In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

s. Krystyna Antosz,
Katechetka w SP nr 1 w Krasnymstawie

Akademia ku czci Św. Józefa

Scenariusz przedstawienia
do wykorzystania na lekcjach religii

Śpiew: Cały świat jest pełny Twej miłości ...

Głos I: Wołanie Boga
Cicho jak srebrny szum strumyka,
głośniej jak piękny świergot ptaków,
czasem jak grom walący drzewa
Bóg mówi do człowieka.
Bóg prosi, woła, zaprasza...
niestrudzenie jak matka dobra,
z miłością jak ojciec zatroskany
Woła i czeka ...

Głos II: Kto usłyszy jego głos?
Kto odczyta i weźmie do serca?
Kto drzwi otworzy? ...

Śpiew: Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa
I być bliżej Niego i kochać goręcej
Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa

Głos III: Za czasów cezara Augusta żył cieśla — Józef,
syn Jakuba, prawowierny Żyd, człowiek prawy i pobożny.
właśnie ku Niemu Pan skierował swe pełne miłości
oblicze i zlecił Mu zadanie przekraczające wyobrażenie
nie tylko jego współziomków, ale tez ludzi wszystkich
czasów zapatrzonych w ziemię.

Śpiew: Ktoś Cię dzisiaj woła ...

Józef: ( modli się słowami psalmu )
Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie,
bo nędzny jestem i ubogi.
Strzeż duszy mojej, bo jestem Ci oddany;
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Rozwesel duszę sługi swego,
bo ku Tobie Panie duszę mą podnoszę.
Tyś bowiem Panie, dobry i łaskawy,
pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj Panie modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby,
Naucz mnie Panie Twej drogi,
bym postępował według Twojej prawdy;
skłaniaj me serce ku bojaźni twojego imienia.
(Ps 85)

Głos IV: „Po zaślubinach (...) Maryi z Józefem,
wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się
brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej Józef, który był człowiekiem prawym
i nie chciał narazić Jej na zniesławienie,
zamierzał potajemnie Ją oddalić.
(Mt 1,18-19)

Józef: „Panie mój Boże, podczas dnia wołam,
w nocy się żalę przed Tobą.
Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa,
na moje wołanie nakłoń swego ucha.
Bo dusza moja syta jest nieszczęść,
a do otchłani zbliża się me życie.
(...)
Umieściłeś mnie w dole głębokim,
w ciemnościach, w przepaści.
(...)
Moje oko słabnie od nieszczęścia,
codziennie wołam do Ciebie, Panie,
do ciebie me ręce wyciągam (...)
czemu o Panie, ma duszę odpędzasz,
ukrywasz Oblicze swoje przede mną?

Anioł: Nie bój się, weź Ją do swego domu ...
Przyjmij Ją do domu jako żonę. To nie człowiek zabrał ci Ją ...
To On sam pochylił się nad Nią. Ten który się narodzi, będzie
Zbawcą oczekiwanym przez wszystkich.
To o Niej i o Nim mówił prorok. Przyjdzie, by nauczać
o największej Miłości. Nawet nie potrafiłbym ci powiedzieć,
jak bardzo On was ukochał… On sam to wam powie,
rodzie ludzki. On sam wam pokaże ...
Ale zanim to się stanie, musi sprawa pozostać ukryta.
Tego On chce, by nie oślepiać, nie przymuszać.
Pragnie was zdobyć, jak oblubieniec ukochaną.
Ty to powinieneś zrozumieć.

Józef: Czy to możliwe? ...

Anioł: To wszystko prawda. Jak mało go znacie,
choć tyle miłości zaznaliście ...
Czy naprawdę nie wiecie dotąd, kim On jest?
Słuchaj Józefie, Synu Dawida i Achaza, Ezechiasza i Jakuba.
On Ciebie pyta: czy chcesz Ty, który dokonałeś wyrzeczenia
razem z Nią, pozostać przy Niej jako cień Ojca?
Czy zgadzasz się?

Józef: Czy potrafię? ...
O, Panie, nie odwracaj ode mnie swojego Oblicza
Bądź łaskawy i miłosierny dla mojej niedomyślności.
Teraz wiem na co kazałeś mi czekać. Kimże jestem,
abym się śmiał buntować?
Skoro żądasz, abym miał żonę, która nie będzie moją
żoną i Dziecko, któremu mam być ojcem, choć ojcem
nie jestem — nich się stanie zgodnie z Twoją Wolą.
Niech będzie jak ty chcesz Panie.
Wspieraj mnie, gdy słabnąć będą mój rozum i moja wola.
Przyjmij moje postanowienie dziś, gdy obdarzyłeś mnie siłą ...

Śpiew: O Józefie ukochany ...

Głos V: Popłynęły dni burzliwe i ciche.
Chwały było nie wiele
tylko wtedy, gdy przyszli pasterze i mędrcy ...

Trud wypełniał dni Józefa dokładnie jak woda naczynie.

Głos VI: Jak pogodziłeś Józefie,
codzienność z cudownością
trud z chwałą, której dotykały twe ręce
i miłość człowieka zwyczajną z odwieczną Miłością?...

Śpiew: Był w Nazarecie dom ...

Głos VII: Każda Twa chwila cicha, pokorna i czysta
upływa w modlitwie przed Panem,
Który Ciebie — człowieka — zwał ojcem.
Każda Twa chwila odbija się w kryształowym
i ciepłym Obliczu Maryi.
Każda twa chwila była krokiem ku wieczności
gdzie odpłynąłeś łodzią milczenia…

recytacja na tle muzyki (albo śpiew)

I. — Cóżeś po sobie zostawił,
Cieślo milczący mówieniem?
Drewnianą pryczę, stół, ławy,
cedrowy młotek i hebel,
białej lilii klosz
i pióra z drewnianych stróżyn,
wiklinowy kosz
i prosty kij podróżny.

II. — A przecież milczenie Twe w sercach nam dzwoni,
a przecież Twa praca usprawnia nam dłonie,
a przecież Twa miłość w rodzinach dziś płonie,
Piastunie Dzieciątka i ojców Patronie