In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

Homilia Ks. Biskupa Stanisława Napierały wygłoszona podczas Pasterki A.D. 2020 w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Ks. Bp Stanisław Napierała

Boże Narodzenie to dzieło zbawcze. Boże Narodzenie to także wydarzenie historyczne.

Dzieło zbawcze - jedno z największych. Zbawcze, bo oznacza zbawienie. Syn Boży stał się człowiekiem, a w Nim Bóg tak zbliżył się do człowieka, iż stał się jego bratem. W przyjętym naszym człowieczeństwie Bóg umarł za nas, aby otworzyć nam niebo, aby dać nam siebie. I dał, w Eucharystii pozostał z nami aż do skończenia świata.

Boże Narodzenie to także wydarzenie historyczne, największe wydarzenie w dziejach. Jako wydarzenie historyczne wspominamy je i uroczyście obchodzimy. Choć należy do historii, różni się jednak od wszystkich innych wydarzeń historycznych. Każde bowiem wydarzenie historyczne dokonało się w określonym czasie i miejscu, ma swoją datę i pod nią jest wymieniane.

Boże Narodzenie natomiast choć też dokonało się w określonym czasie i miejscu jest poza czasem i miejscem. Boże Narodzenie trwa, stale właściwie się dzieje, stale się rodzi, stale Bóg przychodzi.

Boże Narodzenie przyjmujemy co roku w innych warunkach i okolicznościach. W tym roku patrzymy na Boże Narodzenie jako na Światło, które przyszło z nieba i zastało nas w ciemnościach. Złowrogie ciemności pokryły ziemię, a te ciemności tworzy ogólnoświatowa pandemia wirusowa, a w naszym kraju pewne skłócenie, konflikt, właściwie także wyrazista walka o władzę i uderzanie szatańskich sił w Kościół, bo czymże jest brutalne odzieranie z godności i dokonań kogoś takiego, jakim jest Święty Papież, Jan Paweł II kanonizowany. Uderzanie w Jana Pawła II to uderzanie w Kościół, w myśl starej zasady uderz w pasterza rozproszą się owce. Czarne, gęste chmury zawisły nad Polską, a są nimi także bluźnierstwo miatane na Matkę Bożą, pogardliwe deptanie znaków i symboli - dokumentów naszych dziejów, wywracanie fundamentalnych wartości duchowych i moralnych, publiczne celebrowanie zła i grzechu. I oto nad ciemnościami, jakie zalegają naszą ziemię wschodzi Światło Bożego Narodzenia, Światło przynoszące radość z nieba, od samego Boga, a więc radość Bożą. „Nie lękajcie, zwiastuję wam radość wielką, narodził się wam Zbawiciel”.

Największą troską właściwie powinno być staranie, aby radość Bożego Narodzenia zamieszkała w naszych sercach, aby każdy stał się poniekąd żłóbkiem, w którym Niepokalana Matka Maryja złoży Boże Dziecię, a Święty Józef będzie troskliwie Je strzegł i bronił jako największego naszego skarbu.

Trzeba zauważyć, że Boże Narodzenie tym razem przypadło w roku, w którym wspominamy 150. rocznicę ogłoszenia Świętego Józefa przez papieża Piusa IX Patronem Kościoła Świętego. 150 lat temu, kiedy Pius IX zawierzał Kościół Świętemu Józefowi świat ogarniały podobne ciemności jak dziś.

W dzisiejszych ciemnościach Papież Franciszek ustanowił rok 2020/2021 Rokiem Świętego Józefa i to jest dla nas wielką nadzieją. Rok Świętego Józefa. Święty Józef bowiem jak mówił Święty Jan Paweł II jest patronem na nasze trudne czasy, jest patronem rodzin, jest patronem małżeństw, jest patronem życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tak więc radość Bożego Narodzenia oraz nadzieja dana nam w Świętym Józefie są światłem, jakie rozprasza ciemności, które zaległy naszą ziemię.

W łączności z tym krótkim rozważaniem pragnę złożyć bardzo serdeczne życzenia. Składam je wszystkim tu obecnym.

Niech nas napełni miłosierna miłość Bożego Narodzenia. Niech nas napełni pokój, który od Boga pochodzi, „pokój ludziom”. I niech nas napełni nadzieja. Niech Boże Dziecię błogosławi naszym rodzinom, które są przestrzenią, gdzie jesteśmy prawdziwie u siebie, gdzie przeżywamy radość Bożego Narodzenia i radość bycia razem, gdzie złowrogie ciemności nie mogą się przedrzeć i nam szkodzić.

Niech miłosierny Bóg chroni swój Kościół i jego Pasterzy. Niech Święty Józef roztacza ojcowską opiekę, a także opiekę nad naszą Diecezją Kaliską boleśnie zranioną. Niech ze swego kaliskiego Sanktuarium Narodowego zajaśnieje w tym roku mu poświęconym obecnością i skutecznym działaniem zauważalnym tu w jego sanktuarium i zauważalnym w naszej diecezji, w kraju i poza jego granicami.