In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Słowo pasterskie o ustanowieniu Święta Miłosierdzia Bożego w Diecezji Kaliskiej oraz o uroczystościach ogólnopolskich w Sanktuarium Świętego Józefa

bp Stanisław Napierała, 28 marca 1995 r.

Drodzy Diecezjanie!

I

Z wielką radością oznajmiam Wam o dokumencie, którym mocą uprawnień, jakie Biskupowi daje prawo kościelne, ustanawiam w Diecezji Kaliskiej drugą Niedzielę Wielkanocną: ŚWIĘTEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

1. Przez cały Wielki Post przygotowywaliśmy się do ustanowienia Święta. Kazania pasyjne, rekolekcje, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, modlitewne wołanie: „Jezu, ufam Tobie” i przede wszystkim ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia ze swoją Liturgią, uobecniały nam Jezusa Chrystusa - Jego Mękę, Śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie.

Jezus cierpiał i umarł, jako jedyny, który nie musiał ani cierpieć, ani umrzeć. Umarł, ponieważ sam chciał. Sam dopuścił mękę i śmierć do Siebie, Sam z własnej woli je przyjął. Uczynił to dla nas. Chciał nas w ten sposób wyzwolić ze zła, jakie kryje się w grzechu.

To zło sprowadza się do śmierci ciała i duszy. Jest to śmierć, która oznacza wieczne potępienie.

Chrystus przyjął naszą śmierć, aby ją pokonać. 1 pokonał ją przez swoje zmartwychwstanie. Zmartwychwstając, Chrystus przywrócił życie Sobie samemu i wszystkim ludziom. W zmartwychwstaniu Jezusa każdy człowiek ma przywrócone życie duszy, czyli „ma znów przystęp do owej pełni życia i świętości, jaka jest w Bogu” /Jan Paweł II, Dives in misericordia/. Ma przywrócone również życie ciała, nie zaraz jednak, lecz dopiero „na końcu świata”, w chwili powszechnego Zmartwychwstania.

2. Druga Niedziela Wielkanocna wskazuje na źródło wielkiego dzieła, jakie Chrystus Zmartwychwstały podjął dla człowieka. Tym źródłem jest Miłość Boga. „Tak Bóg umiłował świat...” /J 3,16/. Tego, który był bez grzechu, „uczynił dla nas grzechem” /2 Kor 5,21/. W Chrystusie Bóg wymierzył sprawiedliwość grzechowi za cenę Jego ofiary, Jego posłuszeństwa „aż do śmierci” /por. Jan Paweł II, Dives in misericordia/. Jest to Miłość potężniejsza niż śmierć, potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat; „Miłość, która dźwiga człowieka z najgłębszych upadków i wyzwala z największych zagrożeń”.

W Święto Miłosierdzia uwielbiajmy Miłość, przebaczającą, cierpliwą! Na wieki będziemy wysławiać Miłosierdzie Boże! Przystąpmy też z ufnością do Zmartwychwstałego Jezusa, Pana i Boga naszego, aby dostąpić Miłosierdzia, to jest odpuszczenia i win i kar. Każdy dostąpi Miłosierdzia, jeśli Jezusowi otworzy drzwi swojego serca i Go przyjmie, zwłaszcza w Komunii Świętej, oraz okaże Mu miłosierdzie, w człowieku biednym i potrzebującym w myśl słów: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” /Mt 25,40/.

II

Siostry i Bracia!

Czas przynagla, aby razem ze Świętem Miłosierdzia oznajmić Wam inne jeszcze wydarzenie, a właściwie aż trzy wydarzenia, które będą miały miejsce w naszej Diecezji, w sobotę 29 kwietnia, bieżącego roku. Będą nimi

  • Ogólnopolskie dziękczynienie za pokój w pięćdziesiątą rocznicę zakończenia wojny światowej
  • Pięćdziesiąta rocznica uwolnienia Kapłanów byłych Więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau
  • Ogólnopolska Sesja drugiego Synodu Plenarnego.

W maju minie pięćdziesiąt lat, od ustania działań wojennych, które objęły niemal cały świat i trwały prawie sześć lat. Pochłonęły miliony ludzi, pozostały zgliszcza, ruiny, zapisały się koszmarem obozami śmierci, bestialstwem. Nastał wreszcie pokój przez wszystkich oczekiwany, który trwa już pięćdziesiąt lat. W latach tych nie brakło wprawdzie krzywd, ucisku, napięć, jednak uniknięto największego nieszczęścia i zła, jakim jest wojna. Przede wszystkim zaś usunięto nieludzki system totalitarny, którego likwidacja wydawała się niemożliwa bez wojny nuklearnej i przywrócono wolność. Są to osiągnięcia niezwykłe, po ludzku niewytłumaczalne, są darem i łaską, za które trzeba Bogu miłosiernemu dziękować.

Konferencja Episkopatu Polski zadecydowała, aby miejscem ogólnopolskiego dziękczynienia stało się Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Wybrano dzień 29 kwietnia, pięćdziesiątą rocznicę wyzwolenia kapłanów za wstawiennictwem św. Józefa Kaliskiego z Obozu koncentracyjnego w Dachau. Co roku ci kapłani - jest ich coraz mniej - przybywają w pielgrzymce do Kalisza i dziękują za ocalenie św. Józefowi, któremu powierzyli się, skoro dowiedzieli się, że Obóz w Dachau miał być zlikwidowany. W tym roku będą dziękować razem z księżmi biskupami nie tylko za ocalenie, lecz także za pokój.

W ogólnopolskiej uroczystości kaliskiej udział weźmie kilkudziesięciu biskupów, wśród nich Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, Kardynał Franciszek Macharski, Metropolita Krakowski, Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Wezmą niej udział także kapłani oraz siostry zakonne Diecezji Kaliskiej. Powinni wziąć w niej udział wierni z całej naszej Diecezji.

Bardzo proszę, aby z każdej parafii przybyła kilkuosobowa delegacja, możliwie ze swoim duszpasterzem. Większe parafie niech zorganizują autokarowe pielgrzymki do Sanktuarium Świętego Józefa. Niech w ich organizowanie zaangażują się parafialne rady duszpa-stersko-synodalne, czując się zaszczycone i wyróżnione faktem, że pierwsza ogólnopolska sesja drugiego Synodu Plenarnego poza Warszawą odbędzie się w stolicy Diecezji Kaliskiej.

Drodzy Diecezjanie!

Niech te wydarzenia pomnożą naszą radość ze Święta Miłosierdzia Bożego! „Niech to Święto stanie się ucieczką i schronieniem dla wszystkich, szczególnie dla grzeszników!” /Błogosławiona Siostra Faustyna/.