In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Żywa wiara, bezgraniczna miłość, pełnienie woli bożej - charyzmat bł. Angeli Truszkowskiej

Słowo w 150-lecie istnienia zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Bazylika św. Józefa

bp Stanisław Napierała, 12 listopada 2005 r.

I

Siostry Felicjanki licznie zgromadzone, w tej świątyni! Radujmy się! A jest, czym się radować. Świętujemy - 150 lat waszego istnienia w Kościele i w świecie. Ten Jubileusz jest wydarzeniem w życiu Kościoła.

Zgromadzenie wasze ma swoje ostateczne źródło w Bogu. Bez odniesienia do Boga nie istniałybyście przez te 150 lat. Widzimy w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek dar Boga dla Kościoła i dla świata. Tyle dobra dokonał Bóg, posługując się waszym Zgromadzeniem! Widzimy setki, czy nawet tysiące domów, ośrodków, placówek, jakie prowadziły i prowadzą Siostry Felicjanki na świecie. Widzimy dzieci, ludzi starszych, samotnych, opuszczonych, dotkniętych chorobą, ogarniętych waszą opieką. A ilu jest zbawionych dzięki Felicjankom?

Jest was aktualnie około 2 tysięcy w jedenastu krajach, na różnych kontynentach: w Europie, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej. Nie wiem, czy najwięcej jest was w Polsce. My, Polacy, znamy Zgromadzenie Sióstr Felicjanek poprzez ich działalność w naszej Ojczyźnie.

Zapewne trzeba by dzisiaj wypowiedzieć wiele słów pochwał, uznania, wdzięczności, szacunku pod adresem waszego Zgromadzenia. Idąc jednak za myślą Apostoła, który w drugim czytaniu mówi: „Ten, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi. Nie ten jest, bowiem wypróbowany, kto się sam przechwala, lecz ten, kogo uznaje Pan”, rezygnujemy z wypowiadania ludzkich ocen. Macie prawo, macie tytuł, ażeby chlubić się w Panu Jubileuszem 150 lat. On, Pan jest pierwszym, a wy jesteście Jego narzędziami, bardziej lub mniej podatnymi. Wspaniałe jest wasze współdziałanie z Bogiem i Boga z wami. Więc Drogie Siostry, macie prawo chlubić się w Panu.

II

Teraz trzeba spojrzeć na charyzmat, waszego Zgromadzenia. Jest to charyzmat waszej Matki Założycielki, błogosławionej Angeli Truszkowskiej. Charyzmat ten został wymieniony w modlitwie, którą co dopiero zanieśliśmy do Boga. Został on mniej więcej określony jako: żywa wiara, bezgraniczna miłość i pełnienie woli Bożej.

Najpierw spójrzmy na wasz charyzmat jako pełnienie woli Bożej. Bł. Angela Truszkowska otrzymała łaskę, żeby skupić się na woli Bożej, żeby uczyć się ją poznawać i pełnić. Pełnić bez zastrzeżeń. Żeby wola Boża stawała się jej wolą. Żeby dokonała się identyfikacja powołania do świętości i pełnienia woli Bożej. Nieraz pojawiają się ludzie szlachetni, którzy pragną dobra i chcą, żeby ich pragnienia się realizowały, ale dzieje się inaczej. I bywa, że szlachetni ci ludzie mają poczucie zawodu, nawet żal do Boga. Przecież chcieli dokonać dobra, cali się w nie zaangażowali, a dobro się nie dokonało. Czemu? Ponieważ ostatecznie chcieli, by spełniła się ich wola, a nie wola Boża. Bóg jest zawsze większy. Większy niż człowiek, niż jego myśli, niż jego najszlachetniejsze pragnienia. Bóg jest zawsze większy.

Człowiek nie jest zdolny zrozumieć i pojąć Boga. Powinien jednak pełnić Jego wolę. Powinien zawierzyć Bogu jak dziecko zawierza rodzicowi. Matka Angela starała się zawierzyć Bogu i pełnić Jego wolę, chociaż nie zawsze ją rozumiała. Taką była jej wiara. Bóg był na pierwszym miejscu. Ona całkowicie z Nim się jednoczyła przez pełnienie Jego woli.

III

Rozpocząłem Drogie Siostry, przypatrywać się charyzmatowi Sióstr Felicjanek poprzez wolę Bożą. Ktoś mógłby zapytać, czemu nie rozpocząłem od miłości? Przecież miłość jest największa. Poniekąd rozpocząłem od miłości. Wyrazem bowiem miłości Matki Angeli do Boga było pełnienie Jego woli. Miłość była motywem, dla którego Matka Angela wolę Bożą stawiała na pierwszym miejscu i uczyła Was, abyście Bożą wolę pełniły. Miłość i wola Boża stały się u Matki Angeli czymś jednym. Dlatego wola Boża nie była dla niej ciężarem. Była przejawem jej miłości. Oto mądrość świętych panien, o których słyszymy w Ewangelii. Oto mądrość Matki Angeli; mądrość, która jest darem Ducha Świętego.

IV

Trzecie spojrzenie na wasz Jubileusz, Drogie Siostry, prowadzi do źródła. Źródłem jest Bóg. Źródłem jest wasza Matka Założycielka, Błogosławiona Angela. Trzeba wrócić do źródła, żeby w jego świetle zobaczyć wasz charyzmat i zapytać, czy jesteście mu wierne? Przez 150 lat musiałyście się rozwijać, musiało być też pewne dostosowywanie się do czasu, do warunków, do sposobu myślenia ludzi, do tego, co szło nowe. Musiał być rozwój i musiało być dostosowywanie się. W tym wszystkim jednak trzeba było być wiernym charyzmatowi. Trzeba więc, abyście dzisiaj przyjrzały się waszemu pełnieniu woli Bożej, jako bezgranicznej miłości Boga i człowieka. Trzeba, abyście przyjrzały się również waszej wierze. Wszystkim grozi bowiem niebezpieczeństwo zeświecczenia.

Zeświecczenie idzie od duchownych, a nie od świeckich. Wy Siostry, jesteście w przedziale osób duchownych. I dlatego winniście przyjrzeć się wierze waszej. Czy jest ona żywa? Czy czasem nie jest opleciona poglądami, które może po ludzku wyglądają na mądre i nowoczesne, ale skupiają was na tym tylko, co ziemskie. Jest dzisiaj trend, ażeby Ewangelię zamykać w kategoriach czysto ziemskich.

V

Życzę wam, Drogie Siostry Felicjanki, abyście były mądre, jak te panny ewangeliczne. Panny mądre czuwają i zawsze są gotowe. Potrafią prowadzić mądry dialog z innymi. Wskazują na Boga, który przychodzi. Bądźcie mądre, ażebyście wszystkie weszły na gody Baranka. Ażebyście mogły radować się radością, o której mówi Św. Jan w Apokalipsie.