In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Wtorek, 15 Maja 2018

Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu

W Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa odbyło się 49. Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne, w którym wzięli udział znakomici prelegenci z kraju i zagranicy. Uczestnicy modlili się też w Narodowym Sanktuarium św. Józefa, gdzie Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak.

Sympozjum w Centrum Józefologicznym w Kaliszu otworzył bp Stanisław Napierała, który podkreślał, że w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa do Kalisza przybywają tłumy pielgrzymów z całej Polski, aby modlić się do tego patrona. – Św. Józef jest fundamentem budowania diecezji kaliskiej. Wszystko, co w diecezji istnieje oparte jest na św. Józefie. Warto postawić na tego patrona – powiedział pierwszy biskup kaliski.

W swoim słowie wstępnym wikariusz generalny diecezji kaliskiej ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego odwołał się do ostatniego objawienia w Fatimie zapowiadanego wcześniej przez Maryję, które miało miejsce 13 października 1917 r. Duchowny zaznaczył, że ukazał się wtedy św. Józef z Dzieciątkiem błogosławiący światu. – W ten sposób Maryja wskazuje na wyjątkowość św. Józefa w planach zbawienia. To znak, że Józef jest ratunkiem dla współczesnego świata – mówił ks. prał. Andrzej Latoń.

W pierwszym wykładzie br. Elie Ayroulet z Francji wskazywał na św. Józefa jako wychowawcę. Prelegent podkreślał jak ważną rolę spełnia ojciec w dziele wychowania. – Św. Józef uczy, że zadaniem ojca w wychowaniu jest wspomaganie i ukierunkowanie dziecka w wypełnieniu powołania – stwierdził zakonnik. Wskazał, że w dziedzinie wychowania ważne są trzy cnoty, które posiadał św. Józef, a są to: autorytet, pokora i wiara. Z kolei o. Jakub Kamiński przedstawił św. Józefa w debacie apologetycznej Ojców Kościoła IV w.

 

Pierwszą część sympozjum podsumował biskup kaliski Edward Janiak, który dziękował kapłanom i mediom diecezjalnym za rozsławianie św. Józefa. Wyraził radość, że do Kalisza przybywają tysiące pielgrzymów, aby oddać cześć św. Józefowi. Dodał, że papież Franciszek nazwał kaliską bazylikę Narodowym Sanktuarium św. Józefa.

 

Uczestnicy sympozjum modlili się także w Narodowym Sanktuarium św. Józefa, gdzie Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak. Licznie zgromadzonych pielgrzymów z parafii diecezji kaliskiej i całej Polski powitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz kaliskiej bazyliki.

W homilii ks. dr Waldemar Graczyk porównał człowieka dążącego do świętości do diamentu wymagającego oszlifowania, co może dokonać się tylko dzięki wierze i umacnianiu w czynieniu dobra. Wskazał na św. Józefa podkreślając jego cechę nadrzędną jaką jest posłuszeństwo i zaznaczył, że jest on doskonałym nauczycielem silnej wiary i świętości. – Józef uczy nas, że pokorne wypełnianie woli Bożej jest możliwe. Uczy, że należy cierpliwie czekać na czasy i chwile wyznaczone przez Boga. Wreszcie uczy nas, że pewne zmiany nie mogą dokonać się inaczej, jak tylko poprzez trudności i kryzysy, poprzez godzinę Jezusowego krzyża – stwierdził prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.