In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Homilia Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały wygłoszona w dniu Odpustu Opieki św. Józefa, 31 maja 2009 roku na Placu św. Józefa

bp Stanisław Napierała, 31 maja 2009 r.

Czcigodny i Drogi Księże Prałacie Jacku, Pasterzu Parafii i Kustoszu Sanktuarium św. Józefa, razem z księżmi wikariuszami, którzy wspomagają Cię w pasterskiej posłudze. Bracia Kapłani. Szanowni i Drodzy Państwo, przedstawiciele Władz Miasta Kalisza, z Panem Prezydentem i towarzyszącymi mu osobami, z Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej i Radnymi. Szanowny Panie Starosto Powiatu Kaliskiego. Szanowne Bractwo św. Józefa, Bractwo Kaliskie Strzelców Kurkowych ze sztandarem. Drodzy chórzyści, czcigodne i drogie siostry, osoby konsekrowane. Drodzy przedstawiciele rolników, ogrodników i sadowników. Drodzy pielgrzymi z Liskowa z waszym pasterzem, ks. Józefem. Drodzy pielgrzymi z Zagorzynka. Drodzy słuchacze radia diecezjalnego, Radia Rodzina. Szanowne poczty sztandarowe. Bracia i siostry, wszyscy tu zgromadzeni.

Wspomniałem na początku Mszy Świętej, że św. Józef jest Arcydziełem Ducha Świętego. Dzisiaj wspominamy uroczyście pamiątkę zesłania Ducha Świętego i właśnie tego, który jest Jego Arcydziełem. Józef Święty, Arcydzieło Ducha Świętego, tu jest czczony. Zobaczmy, jak wyczuł relację Ducha Świętego do św. Józefa artysta malarz, którego dziełem jest kaliski obraz św. Józefa. Właśnie w centrum Trójcy Osób Boskich i Trójcy Świętej Rodziny jest Duch Święty. Św. Józef na tym obrazie jest w przestrzeni osób, które ogarnia Duch Święty. I z całą pewnością w całym jego życiu, w pełnieniu niezwykłej posługi, jaką mu Bóg powierzył względem Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, św. Józef był prowadzony przez Ducha Świętego i pozwolił Duchowi się prowadzić. I inna racja, biblijna już, która wskazuje na tę szczególną relację św. Józefa do Ducha Świętego. Kiedy zjawił mu się we śnie Anioł, powiedział do niego: „Józefie, nie bój się przyjąć do siebie Maryi, Twojej małżonki. Z Ducha Świętego jest bowiem to, co się w niej poczęło.” Z Ducha Świętego! „Porodzi Syna, a Ty nazwiesz Go imieniem Jezus.” To działanie Ducha Świętego w dziele zbawienia, w którym Maryja i Józef mają z woli Bożej jedyne i niepowtarzalne miejsce, ogarnia i Maryję, i Józefa. Józef był w przestrzeni działania Ducha Świętego. Duch Święty w nim działał, prowadził go do świętości, rzeźbił go i dzisiaj wielbimy Ducha Świętego tu, gdy czcimy św. Józefa, Arcydzieło Ducha Świętego.

Bracia i siostry. Inny jednak temat będzie rozważania, a nasuwa go perspektywa X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego, który odbędzie się tu, w Kaliszu w dniach od 27 IX do 4 X. Będzie to wielkie wydarzenie o charakterze naukowym i duszpasterskim. Na przełomie września i października do Kalisza przybędą z całego świata wybitni teologowie, józefolodzy, znawcy tematyki św. Józefa. Myślą wiodącą i zarazem hasłem Kongresu będą słowa: „Święty Józef - Patron na nasze czasy.” Te słowa zostały zaczerpnięte z Adhortacji Jana Pawła II „Redempotoris Custos”. W wymienionym dokumencie Jan Paweł II nazywa św. Józefa Patronem na nowe czasy. A są to nasze czasy. Nasuwa się zaraz pytanie, jak może być patronem na nasze czasy ktoś, kto żył dwa tysiące lat temu. Czasy, w których żył św. Józef, to zupełnie inne czasy, nie te, w których żyjemy my, ludzie XXI wieku. A jednak Ojciec Święty widział racje i powody, dla których nazwał go „Patronem na nowe czasy.”

Źródeł tych racji należy szukać z jednej strony w tym, co teologa nazywa ekonomią zbawienia a z drugiej strony w zjawiskach i przeobrażeniach, jakie zachodzą w naszych czasach. Są to zjawiska, które podważają sprawy o kluczowym znaczeniu w ekonomii zbawienia. Chodzi mianowicie o życie i o rodzinę. Życie ludzkie i rodzina stanowią fundamenty ludzkości w ekonomii zbawienia. Uderzenie w życie człowieka i w rodzinę jest uderzeniem w same fundamenty ludzkości. Przedmiotem przecież ekonomii zbawienia jest uderzenie ostatecznie w Boga i jego zbawczy plan dotyczący wszystkich ludzi. W naszych czasach zagrożone jest życie ludzkie, czyli człowiek jest zagrożony, przez to że odmawia się człowiekowi prawa do życia w początkowym etapie jego istnienia. Św. Józef obronił życie Jezusa przed okrutnym Herodem i otoczył je opieką. Przypomniał to Jan Paweł II dwanaście lat temu: „Józef z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje w tej chwili przed nami jako wielki rzecznik sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy więc na tym miejscu polecić Bożej Opatrzności i świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nie narodzonych, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.”

W naszych czasach jest też zagrożona, i to na różne sposoby, rodzina. Jest zagrożona brakiem wystarczających warunków materialnych. Jest zagrożona przeciążeniem pracą kobiety, matki rodziny. Jest zagrożona lękiem przed utratą pracy przez kobietę z powodu pojawienia się jej w stanie błogosławionym. Jest zagrożona wyśmiewaniem, lekceważeniem, upokarzaniem rodzin wielodzietnych. Jest zagrożona zrównywaniem jej z pseudozwiązkami osoób tej samem płci, dwóch panów, dwie panie... Jest zagrożona z racji dalekich wędrówek za pracą połączonych z długą rozłąką małżonków i dzieci. Jest zagrożona przez alkoholizm, bezrobocie, bezdomność. Ileż jeszcze wymienić można przyczyn zagrożenia rodziny w naszych czasach. Może dlatego Jan Paweł II wołał do zgromadzonych tłumów w Kaliszu: „Ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina.”

Św. Józef z woli Bożej jest głową Najświętszej Rodziny. Najświętsza Rodzina objawia i na nowo potwierdza plan Boga względem człowieka. W zamyśle Boga Stwórcy rodzina jest wspólnotą osób opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Czyniąc Józefa głową Najświętszej Rodziny, Bóg Stwórca powierzył Jemu każdą rodzinę. W tym tkwi najgłębsze zawierzenia rodzin św. Józefowi, jakiego dokonał dwanaście lat temu w Kaliszu Jan Paweł II.

W czasie Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego jego uczestnicy będą prowadzeni do św. Józefa, Patrona na nasze czasy. W tej mierze kościół diecezji kaliskiej, a nawet kościół w naszej Ojczyźnie, zwrócą się do św. Józefa, Patrona naszych czasów. Zwrócą się do Niego jako do Podpory Rodzin, zwłaszcza tych, które dotknięte są różnymi kryzysami. Ufamy, ze św. Józef, Postrach duchów piekielnych, zwycięży podstępne, iście szatańskie działania, które jawnie lub ukrycie uderzają w rodzinę, aby ją niszczyć rzekomo pod pozorem szukania nowego jej modelu. Modelu jakoś nowego nie widać, natomiast to, co widzimy, to jest wynaturzenie i równie ufamy, że św. Józef, obrońca życia, sprawi, iż będzie rosła liczba ludzi światłych mądrych i uczciwych, którzy będą mieli odwagę stanąć ponad szykiem, ponad krzykliwym nihilistycznym liberalizmem, by dojrzeć człowieka we wszystkich etapach jego istnienia i rozwoju oraz zapewnić mu prawo do życia.

Diecezji Kaliskiej przypadła zaszczytna rola organizatora i gospodarza X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego. Ośmielam się powtórzyć przekonanie, które wyjawiłem podczas innego zgromadzenia, ze Opatrzność chciała, aby tu w Kaliszu, gdzie mieści się sławne Sanktuarium Świętego Patriarchy, on, Józef, ukazany został Polsce i światu jako Patron na nasze czasy. Świadomość tego napawa nas z jednej strony dumą i radością a z drugiej budzi poczucie odpowiedzialności za wielkie dzieło, jakie nam zostało powierzone. Już teraz gorąco proszę wszystkich, którzy czczą i kochają św. Józefa, proszę was tu wszystkich obecnych, bracia i siostry, o modlitwę i intencji Kongresu oraz o zaangażowanie się w jego pomyślny przebieg.

Józefie Święty, Arcydzieło Ducha Świętego, Dziewiczy Małżonku Maryi, Opiekunie Zbawiciela, Głowo Świętej Rodziny, Patronie nasz, weź w opiekę diecezję kaliską, weź w opiekę jej stolicę, miasto Twoje, Kalisz, weź w opiekę nasze rodziny, weź w opiekę, Józefie, każde poczęte życie, weź w opiekę naszą Ojczyznę. Amen.