In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Ataki liberalizmu na kościół,
na Radio Maryja, na naród

Słowo Biskupa Kaliskiego po Mszy św. w Bazylice św. Józefa w Kaliszu

bp Stanisław Napierała, 3 stycznia 2008 r.

Daje o sobie znać liberalizm. To chyba ten rodzaj, który Jan Paweł II nazwał „liberalizmem hałaśliwym”. Liberalizm chce budować nowy świat; świat oparty wyłącznie na wierze w postęp materialny. Przeszkodą jest mu Bóg i moralność, której źródłem są Boże przykazania oraz prawo tkwiące w naturze ludzkiej.

Liberalizm, również w naszej Ojczyźnie, przypuszcza atak na religię, zwłaszcza zaś na Kościół Katolicki. Nie ma prawie tygodnia, w którym nie atakowano by kogoś z osób duchownych. Czyni się to w sposób wyrafinowany, podobny do tego, jakim posłużył się ów pan, o którym mówi Ewangelia w okresie Bożego Narodzenia, żywiąc niecne zamiary wobec Boskiego Niemowlęcia. Herod udawał zatroskanego o Nie i usiłował siebie uwiarygodnić, gdy Mędrcom ze Wschodu mówił: Podążajcie do Betlejem i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i złożyć mu pokłon (por. Mt 2,8).

Wśród dziesiątków tysięcy osób duchownych, ofiarnie służących Bogu i ludziom, znajdą się pojedyncze przypadki słabości i upadków. Z tego powodu należy boleć, współczuć upadłym i za nich się modlić. Tymczasem media liberalne wychwytują je, nagłaśniają i uogólniają. Po co? Aby u odbiorców wzbudzić nieufność do wszystkich duchownych i podważyć autorytet Kościoła.

Liberalizm lubi posługiwać się metodą publicznych dyskusji na takie tematy, jak: aborcja, eutanazja, małżeństwa jednopłciowe z prawem adoptowania dzieci. Teraz czyni się przymiarki, by dyskusji poddać zapłodnienie poza ustrojem ludzkim, in vitro. Wszystko po to, by powoli oswajać ludzi z rozmaitymi wynaturzeniami i dewiacjami i potem je legalizować.

W kontekście podstępnej walki z Kościołem trzeba widzieć też ataki na Radio Maryja. Wydawało się, że zostawią to Radio wreszcie w spokoju. Ateistyczny liberalizm nie potrafi jednak znieść katolickiego głosu w życiu publicznym. Nie potrafi znieść głosu, który ciągle przypomina, że jest Bóg, który przypomina, że moralność obowiązuje również w polityce; który zło nazywa złem, obłudę obłudą, niesprawiedliwość, niesprawiedliwością; głos, który ma odwagę bronić Kościół i osoby duchowne; głos, który napomina, by w pertraktacjach z obcymi nie pomniejszać wolności i niepodległości narodu i państwa, gdyż są one wartościami nadrzędnymi, tak drogo okupionymi przez przodków.

Wojujący liberalizm przypuszcza ataki na Radio Maryja i oczywiście na jego Założyciela - Ojca Tadeusza, wbrew głoszonym przez siebie tezom o demokracji, o pluralizmie, o tolerancji, o wolności słowa.

Ataki na Kościół, ze szczególną zaś nienawiścią ataki na Radio Maryja i jego Dyrektora, są atakami pośrednio wymierzonymi również w Naród polski. Ci sami bowiem ludzie są równocześnie członkami Kościoła i członkami Narodu, są obywatelami tego samego Państwa. Uderzanie w Radio Maryja jest uderzaniem w miliony Polaków.

Polacy - prawdziwi Polacy - są zainteresowani tym, by nikt z wewnątrz czy zewnątrz - nie usiłował ich skłócać ze sobą. Oni chcą w pokoju budować wspólne dobro Ojczyzny, bo wiedzą, że czas obecny, kiedy cieszymy się wolnością, jest ku temu najbardziej odpowiedni.

Dosyć więc wszczynania napięć i kłótni! Dosyć ataków na Kościół, na osoby duchowne, na Radio Maryja, na ludzi wierzących! Czas zabrać się do pracy! Trzeba Polskę budować. I niech w tym nikt Polakom nie przeszkadza.