In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Macie predyspozycje, aby być dobrymi ewangelizatorami europy

Słowo Biskupa Kaliskiego do seminarzystów - uczestników XX Europejskiego Turnieju Piłki Nożnej Seminariów Duchownych w Kaliszu, wygłoszone w Sanktuarium św. Józefa kaliskiego

bp Stanisław Napierała, 25 kwietnia 2004 r.

1. Powszechność Kościoła

Ewangelia, co dopiero usłyszana, brzmi wyjątkowo doniośle w naszym zgromadzeniu. Ten cudowny połów ryb, a potem niezwykły dialog Jezusa z Piotrem - to przebłysk zapowiedzi powszechności Kościoła. Wszystkie narody będą do niego powołane, wszystkie będą gromadzić się wokół Piotra.

Czyż tego jakoś nie doświadczamy tu, na tym miejscu, gdzie przed siedmiu laty stanął Piotr naszych dni - Ojciec Święty Jan Paweł II i modlił się z młodym Kościołem Diecezji Kaliskiej?

Sprawujemy tę Eucharystię zgromadzeni z różnych stron świata. Są tu klerycy - seminarzyści: z Białorusi, Słowenii, z Włoch, z Irlandii, z Francji, z Hiszpanii, z Ukrainy; są klerycy z Brazylii, z Hondurasu, z Ekwadoru, z Kolumbii, z Konga. Oczywiście, są tu najliczniej Polacy. Wszystkich gorąco witam i pozdrawiam.

2. W Domu Józefa

Jesteśmy w Domu Józefa, dziewiczego małżonka Maryi, Opiekuna naszego Zbawiciela. Dom Józefa - tak zwykliśmy nazywać to Sanktuarium, które ma szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu polskiego. Jest tu skarb: Obraz słynący łaskami, przedstawiający Świętą Rodzinę. Obraz ten ludzie nazywają Świętym Józefem Kaliskim. Tutaj ciągle przybywają pielgrzymi, by upraszać sobie pomoc i orędownictwo św. Patriarchy. Tutaj od roku 1945 przybywają w dniu 29 kwietnia z dziękczynieniem kapłani, byli więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau, którzy są przekonani, że dzięki wstawiennictwu św. Józefa Kaliskiego odzyskali wolność.

Św. Józefowi w kaliskim obrazie Papież Jan XXIII ofiarował pierścień i Mu zawierzył dzieło Soboru Watykańskiego II.

Św. Józef ukochany Patron, przyzywany tak często przez kapłanów, jak też przez tych, którzy do kapłaństwa się sposobią, jest tu pośród nas.

3. Radosne orędzie dla Europy

W drugim czytaniu słyszeliśmy słowo z Apokalipsy, fragment księgi, którą Ojciec Święty Jan Paweł II uczynił przewodnikiem w głoszeniu w Europie Ewangelii nadziei. Myślę o adhortacji Ecclesia in Europa. Apokalipsa - pisze Ojciec Święty - zawiera słowo skierowane do wspólnot chrześcijańskich, aby umiały interpretować i przeżywać swój udział w historii, z wynikającymi z tego pytaniami i troskami, w świetle ostatecznego zwycięstwa Baranka złożonego w ofierze i zmartwychwstałego. Jednocześnie jest to słowo, które zobowiązuje, by żyć odrzucając stale powracającą pokusę budowania miasta ludzi bez Boga, czy wprost przeciw Niemu. Gdyby do tego doszło, ludzka społeczność wcześniej czy później doznałaby ostatecznej klęski (EE, 1).

4. Nasze powołanie

Słyszeliśmy w Ewangelii słowa odnoszące się do posługi Piotra. On reprezentuje w Kościele i dla Kościoła zmartwychwstałego Pana, który oddał życie za owce, był umarły, ale teraz żyje. Piotr, vicarius amoris Christi, miłości, jaką Jezus umiłował swoją Oblubienicę - Kościół. Słowa Piotrze, czy kochasz mnie... możemy odnieść także każdy do siebie samego. Dopiero, gdy mamy relację miłości do Chrystusa, gdy doświadczamy darmowości Jego zbawienia z jednej strony, a z drugiej strony doświadczamy jak zawodzi ludzkie mniemanie o sobie, gdy Jezus naprawdę jest naszą Paschą, wówczas możemy paść Jego owce i nie możemy nie głosić Ewangelii.

Europa potrzebuje wiarygodnych ewangelizatorów, w których życiu, zjednoczonym z krzyżem i zmartwychwstaniem Chrystusa, zajaśnieje piękno Ewangelii (EE, 49) - pisze Jan Paweł II. Kościele w Europie - kontynuuje Papież - czeka cię zadanie nowej ewangelizacji! Umiej odnaleźć entuzjazm głoszenia. Posłuchaj jako skierowanego do ciebie dzisiaj, na początku trzeciego tysiąclecia, błagania, które zabrzmiało już na progu pierwszego tysiąclecia, kiedy Pawłowi ukazał się w widzeniu pewien Macedończyk i prosił go: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam! (Dz 16,9). Choć nie wyrażone czy nawet tłumione, to właśnie jest najgłębsze i najprawdziwsze wołanie, jakie płynie z serc dzisiejszych Europejczyków, spragnionych nadziei, która nie zawodzi. Niech zatem głoszenie Jezusa, które jest Ewangelią nadziei, będzie twą chlubą i racją twego istnienia. Z odnowionym zapałem żyj dalej tym samym duchem misyjnym, który przez dwadzieścia wieków, począwszy od przepowiadania apostołów Piotra i Pawła, ożywiał tak licznych świadków, autentycznych ewangelizatorów kontynentu europejskiego (EE, 45).

Zapał, entuzjazm - to są cechy sportowców. Wielu z was przemierzyło tysiące kilometrów, żeby przybyć na turniej do Kalisza... macie więc predyspozycje, aby być dobrymi ewangelizatorami.

5. Idźcie do Józefa, pod którego czułą opieką rósł Jezus - chleb życia wiecznego.

On, Józef, Cieśla z Nazaretu, jak mówi pieśń, pielęgnował Go w ziarnie, by nakarmił ludzki ród. On, pierwszy, posłuszny woli Boga, zaniósł Go do Egiptu, miejsca symbolu udręki i niewoli. Idźcie do Józefa - Wychowawcy Syna Bożego i uczcie się w Jego szkole.