święty Józef odkrywany jest jako potężny i skuteczny orędownik w różnych sprawach. Powstaje dużo publikacji, materiałów o jego misji w Kościele. Coraz szerzej do ludzi docierają wiadomości, dzięki, którym odkrywają go jako szczególnego patrona wobec licznych zagrożeń i niebezpieczeństw. Coraz więcej ludzi zwraca się do niego, przyzywając orędownictwa jako „postrachu duchów piekielnych”. Chcą schronić się pod opiekę św. Józefa, jako tego, który ma moc przeciwstawić się działaniu złego ducha - podkreśla ks. prał. dr Jacek Plota.

Jedni drugim opowiadają o otrzymanych łaskach i cudach, które wypraszają przed cudownym kaliskim wizerunkiem św. Józefa. Część ze złożonych świadectw została opublikowana drukiem, co przyczynia się do upowszechniania faktów o skuteczność Opiekuna Świętej Rodziny. O niej jest też film „Opiekun”.

Ksiądz prał. dr Jacek Plota zwraca również uwagę, że do rozpowszechniania kultu św. Józefa przyczynia się papieskie nauczanie.

- W ostatnich latach również Papież Franciszek jemu poświęca wiele uwagi. Ogłosił Nadzwyczajny Rok św. Józefa ściśle związany z Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, a następnie Rok św. Józefa, który przeżywaliśmy w całym Kościele katolickim. Wydał też List apostolski „Patris corde” (Ojcowskim sercem) z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i wprowadził siedem nowych wezwań w Litanii do św. Józefa- przypomina ks. prał. dr Jacek Plota. - Papież Franciszek dzień 19 marca, a zatem uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, wybrał na inaugurację swojego pontyfikatu, dziś przypada 11. rocznica tego wydarzania - dodaje.

W uroczystość św. Józefa do kaliskiego sanktuarium na godz. 16.00 zaproszeni są przede wszystkim ci, którzy przeszli drogę 33 dniowych rekolekcji. Od 15 lutego do 18 marca br. trwała kolejna edycja 33-dnowych rekolekcji odprawianych indywidualnie w domach na podstawie książki pt. „Konsekracja Świętemu Józefowi” autorstwa marianina o. Donalda H. Callowaya.

- Dziś 19 marca, ci którzy odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w tych rekolekcjach, uroczyście złożą akt konsekracji św. Józefowi. Do sanktuarium przybędzie około 150 osób. Ile dokładnie ludzi uczestniczyło w tej edycji rekolekcji, trudno określić, zainteresowanie było bardzo duże, ludzie dzwonili, zamawiali książkę o. Donalda H. Callowaya, aby móc indywidualnie je odprawić. Ci, którzy przybędą otrzymają obrazek i medalion potarty o cudowny obraz św. Józefa. Te pamiątki mają przypominać o dokonanym akcie zawierzenia, który ma mieć przełożenie w codzienności, i o swoistego rodzaju łączności z kaliskim sanktuarium - mówi ks. prał. dr Jacek Plota.

Już w wigilię uroczystości, w sanktuarium na Mszy św. zgromadzili się m.in. członkowie Bractwa św. Józefa, które obchodzi 25. rocznicę reaktywacji.