In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Słowa pozdrowienia skierowane przez Biskupa Kaliskiego do uczestników Ogólnopolskiej Pielgrzymki Jubileuszowej Rzemieślników i Robotników przed mszą św., sprawowaną na placu św. Józefa

bp Stanisław Napierała, 1 maja 2000 r.

Zgromadziliśmy się w Sanktuarium św. Józefa Kaliskiego na Ogólnopolskim Jubileuszu Rzemieślników i na pielgrzymce Robotników - ludzi pracy, zorganizowanej po raz ósmy do św. Józefa Kaliskiego przez NSZZ „Solidarność”.

Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam Was, Drodzy Bracia Rzemieślnicy z Waszymi Władzami Krajowymi, z pocztami sztandarowymi Waszych Cechów i branż, z Waszymi duszpasterzami na czele z Duszpasterzem Krajowym.

Równie serdecznie witam i pozdrawiam Was, Drodzy Bracia Robotnicy, ludzie pracy, z przedstawicielami Rządu, Władz państwowych i samorządowych, z Parlamentarzystami, z Zastępcą Przewodniczącego i z Członkami Komisji Krajowej, z Przewodniczącymi Zarządów Regionów i Struktur Branżowych NSZZ „Solidarność”.

Bracia Rzemieślnicy, Robotnicy, Ludzie pracy! Wasz Jubileusz i Waszą pielgrzymkę zaszczycili swą obecnością Księża Biskupi, przedstawiciele Episkopatu Polski. Gorąco witam i pozdrawiam, również w Waszym imieniu.

  • Księdza Biskupa Piotra Liberę, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, który przewodniczy tej uroczystej Liturgii.
  • Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolitę Przemyskiego, Zastępcę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
  • Księdza Biskupa Stanisława Wielgusa, Arcypasterza Kościoła Płockiego.
  • Księdza Biskupa Adama Śmigielskiego, Arcypasterza Kościoła Sosnowieckiego.
  • Księdza Zdzisława Fortuniaka, Biskupa Pomocniczego z Poznania.
  • Księdza Józefa Pazdura, Biskupa Pomocniczego z Wrocławia.
  • Księdza Mieczysława Jaworskiego, Biskupa Pomocniczego z Kielc.
  • Księdza Janusza Zimniaka, Biskupa Pomocniczego z Bielsko-Białej.
  • Księdza Tadeusza Pikusa, Biskupa Pomocniczego z Warszawy.
  • Księdza Teofila Wilskiego, Biskupa Pomocniczego w Kaliszu.

Witam Was wszystkich, Bracia Kapłani, diecezjalni i zakonni; Siostry - osoby konsekrowane; Bracia i Siostry, uczestnicy tej jubileuszowej i pielgrzymiej uroczystości.

„O szczęśliwy mężu, Józefie święty, Tobie dane było Boga, którego wielu królów chciało zobaczyć, a nie ujrzeli, usłyszeć, a nie słyszeli, nie tylko widzieć i słyszeć, ale nosić, całować, odziewać i strzec” - tymi słowami prawie trzy lata temu, na tym miejscu, rozpoczynał ofiarę Eucharystyczną Ojciec Święty Jan Paweł II, pielgrzym do św. Józefa Kaliskiego. Łącząc się z Nim duchowo, pragniemy w tej Mszy św. wielbić Boga w Jego arcydziele, którym jest św. Józef i za wstawiennictwem Opiekuna Kościoła i św. Rodziny prosić o Boże błogosławieństwo dla wszystkich rzemieślników oraz robotników - ludzi pracy w naszej Ojczyźnie.