In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Jubileusz ku czci św. Józefa
z racji 200-lecia papieskiej koronacji kaliskiego obrazu

bp Stanisław Napierała, 15 kwietnia 1996 r.

„Idźcie do Józefa” Drodzy Diecezjanie !

Dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkanocy, zwana niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitw o Powołania duchowne, kapłańskie i zakonne. Będziemy modlić się za naszych kleryków, którzy przygotowują się do kapłaństwa, za diakonów, którzy 23 maja otrzymają święcenia kapłańskie, za tych wreszcie, którzy spośród tegorocznych maturzystów, idąc za głosem powołania, zgłoszą się do Seminarium Duchownego. Gorąco dziękuję Wam, Drodzy Diecezjanie, za różnorodną pomoc, duchową i materialną, na rzecz kształcenia naszych alumnów i budowy Seminarium. W niedługim czasie w osobnym słowie przedstawię Wam całokształt spraw związanych z kształceniem kleryków i stanem zaawansowania prac przy budowie Seminarium.

W dzisiejszą natomiast niedzielę pragnę raz jeszcze skierować uwagę na postać św. Józefa. W naszej bowiem Diecezji dzisiejsza niedziela ukazuje go w szczególniejszy sposób.

W Sanktuarium Kaliskim jest ona uroczyście obchodzona, jako niedziela Opieki św. Józefa, z udziałem pielgrzymów z okolicznych parafii. Jest także dniem, w którym św. Józef w kopii Obrazu Najświętszej Rodziny, dobrze znanego diecezjanom, rozpocznie ostatni etap, trwających już trzy lata nawiedzin naszych parafii. Tym razem będą to parafie dekanatu Ołobockiego oraz dekanatów Kaliskich.

Z tych racji wydała się dniem odpowiednim, by w nim ogłosić, zapowiedziany już wcześniej, Jubileusz z racji dwusetnej rocznicy papieskiej koronacji św. Józefa w kaliskim wizerunku Najświętszej Rodziny. Zatem czas od 15 maja 1996 roku do 14 maja 1997 roku ogłaszam w diecezji Kaliskiej Jubileuszem ku czci św. Józefa Kaliskiego.

1. Jubileusz to czas łaski od Pana

Św. Józef obok Maryi zajmuje szczególne miejsce w dziele zbawienia. Maryja jest Matką Zbawiciela świata. Natomiast świętemu Józefowi, małżonkowi Maryi Dziewicy, Bóg powierzył ojcowską opiekę nad Zbawicielem. Do tej roli go też wyposażył i uzdolnił. W ten sposób dzięki Józefowi Zbawiciel pojawił się w rodzinie: w rodzinie się narodził, w niej wzrastał, wychowywał się, dojrzewał, przygotowywał się do paschalnego dzieła Zbawienia.

Ta niezwykła więź z Jezusem Chrystusem wynosi św. Józefa i zarazem czyni go szczególnym Orędownikiem naszym u Zbawiciela świata. Czy Jezus Zbawiciel odmówi św. Józefowi, gdy on wstawia się za nami? Idźmy więc do św. Józefa! Idźmy z naszymi problemami i kłopotami! Niech do Józefa idą wszyscy w roku Jego Jubileuszu, zwłaszcza zaś mężowie i ojcowie! Niech idą rodziny! Niech idą parafie!

2. Jubileusz to czas uwielbienia i dziękczynienia

Św. Józef jest arcydziełem Bożym. Bóg go wybrał i ukształtował. Obdarzył go łaską, uczynił „mężem sprawiedliwym” i wzorem wiary dla swojego ludu. Wielkie rzeczy uczynił mu Pan. Wielki jest Józef w swej świętości, pierwszy po Maryi. Jest wielki w tajemnicy Jezusa Zbawiciela i Kościoła. Dlatego Jubileusz powinien stać się czasem uwielbienia Boga Trójjedynego w św. Józefie i czasem dziękczynienia za św. Józefa, którego, jako diecezja, radujemy się mieć za Patrona.

Niech rośnie chwała Boża przez pomnażanie czci św. Józefa!

Dzięki nawiedzeniu kopii Obrazu św. Józefa kaliskiego wzrosła cześć św. Józefa w naszej diecezji. Św. Józef stał się bardziej obecny w życiu osobistym ludzi, w rodzinach, we wspólnotach zakonnych, w parafiach.

Niech duszpasterze z wiernymi zastanowią się, co zrobić, aby w roku Jubileuszowym cześć św. Józefa pomnożyć. Niech każda parafia przybędzie w osobnej pielgrzymce do kaliskiego Sanktuarium św. Józefa, najlepiej w łączności z rocznicą nawiedzenia u siebie Obrazu-znaku.

Niech Bazylika kaliska przygotuje się jak najstaranniej na przyjęcie pielgrzymów, by czuli się w niej prawdziwie w domu Józefa, cieśli z Nazaretu, w klimacie ciepła Świętej Rodziny i obecności Boga! Niech będą w niej otwarte drzwi konfesjonałów, by obficie wylała się łaska pojednania i pokoju, wyjednywana przez Opiekuna Zbawiciela!

W związku z Jubileuszem i zwiększonym ruchem pielgrzymów wraca na nowo potrzeba domu pielgrzyma w bliskości kaliskiego Sanktuarium. Co zrobić, aby taki dom mógł być wzniesiony? Pytanie to kieruję do wszystkich czcicieli św. Józefa.

3. Ku Jubileuszowi Zbawiciela świata

Jubileusz ku czci św. Józefa kaliskiego umieszczamy w perspektywie dziejów zbawienia. Widzimy w nim fragment przygotowania naszej diecezji do wielkiego Jubileuszu Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata, który będziemy przeżywać z całym Kościołem w roku dwutysięcznym. W przygotowaniu tym trwać będziemy głęboko zespoleni z Maryją, Matką Zbawiciela, i Jej małżonkiem, św. Józefem, Opiekunem Zbawiciela.

Bracia i Siostry!

W Ewangelii dzisiejszej niedzieli Jezus Chrystus Zbawiciel świata staje przed nami, jako dobry pasterz, który prowadzi swoje owce na żyzne pastwiska i broni je przed złem, aby „owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10). Wiemy, że Pan Jezus mówi tu o życiu Bożym, do którego jesteśmy powołani i którego mamy się stać uczestnikami przez łaskę i dobre czyny. To Boże życie jest naszym zbawieniem.

Niech Jubileusz, czas łaski od Pana, stanie się dla wszystkich sposobnym czasem zbawienia! Niech to wyjedna św. Józef swoim orędownictwem! Na ten sposobny czas łaski i zbawienia z serca wszystkim błogosławię.