In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

O moratorium dla aborcji

Apel Biskupa Kaliskiego
z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

bp Stanisław Napierała, 7 lutego 2008 r.

W grudniu ubiegłego roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęła - moratorium na karę śmierci. Moratorium, czyli nie poddawanie egzekucji przestępców, skazanych wyrokiem sądu na śmierć. To krok w dobrym kierunku. Życie ludzkie, również przestępcy, od Boga pochodzi i tylko Bóg ma prawo je człowiekowi zabrać.

Moratorium na karę śmierci byłoby niepełne, a nawet fałszowałoby rzeczywistość, gdyby go nie rozszerzyć na wyroki śmierci, wykonywane na najbardziej niewinnych i bezbronnych ludziach w wyniku aborcji.

Słusznie więc natychmiast zgłoszono do Organizacji Narodów Zjednoczonych wniosek o Moratorium dla aborcji. Ideę takiego moratorium poparły tysiące ludzi. Przyłączyła się do niej Stolica Apostolska z oryginalną inicjatywą. Otóż Kardynał Alfonso López Trujillo, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny, postanowił spotkać się z przywódcami państw na świecie, aby ich przekonać do moratorium dla aborcji. Zapewne w swoim czasie przybędzie również do Polski.

W Kaliskim Sanktuarium św. Józefa, gdzie zgromadzamy się na modlitwie w intencji rodzin oraz życia nienarodzonych, przyłączamy się do działań Stolicy Apostolskiej na rzecz moratorium dla aborcji i za wstawiennictwem św. Józefa, obrońcy życia, modlimy się o pomyślne doprowadzenie do skutku tej ważnej dla człowieka i dla świata inicjatywy.

Jest to inicjatywa skierowana do ludzi dobrej woli. Za nich, chociaż ich nie znamy, będziemy modlić się o światło i odwagę otwarcia się na prawdę. Będziemy w szczególny sposób modlić się za naszych braci i siostry - Polaków, którym powierzono władzę stanowienia prawa i rządzenia Państwem, aby tym razem nie zawahali się stanąć na wysokości swego zadania i naprawili haniebny błąd z ubiegłego roku. Na to świadectwo, czekają miliony ludzi w Europie i na świecie; świadectwo z Kraju Wielkiego Jana Pawła II, który tyle razy w dobitny sposób mówił o złu, zamkniętym w aborcji.