In English In Italiano Auf Deutsch
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rozmowy z Kustoszem

Dar Boży dla diecezji

Rozmowa z księdzem prałatem dr Jackiem Plotą,
Kustoszem Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
Rozmawia ks. Krystian Szenowski.

Ilość stojących autobusów na placu przy bazylice sugeruje, że ruch pielgrzymkowy do św. Józefa z roku na rok jest coraz większy?
Rzeczywiście do sanktuarium św. Józefa przybywa coraz więcej pielgrzymów. Z roku na rok widzimy wyraźny wzrost. W 2002 roku nasze sanktuarium nawiedziło około 60 tysięcy pielgrzymów. W ubiegłym roku było ich już około 100 tysięcy. W tym roku będzie ich na pewno jeszcze więcej. Wszyscy pątnicy przybywający w zorganizowanych pielgrzymkach są zapisywani w specjalnej księdze.

Wydaje się, że wprost nie do przecenienia w rozwoju kultu św. Józefa była wizyta Jana Pawła II w Kaliszu w roku 1997.
Bez wątpienia było to największe wydarzenie w dziejach naszego sanktuarium. Ojciec Święty modlił się przed cudownym obrazem, ucałował ołtarz, złożył kwiaty św. Józefowi oraz zawierzył pod opiekę św. Józefa wszystkie rodziny i obronę poczętych dzieci w Polsce i na świecie. Nawiązuje do tej wizyty pomnik Jana Pawła II. Od wizyty Ojca Swiętego widać wyraźny wzrost liczby pielgrzymów i czcicieli św. Józefa. Homilia z Kalisza często jest cytowana przez obrońców życia nienarodzonych i promujących rodzinę.

Skąd przybywają pielgrzymi?
Należy zaznaczyć, że do sanktuarium św. Józefa przybywa co roku kilka dużych zorganizowanych pielgrzymek ogólnopolskich. Największa z nich to pielgrzymka małżeństw z Ruchu Domowego Kościoła, około 1300-1500 osób. Od 12 lat 1 maja przybywają robotnicy z całej Polski. Są też pielgrzymki różnych stowarzyszeń i związków branżowych. Najwięcej jest pielgrzymek autokarowych, które pielgrzymują na Jasną Górę lub do Lichenia. Tu w Kaliszu zatrzymują się i nawiedzają św. Józefa. Najwięcej jest ich ze Śląska i Pomorza. Ale są również pielgrzymki ze Szczecina, Poznania, Przemyśla, Lublina, Olsztyna, czy Wrocławia.

Nasza diecezja jest dumna ze św. Józefa. Czy ta duma przekłada się na liczbę pielgrzymów, pielgrzymek przybywających do sanktuarium?
Ksiądz Biskup od samego początku wskazuje na św. Józefa jako wielkiego patrona i dar Boży dla naszej diecezji. To z inicjatywy Księdza Biskupa odbyła się peregrynacja kopii św. Józefa kaliskiego po wszystkich parafiach diecezji, począwszy od Roku Rodziny czyli 1994. W dowód wdzięczności poszczególne parafie w kolejną rocznicę nawiedzenia mają przybywać z rewizytą do św. Józefa. Każdej parafii o tej wizycie przypominamy w specjalnym zaproszeniu i wiele parafii z diecezji przybywa. Ufam, że również pozostałe parafie przekonają się o wielkiej mocy wstawienniczej św. Józefa i przybędą z rewizytą.

Co sanktuarium ze swej strony proponuje pielgrzymom?
W sanktuarium posługuje wielu kapłanów, sióstr zakonnych i osób świeckich. Wszystko po to, by pielgrzymi mogli być jak najżyczliwiej przyjęci i duszpastersko obsłużeni. Do dyspozycji pielgrzymów jest przewodnik, jeden z diakonów kaliskiego seminarium duchownego. Pielgrzymi mogą zaopatrywać się w pamiątki i dwocjonalia w specjalnym do tego celu urządzonym sklepiku. Mogą także korzystać z zaplecza gastronomicznego. Z okazji większych zorganizowanych pielgrzymek sanktuarium częstuje pielgrzymów posiłkiem. Szczególnie uroczyście obchodzone są odpusty ku czci św. Józefa. Odpust Opieki św. Józefa w czerwcu połączony jest z festynem folklorystycznym.

Czy pielgrzymi dzielą się swoimi przeżyciami z pobytu u św. Józefa?
Dużo pielgrzymów zostawia swoje prośby i podziękowania do św. Józefa. Niektórzy po pielgrzymce piszą dając świadectwa o otrzymanych łaskach za przyczyną św. Józefa. Wielu pragnie mieć stały kontakt z sanktuarium i zapisuje się do Duchowej Rodziny Świętego Józefa Kaliskiego. W sanktuarium znajduje się Księga łask i cudów oraz Księga wot. Kwietniowy numer miesięcznika „Cuda i łaski” poświęcony naszemu sanktuarium umieścił niektóre łaski dokonane za wstawiennictwem św. Józefa kaliskiego. Podobnie w ostatnio wydanej książce ks. Ryszarda Ukleji „Z Bożego miłosierdzia”.

Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu jest największym sanktuarium tego świętego w Polsce, a zarazem jednym z najważniejszych na świecie. Czy można jeszcze coś zrobić, by święty Józef kaliski był jeszcze bardziej znany i czczony w kraju i zagranicą?
Wielkim wydarzeniem w naszym sanktuarium było uroczyste zainaugurowanie w pierwszy czwartek, 3 czerwca modlitw w intencji rodzin i obrony poczętego życia, transmitowane przez Radio Maryja, Telewizję Trwam i Radio Rodzina. W tym dniu zostały uroczyście sprowadzone relikwie św. Joanny Beretta Molla, współczesnej obrończyni życia. Co miesiąc w pierwsze czwartki miesiąca z inicjatywy księdza biskupa ordynariusza odbywają się modlitwy w intencji rodzin i poczętego życia dzięki, którym kult św. Józefa kaliskiego coraz bardziej się rozwija, a nasze sanktuarium postrzegane jest jako centrum promocji rodziny. Moim pragnieniem jako kustosza i proboszcza jest, aby św. Józef był nie tylko znany, ale i kochany przez wszystkich, a nasze sanktuarium zwane „Polskim Nazaretem” stało się swoistą oazą modlitwy w obronie życia i rodziny.