In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rozmowy z Kustoszem

Wprowadzenie  do książki ks. Janusza Stańczuka "Pozwólcie przychodzić dzieciom" - pastoralne aspekty wychowania dzieci i młodzieży w pismach i działalności ks. Stanisława Piotrowskiego

Tekst: ks. prałat Jacek Plota

„Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca, jest największym skarbem, jaki dobry Bóg może dać parafii i jednym z najcenniejszych darów Bożego Miłosierdzia” /Św. Jan Maria Vianney/.

Doświadczyć i spotkać takich kapłanów w swoim życiu to szczególna łaska i wielki dar Boży. Wśród wielu kapłanów na swojej drodze życia spotkałem też  Ks. Infułata Stanisława Piotrowskiego. Z woli Opatrzności Bożej byłem Jego wikariuszem w Parafii Św. Mikołaja w Kaliszu, a później jako przyjaciel do Jego śmierci. Wtedy doświadczyłem Jego wielkiej bezpośredniości w obcowaniu z ludźmi, prostotę  serca, Jego pokorę i ubogi styl życia oraz  niezwykłą gorliwość kapłańską  i głęboką wiarę w Boga. Wiele się nauczyłem i bardzo wiele mu zawdzięczam. Każdy wierzący człowiek na pewno kiedyś w swoim życiu również spotkał takiego kapłana albo słyszał o takich kapłanach.

Rzecz w tym, że stosunkowo mało jest mówionych czy pisanych pozytywnych świadectw o takich kapłanach.  Dobro czynione przez kapłana, jak i innych wiernych, jest zazwyczaj pokorne, ukryte jest czymś oczywistym, „nie  szuka poklasku, nie unosi się pychą”.  Zło natomiast jest krzykliwe i często w mediach celowo nagłaśniane, uogólniane, oczerniające, a przez to bardzo krzywdzące  i to najczęściej duchownych w myśl zasady „uderz w pasterza, a rozproszą się owce”.

Jednym z takich wyjątkowych gorliwych i charyzmatycznych kapłanów był śp. Ks. Infułat Stanisław Piotrowski, żyjący w latach 1912 – 1998.

Na szczęście powstały już pewne opracowania, artykuły w prasie i publikacje, a wśród nich Księga pamiątkowa ku czci Ks. Stanisława Piotrowskiego zatytułowana „Służył w prostocie i miłości” /Kalisz 2003/. Jest to zbiór różnych świadectw ludzi, którzy znali Ks. Piotrowskiego i doświadczyli Jego dobroci. Są wśród nich biskupi, kapłani, osoby zakonne i ludzie świeccy.

Brakowało jednak  całościowego  oraz naukowego opracowania o życiu i posłudze Ks. Piotrowskiego, uwzględniającego bardzo bogaty dorobek pisarski Ks. Infułata.

Jesteśmy wdzięczni, że podjął się tego zadania Ks. Janusz Stańczuk z Warszawy, który napisał  i obronił pracę doktorską na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie o życiu i posłudze Ks. Infułata Piotrowskiego.

Cieszę się, że na kanwie pracy doktorskiej powstała kolejna książka, tym razem popularno-naukowa o Ks. Stanisławie Piotrowskim.

Zachęcam do przeczytania tej pozycji, można się z niej dowiedzieć, jak wielkim, oryginalnym, ciekawym, charyzmatycznym był księdzem. On wyprzedził swój czas. On już wtedy wcielał w życie nową ewangelizację, do której zachęcali nas Jan Paweł II i Benedykt XVI.

Warto dodać, że  Ks. Piotrowskiego znał i wysoce cenił Ojciec Święty Jan Paweł II, a także Biskupi Włocławscy i Pierwszy Biskup Kaliski.

Myślę, że słowa, które przesłał Bł. Jan Paweł II na ręce Ks. Prof. Stanisława Olejnika, redaktora wspomnianej wcześniej „Księgi pamiątkowej”,  są wyrazem wdzięczności autorom za trud przygotowania i wydania tych publikacji, a jednocześnie zachętą do jeszcze większego poznania tego wybitnego kapłana  „/… / Dobrze, że podjęliście się tej pracy, gdyż w obecnej dobie zaniku szacunku dla autorytetu i kapłaństwa trzeba wydobywać z cienia piękne postacie kapłanów,  którzy żyli wiarą, prawdą Ewangelii i umiłowania Chrystusa”./Jan Paweł II/.

Ks. Jacek Plota
Kustosz Sanktuarium
Św. Józefa w Kaliszu

Kalisz, 13 marca 2013r.