In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 31 Maja 2018

Srebrni księża jubilaci u św. Józefa

 

- Pan Jezus chce, byśmy byli świętymi. Jestem głęboko przekonany, że wielu kapłanów jest świątobliwych poprzez swoją gorliwość, zapał, swoje zaparcie siebie, trud, jaki podejmują – mówił pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała do kapłanów obchodzących srebrny jubileusz kapłaństwa.

 

Kapłani wyświęceni 25 lat temu z archidiecezji poznańskiej i diecezji kaliskiej przybyli z pielgrzymką dziękczynną do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Wraz z jubilatami modlił się bp Stanisław Napierała, który przewodniczył Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa.

 

Wśród jubilatów byli księża, którzy 26 maja 1993 r. z rąk bp. Stanisława Napierały w katedrze kaliskiej otrzymali święcenia, a rok wcześniej zostali wyświęceni w Kaliszu na diakonów. Był to pierwszy rocznik diakonów nowo powstałej diecezji kaliskiej. Obecny był także ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa, który był pierwszym rektorem kaliskiego seminarium.

 

W homilii pierwszy biskup kaliski tłumaczył na czym polega różnica między księdzem a kapłanem. - Ksiądz to jest człowiek widziany na zewnątrz w swoim wyglądzie, sposobie bycia, w swoim działaniu, a kapłan to tajemnica, która ma źródło w czymś co jest ponadludzkie. Kapłan to drugi Chrystus. Udział w kapłaństwie Jezusa Chrystusa czyni człowieka, księdza - kapłanem. Jako kapłan reprezentuję Boga, głoszę Go ludziom, sprawuję swoje posłannictwo w Jego imieniu i prowadzę ludzi do nieba – wskazywał celebrans i dodał, że kapłan powinien być dobrym pasterzem na wzór Jezusa Chrystusa.

 

Podkreślał, że w życiu kapłana najważniejsza jest wiara. - Jeżeli nie ma wiary to jestem tylko księdzem, który prezentuje się na zewnątrz. Wiara dopiero dociera do tej tajemnicy kapłana, pasterza na wzór Chrystusa. Jako ksiądz powinienem wierzyć w kapłaństwo, które jest we mnie – mówił bp Napierała.

 

Zaznaczył, że we współczesnych czasach ludzie nie mający wiary są negatywnie nastawieni do kapłanów. – W wymiarze powszechnym pojawia się antyklerykalizm, postawa wrogości wobec księdza, kapłana, nieraz nawet walki. Jeżeli ktoś patrzy na księdza bez wiary to pyta co on wnosi w społeczeństwo. Wiara niknie w ludziach i stąd taki zorganizowany antyklerykalizm – ubolewał ks. biskup.

 

Wskazał jednak, że zdecydowana większość ludzi wierzy w kapłaństwo, nawet gdy kapłan się potknie i upadnie. – Ludzie wierzą, że ten człowiek jest wybrany przez Boga, aby prowadził innych do zbawienia, ubolewają, gdy coś się nie udaje i modlą się za kapłanów. Większość ludzi w Polsce jest tak ustosunkowanych do kapłana – przekonywał biskup kaliski senior.

 

Zachęcał kapłanów, aby byli świętymi. - Pan Jezus chce, byśmy byli świętymi. Kto jest prawdziwie zjednoczony z Panem Jezusem jest świętym. Jestem głęboko przekonany, że wielu kapłanów jest świątobliwych, którzy pragną być zjednoczonymi z Jezusem i ubolewają, jeżeli to się nie udaje i starają się rozpocząć na nowo. Są świątobliwi poprzez swoją gorliwość, zapał, swoje zaparcie siebie, trud, jaki podejmują. Ilu jest kapłanów, którzy wiele dobrego czynią biednym, chorym, starszym, samotnym – mówił kaznodzieja.

 

Biskup akcentował, że jubileusz to pamięć i nadzieja ku przyszłości. - Niebo to jest nasza nadzieja, nasza przyszłość, nasze zadanie. Mamy prowadzić ludzi do Boga, do zbawienia, do nieba. To przyszłość, dla której jesteśmy – stwierdził bp Napierała.

 

Po komunii św. pierwszy biskup kaliski zawierzył św. Józefowi księży świętujących 25. rocznicę święceń kapłańskich. W imieniu kapłanów słowa wdzięczności pierwszemu biskupowi kaliskiemu Stanisławowi Napierale i pierwszemu rektorowi ks. prałatowi Jackowi Plocie wyraził ks. kanonik Dariusz Kowalek, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie. Ks. biskup Stanisław otrzymał od kapłanów zdjęcie sprzed 57 lat, kiedy był neoprezbiterem i współczesną fotografię.

Ewa Kotowska-Rasiak