In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Dar i skarb

Kazanie wygłoszone przez Biskupa Kaliskiego podczas wprowadzenia Księdza Kanonika Jacka Ploty w urząd proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP i kustosza Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

bp Stanisław Napierała, 7 października 2001 r.

Czcigodny i drogi Księże kanoniku Jacku, nowy pasterzu parafii Wniebowzięcia NMP i kustoszu Sanktuarium św. Józefa Kaliskiego!

Szanowna pani Krystyno matko księdza proboszcza i kustosza Sanktuarium! Drodzy Bracia kapłani z Archidiecezji Poznańskiej, z diecezji Włocławskiej, z diecezji Kaliskiej według waszych godności i urzędów.

Droga wspólnoto Wyższego Seminarium Duchownego. Czcigodne Siostry osoby konsekrowane. Szanowni Państwo, przedstawiciele miasta Kalisza z panem przewodniczącym Rady Miejskiej i z panem wice prezydentem. Drodzy członkowie Bractwa świętego Józefa. Bracia Kurkowi, poczty sztandarowe, chórzyści. Drodzy wierni parafii Wniebowzięcia! Bracia i siostry!

Księże proboszczu Jacku jestem przekonany, że zdajesz sobie sprawę z wyjątkowej placówki w Winnicy Pańskiej do której posyła Cię Pan. Ten kościół i Sanktuarium to dar i skarb. Wszyscy mamy tego świadomość.

W tej chwili zechciejmy spojrzeć na św. Józefa w świetle Bożego Objawienia, a także dziejów Kościoła i doświadczenia ludzi, ażeby zobaczyć tego niezwykłego Świętego, którego Bóg wybrał w urzeczywistnianiu swojego zbawczego planu.

I

Najpierw musimy zauważyć, że w dziejach zbawienia jest tych Troje - Jezus Maryja i Józef - tworzą świętą Rodzinę. Nie można nikogo z Nich zrozumieć bez łączności z dwojgiem pozostałych. Nie można rozumieć Jezusa bez Maryi Jego Matki, jak też bez świętego Józefa. Nie można zrozumieć Maryi bez Jezusa jak też bez świętego Józefa. Oczywiście nie można zrozumieć świętego Józefa bez Jezusa i Maryi.

Święty Józef razem z Maryją otrzymał objawienie o wcieleniu Syna Bożego. Najpierw je otrzymała Maryja. Dowiedziała się, iż ma być Matką Syna Bożego i że to dokona się za sprawą Ducha Świętego. Dowiedziała się, że będzie Matka i dziewicą. Później swoje zwiastowanie miał Święty Józef. Dowiedział się o Maryi, że jest Matką Syna Bożego i dziewicą. Dowiedział się też, że wolą Bożą jest, aby wziął Maryję do siebie i Nią się zaopiekował. W ten sposób święty Józef, który był dziewiczym stał się prawnym ojcem Jezusa.

Bóg powierzył Świętemu Józefowi największe skarby: Syna Swojego i Jego matkę. W tym tkwi wielkość i jedność świętego Józefa.

Jezus Chrystus jest Głową Kościoła. Jeżeli więc Józef był opiekunem tego, który jest Głową Kościoła, to jest opiekunem też samego Kościoła. „Opiekun Kościoła świętego”. Nie jest tylko imię, nazwa, przejaw czci i pobożności, lecz świadomość Kościoła. Z woli Bożej św. Józef ma w Kościele swoje specyficzne zadanie. Na ziemi spełnił zadanie ojcowskiego Opiekuna względem Świętej Rodziny. Gdy teraz jest w niebie, pełni zadanie opiekuna w stosunku do Kościoła. Znaczy to, że Bóg chce, aby święty Józef miał pewien rodzaj pośrednictwa między tymi, którzy są Ludem Bożym i Nim samym. Z woli Bożej św. Józef oręduje, wstawia się za ludźmi, a ludzie czują skutki tego orędownictwa.

II

Są miejsca, które święty Józef w szczególny sposób naznaczył swoją obecnością i swoim działaniem. Te miejsca ludzie wyczuwają, do nich przychodzą i w nich zwracają się do świętego Józefa, przedstawiają Mu swoje potrzeby. Rozległa jest ta gama próśb, z którymi ludzie zwracają się do świętego Józefa. On wstawia się za nimi u Jezusa Chrystusa. Ludzie doświadczają, że ich modlitwa przez Jego wstawiennictwo zostaje wysłuchana. Do takich miejsc należy to Sanktuarium.

Zmarły śp. ks. prałat Lucjan wiele opowiadał o ludziach, którzy tu przybywają i doświadczają szczególnej pomocy świętego Józefa. To miejsce jest znane. Rozsławił je święty Józef. Znane jest tu w Kaliszu. Mieszkańcy Kalisza są dumni z tego miejsca. Bardzo się cieszę, że na dzisiejszej uroczystości obecni są przedstawiciele Władz Miasta, którzy jakby intuicyjnie wyczuli wagę wydarzenia, jakim jest ustanowienie nowego pasterza dla tego miejsca. Szanowni Panowie, przedstawiciele Władz! Kiedyś rajcy z Kaliskiego Ratusza przychodzili w procesji do Kościoła św. Józefa, aby wzywać pomocy Patrona Miasta w różnych potrzebach. Również dziś powinniśmy pokłonić się świętemu Józefowi, chociażby raz w roku, kiedy ulicami miasta przesuwa się procesja ku czci świętego Patrona, którą nazwaliśmy procesją „od Wojciecha do Józefa”.

Księże Kanoniku Jacku Pasterzu i Kustoszu Sanktuarium świętego Józefa! Jest twoim zadaniem, ażebyś ludzi miasta Kalisza skupiał przy Świętym Józefie.

Święty Józef jest także patronem naszej Diecezji. Z kaliskiego Sanktuarium w kopii swego wizerunku przed kilku laty wyszedł święty Józef w diecezję, Skupił przy sobie setki tysięcy ludzi. Przeszedł całą Diecezje, był we wszystkich kościołach i parafiach. Jakże ludzie Go kochają!

Księże Kanoniku, Pasterzu i Kustoszu! To też jest twoje zadanie, ażebyś zapraszał tu diecezjan i przyjmował ich w domu Józefa. Niech oni czują się tu u siebie. Księże Jacku! Towarzyszyłeś wizerunkowi świętemu Józefa w peregrynacji po parafiach i doświadczyłeś jak ludzie czczą tego świętego Patrona. Niech On przyjmuje tu wszystkich dzięki twojej i twoich współpracowników posłudze.

Kalisz jest znany przede wszystkim przez kult świętego Józefa. Dlatego niech to sanktuarium otwiera się dla wszystkich. Życzę Ci Księże Jacku, ażebyś był podatnym narzędziem świętego Józefa, które będzie skupiało ludzi tu przy świętym Patronie. Ogarnij sercem każdego, który tu przyjdzie. Pan Bóg dał Ci pojemne serce. Twoją mocą jest dobroć, którą ująłeś tylu ludzi. To jest talent, który dał Ci Pan i którym święty Józef pragnie się posługiwać. Niech Ci, Księże Jacku, Pasterzu i Kustoszu, Bóg błogosławi!

Jesteśmy z Tobą. Będziemy Cię wspomagać. A Ty stawaj codziennie przy świętym Józefie i po swojemu pamiętaj tu o nas.