In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

Tarcisio Stramare OSJ

Ewangelia tajemnic
ukrytego życia Jezusa

Niejednokrotnie, próbując rozmawiać o św. Józefie, natychmiast spotykamy się ze stwierdzeniem: „Ale w Piśmie Świętym św. Józef nie mówi ani jednego słowa!”. I to już wystarczy, aby się tym Świętym w ogóle nie interesować. Niestety, zdarza się to również teologom. Czego innego jednak naucza Kościół Katolicki, który ogłosił św. Józefa opiekunem całego Kościoła, poświęcił mu encyklikę” Quamquam pluries”, adhortację apostolską „Redemptoris custos”, a także szereg innych dokumentów, skierowanych do całej wspólnoty wiernych.

Św. Józef, wezwany jest przez samego Boga po to, „aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie «sługą zbawienia»” [Jan Paweł II, Redemptoris custos, nr 8]. Wspólna obecność Maryi i Józefa, przypieczętowana łączącym ich węzłem miłości, jest częścią tajemnicy Wcielenia: „Józef z Nazaretu w tej właśnie tajemnicy uczestniczył jak nikt inny z ludzi poza Maryją, Matką Słowa Wcielonego. Uczestniczył wspólnie z Nią, objęty rzeczywistością tego samego wydarzenia zbawczego. Był powiernikiem tej samej miłości, mocą której Ojciec Przedwieczny «przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa» (Ef 1, 5)” [(Jan Paweł II, Redemptoris custos, nr 1].

Polskie Studium Józefologiczne oddaje do rąk Czytelników kolejną książkę z serii Biblioteki Opiekuna, starając się właśnie przybliżyć tajemnicę św. Józefa, patrona naszej diecezji. Jej autorem jest ks. Tarcisio Stramare, włoski biblista i zarazem józefolog. W książce pod tytułem „Ewangelia tajemnic ukrytego życia Jezusa” analizuje on w sposób profesjonalny dwa pierwsze rozdziały Ewangelii według św. Mateusza i według św. Łukasza, mówiące o wzrastaniu Jezusa w Świętej Rodzinie z Nazaretu. Już na początku lektury może się okazać, że byliśmy w wielkim błędzie sądząc, że Biblia mówi niewiele o św. Józefie, a na końcu zrozumiemy dlaczego nasz Autor zadedykował swoje dzieło „Świętemu Józefowi, którego troskliwej opiece Bóg Ojciec zechciał powierzyć początki naszego Odkupienia”.

Tłumaczenia książki z języka włoskiego dokonał ks. prof. Lucjan Balter, pallotyn. Książka ma 400 stron, kosztuje 15 zł. Można ją nabyć w Redakcji „Opiekuna” lub w kiosku przy sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.