In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Więźniowie Dachau

Bł. br. Brunon Zembol OFM
(1905-1922)

Bł. br. Brunon Zembol OFM

Brat zakonny z klasztoru w Chełmie Lubelskim, gorliwie żyjący regułą franciszkańską. Aresztowano go jeszcze w listopadzie 1939 r. Był szanowany przez więźniów jako "człowiek anielskiej dobroci". Zmarł 21 marca 1942 r, w obozie w Dachau w cierpieniu, ze spokojem i w zjednoczeniu z Panem, do którego szedł przez całe życie.