In English In Italiano Auf Deutsch
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

Konspekt katechezy otwartej

Opracowała: mgr Mazurek Dorota

 

Temat: Święty Józef - opiekun Jezusa.

 

Cele katechezy:

 • w zakresie wiedzy:
  - poda, co Ewangelia mówi o św. Józefie,
  - rozumie, że prawdziwym Ojcem Pana Jezusa jest Bóg,
  - rozumie, że św. Józef jest wzorowym opiekunem Jezusa,
  - poda, kiedy w liturgii czcimy św. Józefa.
 • w zakresie umiejętności:
  - potrafi ułożyć modlitwę do św. Józefa za swojego tatę,
  - potrafi scharakteryzować św. Józefa jako wzór dla wszystkich ojców i opiekunów,
 • w zakresie postaw i zachowań:
  - wyraża postawę czci i szacunku dla św. Józefa,
  - wyraża postawę wdzięczności i szacunku dla Ojców

Metody:
Praca w grupach, praca z Pismem Świętym, tekst uzupełnień, pogadanka, modlitwa.

Pomoce:
Pismo Święte, Internet, czasopismo Promyk Jutrzenki, książka "Święci na każdy dzień", mapa Palestyny, kartki z pytaniami do pracy w grupach, tekst do uzupełnienia dla uczniów.

Przebieg zajęć:

1. Modlitwa
K. wita dzieci, wzywa do powstania z miejsc i zaprasza do wspólnego "Ojcze nasz".

2.Wprowadzenie
K. rozdaje uczniom czyste kartki i proponuje , aby każdy przez chwilę zastanowił się i napisał odpowiedź na następujące pytanie: "Co robi ojciec w rodzinie?
K. zbiera kartki i czyta je na głos.
K. prosi jedną z uczennic, aby jako podsumowanie przeczytała opowiadanie pt. "Tata pod łóżkiem" z katechizmu ucznia.
Jezus też miał swojego ziemskiego ojca, któremu było na imię Józef. Dziś o Nim właśnie będzie katecheza.
K. zaprasza uczniów, aby otworzyli zeszyty i zapisali temat katechezy.
K. zachęca uczniów, aby przypomnieli sobie i podzielili się tym, co już wiedzą na temat świętego. Zapiszemy wasze wiadomości na tablicy w postaci haseł.
-uczniowie tworzą zapis na tablicy.

3. Podanie prawdy.
Pogłębimy naszą wiedzę o św. Józefie korzystając z różnych dostępnych nam źródeł. Poznając życiorysy wielkich, słynnych ludzi, sięgamy do ich dzieciństwa i omawiamy najważniejsze etapy ich życia. Podobnie postąpimy w przypadku św. Józefa.
   Proponuję wam pracę z Pismem Świętym, ponieważ ono jest jednym z najważniejszych źródeł.
Na podstawie fragmentów Ewangelii odtworzymy życiorys św. Józefa, który łączy się z życiem Jezusa. O innych powiemy później. Przeczytajcie podany fragment Ewangelii i powiedzcie:
Jaki wydarzenie opisuje ewangelista?

1. Mt 1,20a -rodowód,
2. Mt 1,18a -zaślubiny,
3. Łk 2,1-7 -spis ludności i narodziny Jezusa,
4. Mt 1,21 -nadanie imienia,
5. Łk 2,22 -ofiarowanie w świątyni,
6. Mt 2,13-15 - ucieczka do Egiptu,
7. Łk 2,19-23 - powrót do Nazaretu,
8. Łk 2,41-45 -12-letni Jezus w świątyni,
9. Łk 2,51-52 - życie w Nazarecie.

Uczniowie po zapisaniu tytułów sprawdzają trafność swoich odpowiedzi.
K. rozdaje uczniom poprawne odpowiedzi, które umieszczają na tablicy w odpowiedniej kolejności.
Pismo święte nie mówi jakie były dalsze losy św. Józefa. Co jeszcze zostało pominięte, co chcielibyśmy wiedzieć?
   -dzieciństwo,
   -śmierć Józefa,
   -św. Józef patron-opiekun rodzin i całego Kościoła - umieszczam dodatkowe napisy na tablicy.

Znamy najważniejsze wydarzenia z życia św. Józefa. Na ich podstawie powiedzmy jakim był człowiekiem, mężem, ojcem? Jaką postawą wyróżniał się wobec Boga? Znów odwołamy się do tekstów Pisma św. Będziecie pracować w trzech grupach.

Grupa I
Przeczytajcie tekst Mt 1,18-25 i odpowiedzcie na pytanie:
-Jakim człowiekiem był św. Józef?
(prawy, sprawiedliwy, nie chciał narazić swojej żony na zniesławienie, posłuszny w wypełnianiu woli Bożej)

Grupa II
Przeczytajcie tekst Mt 2, 13-15 i odpowiedzcie na pytania:
-Czego doświadczył Józef ?(objawienia woli Bożej)
-Jak Józef zareagował na słowa anioła?
-O czym świadczy postawa Józefa?(był posłuszny Bogu)

Grupa III
Przeczytajcie tekst Łk 2,41-50 i odpowiedzcie na pytania:
-O czym świadczy przytoczony fragment?( św. Józef jest człowiekiem pobożnym, wypełnia przepisy prawa, troskliwy)

Wypowiedzi uczniów na forum klasy. Swoje myśli uczniowie zapisują pod hasłem:
Cechy św. Józefa:
-prawy, sprawiedliwy, dobry, kochający rodzinę, wypełniający prawo, pobożny, posłuszny Bogu.

4.Pogłębienie
Wiele osób doświadcza szczególnej opieki św. Józefa i dzięki jego wstawiennictwu u Boga otrzymuje dużo łask.
K. poleca uczniom przeczytać z katechizmu o cudownej interwencji świętego w życiu Mieczysława Stępnia.

5.Zastosowanie
Św. Józefa czcimy w dniu 19 marca w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP oraz w 1 maja w dniu Józefa Rzemieślnika. Zwróćmy się do Boga przez wstawiennictwo patrona naszych rodzin prosząc o opiekę nad nami. Uczynimy to śpiewem.: Święty Józefie patronie nasz, święty Józefie patronie nasz- módl się /3x za nami.

Zeszyt ucznia:
Pod tematem zapisują cechy św. Józefa.

Praca domowa
Napiszę modlitwę do św. Józefa w intencji swojego taty.


 

1. Mt 1,20a .............................................
2. Mt 1,18a .............................................
3. Łk 2,1-7 .............................................
4. Mt 1,21 .............................................
5. Łk 2,22 .............................................
6. Mt 2,13-15 .............................................
7. Łk 2,19-23 .............................................
8. Łk 2,41-45 .............................................
9. Łk 2,51-52 .............................................

 

  Dokończ zdania:
 • Józef pochodził z rodu........................
 • Jako dziecko był.................................
 • Mieszkał w.........................................(wskazać na mapie)
 • Jego imię oznacza..............................
 • Był mężem ........................................
 • Jego zawód to....................................
 • Zmarł gdy Pan Jezus.........................
 • Jest patronem..................................ponieważ........................................
 • Jest patronem wszystkich rodzin, dlatego, że.........................................

 

  Dokończ zdania:
 • Józef pochodził z rodu........................
 • Jako dziecko był.................................
 • Mieszkał w.........................................(wskazać na mapie)
 • Jego imię oznacza..............................
 • Był mężem ........................................
 • Jego zawód to....................................
 • Zmarł gdy Pan Jezus.........................
 • Jest patronem..................................ponieważ.......................................
 • Jest patronem wszystkich rodzin, dlatego, że........................................

 

  Dokończ zdania:
 • Józef pochodził z rodu........................
 • Jako dziecko był.................................
 • Mieszkał w.........................................(wskazać na mapie)
 • Jego imię oznacza..............................
 • Był mężem ........................................
 • Jego zawód to....................................
 • Zmarł gdy Pan Jezus.........................
 • Jest patronem..................................ponieważ...................................................
 • Jest patronem wszystkich rodzin, dlatego, że....................................................
1. Mt 1,20a -rodowód,
2. Mt 1,18a -zaślubiny,
3. Łk 2,1-7 -spis ludności i narodziny Jezusa,
4. Mt 1,21 -nadanie imienia,
5. Łk 2,22 -ofiarowanie w świątyni,
6. Mt 2,13-15 - ucieczka do Egiptu,
7. Łk 2,19-23 - powrót do Nazaretu,
8. Łk 2,41-45 -12-letni Jezus w świątyni,
9. Łk 2,51-52 - życie w Nazarecie.
10.   - Dzieciństwo
11.   - Śmierć Józefa.
12.   - Św. Józef jako patron

Grupa I
Promyczek Jutrzenki -wywiad ze św. Józefem Słownik -hasło "Józef"

Grupa II
Książka pt. "Święci na każdy dzień" strona 148

Grupa III
Strona w internecie -hasło "Święty Józef"

Grupa I
Promyczek Jutrzenki -wywiad ze św. Józefem Słownik -hasło "Józef"

Grupa II
Książka pt. "Święci na każdy dzień" strona 148

Grupa III
Strona w internecie -hasło "Święty Józef"

Grupa I
    Przeczytajcie tekst Mt 1,18-25 i odpowiedzcie na pytanie:
  -Jakim człowiekiem był św. Józef? Grupa II
    Przeczytajcie tekst Mt 2, 13-15 i odpowiedzcie na pytania:
  -Czego doświadczył Józef ?
  -Jak Józef zareagował na słowa anioła?
  -O czym świadczy postawa Józefa? Grupa III
    Przeczytajcie tekst Łk 2,41-50 i odpowiedzcie na pytania:
  -O czym świadczy przytoczony fragment?