In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

Opracował ks. Krzysztof Duchnowski

Normy prawa kościelnego
dotyczące postu

Szczególną formą pokuty jest post. Z tej właśnie racji przypominamy obowiązujące w Kościele w Polsce normy i prawa dotyczące postu od pokarmów mięsnych.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
i post ścisły

 1. Wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:
  1. we wszystkie piątki całego roku,
  2. w Środę Popielcową.
  Równocześnie - ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęca się wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.
  Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.
 2. Wierni, którzy ukończyli 18 rok życia, aż do rozpoczęcia 60 roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:
  1. w Środę Popielcową,
  2. w Wielki Piątek.
  Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.
 3. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, aby ci którzy z racji młodego wieku nie związani są jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w autentyczny duch pokuty (kan. 1252).
 4. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane( np. stołówki zbiorowego żywienia ), mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.
  Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.
  Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku - poszczególnym wiernym i poszczególnym rodzinom - dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
  1. Środy Popielcowej,
  2. Wielkiego Piątku.
  Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.